ČNR 1990 = Přestavba soudnictví = zkušenosti = fakta .......  9kB .... 5. XI. 2006
..... nová ministryně spravedlnosti ČR,  JUDr. Dagmar  BUREŠOVÁ, velice těžko  prosazovala   personální  
návrhy  k  obsazování  soudcovských  funkcí.   Složitou  situaci  komplikovaly  důvodné,   ale i  nadsazené,  
kritiky  na   minulost  některých  navrhovaných  soudců. ... 

                    Přestavba soudnictví 
  byla  naléhavým  úkolem  rekonstruované  České národní rady (ČNR). 
   Svědčí o tom stenogramy z 25. a 26. společné schůze ČNR z  roku 1990


Silnou  nedůvěru  občanů k soudcovskému stavu  vyvolávaly  nedobré  zkušenosti  z  doby  
tzv. třídní justice,  v době komunistického režimu -  zejména v  padesátých letech dvacátého století. 

Vlivem toho pak  nová ministryně spravedlnosti ČR,  JUDr. Dagmar  BUREŠOVÁ, velice
těžko  prosazovala   personální  návrhy   k   obsazování  soudcovských   funkcí.   Složitou   situaci 
komplikovaly  důvodné,  ale i  nadsazené,  kritiky  na   minulost  některých  navrhovaných  soudců.  
Přesvědčivě a  komplexně to objasňovala paní ministryně ve svém vystoupení na 25. schůzi ČNR, 
30. března 1990.  Ale i tak  narážela  na  zamítavý postoj ČNR  ke  schválení navržených soudců.

Jako záchranný pás pro kolabující činnost soudů  žádala poslance, aby  schválili  alespoň
předsedy  devíti krajských soudů,  za které se  osobně zaručuje -  s  přesvědčením,  že  zvládnou

rostoucí potíže. Mezi nimi jmenovala také JUDr. Rudolfa JANÁKA, pro Krajský soud v Ústí nad 
Labem.

S vědomím  krizové situace,  i  na  základě  řečeného,  a  na základě  vlastní  zkušenosti,
jsem  se  okamžitě  přihlásil  do  věcné  rozpravy:

  Poslanec Bohuslav Hubálek: 

 Hubálek, Praha 9, volební obvod 19 - vážený pane předsedo, dámy a pánové,  podporuji stanovisko 
 dr.  Burešové, co se týká vybraných soudců. Osobně znám dr. Rudolfa Janáka, odsoudil mně v roce
 1956 za tak zvané pobuřování v souvislosti s povstáním v Maďarsku a s revolučním kvasem v Polsku.
 Po svém propuštěním jsem  dr. Janáka vyhledal a  osobně jsem mu  poděkoval za jeho přístup, jako
 odborníka, který se snažil hájit a všechna moje tvrzení prozkoumával ve snaze zachovat normu zákona.

  Byl jsem si vědom tehdejší situace a  toho, co následovalo,  když  mně po  roce a půl  pustili,  říkám,
  poděkoval jsem mu.   Prosím vás, možná,  že to někomu zní strašně divně,  můžete myslet, že jsem
  přecitlivělý nebo něco takového, ale právě to, co jsem v životě prodělal mě naučilo čapkovsky chápat.
  Proto jsem rád, že se mluví k vládě národního porozumění, protože Čapek sám se snažil být tolerantní 
  a hledat porozumění k lidem,  ale kdo četl jeho Matku tak ví,  že ta svému synovi Tonimu  řekla  "jdi" 
  a dala mu  pušku.  

 My musíme  tedy  najít  ty  momenty,  kdy  máme zachovat  ten  čapkovský tolerantní  nadhled i  ten
 moment,  kdy  musíme  říci   vezmeme  pušku  a  jdeme.   Proto jsem tehdy dr. Janákovi poděkoval 
 a rád bych ho poznal v té funkci u krajského soudu.  Když tam budou  takoví  lidé  jako je  on a ti
 ostatní,  za které se zaručila dr. Burešová, k níž, ačkoliv ji osobně neznám, mám bezmeznou důvěru,
 vzhledem k tomu,  co na poli spravedlnosti u nás vykonala,  přikláním se  k  její  žádosti nebo prosbě; 
 když  nevyhovíme jiným jejím návrhům, tak abychom v těchto 9 případech hlasovali pro čapkovskou 
 toleranci, ale i pro blaho nás, protože justici a dobrou bezpečnost potřebujeme. Děkuji za pozornost. 
 (Potlesk.)

 Řešení personálního obsazení soudů ČR bylo odročeno na další, 26. schůzi ČNR, 25. dubna,
 
kdy  byl  schválen  společný  personální  návrh  paní  ministryně  a  Ústavně - právního výboru ČNR,
 pro jmenování  70 soudců,   k soudům  všech  stupňů.    Byl  mezi  nimi  i   JUDr. Rudolf  JANÁK. 
Nutné sdělení:
   s JUDr. JANÁKEM jsem  naposledy mluvil  při dříve zmiňovaném  náhodném setkání 
   v Rumburku;   z  vnitřního  a  nesubmisivního  přesvědčení. 

   Jsem rád,  že  podobný  postoj  jsem  mohl  osvědčit,  a  osvědčil,  i  za  zcela  odlišných
   společenských  podmínek než jsou nyní.. 
                                                     Doplňující informace:
                     
   Na web umístěno v neděli 5. listopadu 2006 , v  13:30 hodin.