Zákon  Ústavním soudem  ČR  uznávaný  a  užívaný,  ......... 7kB ... 15. XI. 2006
médii   a   specifickými   antikomunisty   ignorovaný.
   
FAKTA  NABÍZENÁ   K   ÚVAZE     Aneb,   komu  o   co   jde ?   

OPOMÍJENÉ  15.  VÝROČÍ
V pondělí  13. listopadu  uplynulo
15 roků  od  chvíle, 
kdy  Federální shromáždění  ČSFR 
schválilo  zákon  č. 480/1991 Sb.  o  době  nesvobody 1948 - 1989.   Stalo  se  to  bez  valné 
pozornosti obrozených médií, včetně tzv. veřejnoprávních; tedy za nevšímavosti těch médií, která
profitují   právě  ze  zhroucení  režimu  KSČ. 

VZPOMÍNANÉ  14. VÝROČÍ.   
Zato tentýž den  bylo vzpomínáno
14. výročí, kdy   Federální shromáždění ČSFR  schválilo 
ústavní   zákon   o    dělení    majetku    ČSFR. 

NESPORNÁ  UŽITNOST  ZÁKONA  č. 480/1991 Sb.
Brzy  po  uzákonění  začal  sloužit  lidem, 
jak  konstatoval  advokát a  poslanec FS ČSFR,
JUDr. Karol STOME.  Díky tomuto zákonu mohl legislativně podložit obhajobu svých  klientů, 
okradených komunistickým režimem v době nesvobody 1948 -1989. Ovšem, zase bez odezvy  
našich  obrozených  médií.

ARGUMENTEM   V  ROZHODNUTÍCH   ÚSTAVNÍHO  SOUDU  ČR, například:
       A/   Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 107/04   ze dne 16. 12. 2004.
       B/   Stanovisko  Ústavního soudu   z  1. listopadu  2005
V obou  rozhodnutích  jsou  výslovné  odkazy na  platná  ustanovení  zákona č. 480/1991 Sb.

ZARÁŽEJÍCÍ    POSTOJE    SPECIFICKÝCH    ANTIKOMUNISTŮ,
i  z  řad  aktivních  politiků  a  publicistů;   zejména  však z  okruhu  navrhovatelů  a  příznivců 
uvažovaného  Ústavu  paměti  národa. 
Jak ve slovních projevech, tak i v  písemné formě  ignorují  existenci ( natož užitnost ) zákona 
č. 480/1991 Sb. 
Tatáž  selekce se objevila například i v seznamu souvztažných zákonů, v  pamětech vydaných 
koncem roku 2005 =
Odkaz  aneb  Pravdivý příběh bratří Mašínů  ( autorka,  sl. Barbara  
MASIN) . 
  
                       
  Aneb,   komu  o   co   jde ? 

                                                     Doplňující informace:
    1/ 
Související informace k zákonu o době nesvobody jsou i v příspěvku ze 13. XI. 2006.
    2/ 
Na web umístěno v 22:15 hodin.