Skutečná pieta : establishment - odpůrci + oběti režimu KSČ .............. 14kB .... 22. XI. 2006
....
Avšak ani letošní památná výročí  nevyústila do vzhledového zlepšení  známého pietního místa,  
uznávaně  spojeného  s naší  historií.  A  tak  i  jeho dnešní  stav  odporuje  přemíře halasných  slov  
a planých  frází;  o neskonalé  úctě  k  těm,  kteří  i  za  cenu  nejvyšší  hájili  ideály  lidskosti  a  .....

Tisícovky  lidí  chodí  centrem  města,  kolem  podobenek  Janů  PALACHA  a  ZAJÍCE,  
i  kolem  dávno  už  omšelé  pamětní  desky,  věnované  všem  obětem komunismu,  v  kruhovém   
pietním  místě,   poblíž  Svatováclavského  sousoší,  v  jedné  z  nejfrekventovanější  části  Prahy.   

Je  třeba  říci,  že  poměrně  nedaleko,   za  Národním  muzeem,   sídlí  Ústředí  KPV ČR 
=
Konfederace politických vězňů ČR.  V  centru Prahy dále působí i  dvě  místní pobočky  KPV.   
Navíc v  Praze 5  nalezneme  místnosti  méně  početného 
Sdružení  bývalých  politických  vězňů. 
Zejména funkcionářům těchto organizací, státem dotovaných ( KPV ČR= 3 000 000 Kč, SBPV
= 300 000 Kč),  by neměl uniknout  neutěšený stav kruhového památníku, přímo v centru města.

Avšak ani letošní památná výročí  nevyústila do vzhledového zlepšení  známého pietního 
místa,  uznávaně spojeného s naší historií.  A  tak  i  jeho dnešní  stav  odporuje  přemíře 
halasných  slov  a  planých  frází;   o  neskonalé  úctě  k  těm,   kteří  i  za   cenu  nejvyšší  
hájili  ideály  lidskosti  a  naší  státnosti; ..... ,  atd., atp.

                                         Včasný  pokus  o  nápravu:

Dotaz ve věci veřejné                                                                               Praha úterý 12. září 2006

 

Úřad   městské   části    Praha  1
Praha 1   Vodičkova  18
Věc:  Pietní  místo  Janů  PALACHA  a  ZAJÍCE

 

Prosím  vás  o   sdělení,    kdo  je   zodpovědný   za   stav   kruhového  pietního  místa  poblíž  
sousoší  na  Václavském  náměstí ?   

Důvodem  mého dotazu  je   chátrající   stav  vícejazyčné  pamětní  desky,  věnované  obětem
komunistického  režimu.   Téměř   za    dva   měsíce   budeme  vzpomínat   přelomových  dnů 
z  listopadu 1989.  I  proto je potřebné dát  celek tohoto památníku do stavu,   který odpovídá
jeho   významu,    i    mezinárodní   pozornosti   z   řad  návštěvníků   hlavního  města  Prahy.  

Závěrem  vás prosím o účinný a operativní  zásah  k vhodné úpravě zmíněného pietního místa.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                     Bohuslav   HUBÁLEK
                                190 00  PRAHA 9   Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                 e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                        Konstruktivní   odpověď   z   Prahy 1,
                     
ale   až   po  výročích   28. října  a   17. listopadu.
Vážený                                            V Praze dne: 13.11. 2006 
pan Bohuslav Hubálek
Českolipská 19
190 00 Praha 9

Č.j.: ODŽ/P1 87561/2006 Vyřizuje/linka: Kratochvílová/490 

Vážený pane,

   k Vašim dotazům týkajícím se pietního místa Jana Palacha a Jana Zajíce pod
sochou sv.Václava na Václavském náměstí Vám sdělujeme, že toto kruhové pietní
místo, včetně cizojazyčné desky, vzniklo z iniciativy občanů a není v majetku
Městské části Praha 1.  Pozemek
  na  kterém je pomník umístěn  je  ve  správě
Technické správy komunikací hl.m.Prahy, pro kterou
  provádíme na Václavském nám.
pouze údržbu silniční vegetace. O pietní místo nikdo
nepečoval, proto se již
v roce 2001 iniciativně péče o zeleň a úklidu ujal ODŽ UMČ P1
v rámci péče 
o okolní zeleň. Úklid je prováděn denně a to včetně sobot a nedělí.
Co se týče vícejazyčné pamětní desky, přislíbila paní ing. Helena Klímová
/tel.236002267/ z 
Odboru kultury , památkové  péče  a  cestovního  ruchu
Magistrátu hl.m. Prahy zjednání
  nápravy.

S pozdravem

                                  Městská část Praha 1
                                  Úřad městské části
                          Odbor dopravy a životního prostředí
                             Vodičkova/18, 115 68 Praha 1
                           Mgr. Karel Žrout, vedoucí odboru 

Z Á V Ě R:
Je zajímavé,  že vyjma uvedených a  státem placených  organizací politických vězňů režimu 
KSČ,  obývají  Prahu  statisíce  nekomunisticky orientovaných lidí,  což  zřetelně prokázaly
letošní  parlamentní  i  obecní  volby.
Nehledě na sídlící politiky a  organizátory rozličných výzev,  petic, či  Ústavu paměti národa.
    
Ale  i  tady  platí,  že  ne  podle  slov,  ale  podle  skutků  poznáme  se.
                                                     Doplňující informace
   1/
Na web umístěno v 09:00 = hodin.
   2/ Návrh  státního rozpočtu  na  rok 2007 =   už  z  doby  vlády  ČSSD  =  předpokládá
        navýšení  dotace  toliko  pro   KPV ČR   ( 8 000 000 Kč).    Pro   SBPV  se  nemění 
        a  zůstává  300 000 Kč.