Maďarsko = 23. X. 1956 = povstání = osobní zážitky ... 16kB .... 5. XI. 2006
 
.... Kvůli tomu jsem mohl  23. října,  sice s  vědomím rizika,  ale s  čistým  svědomím,  veřejně  
 nesouhlasit   s   režimistickou   rezolucí   proti   začínajícímu   maďarskému  povstání.   ....   
            Výňatek z MF DNES  Publicistika , pátek 3. listopadu 2006,
                              Haló, volá Chruščov, autor Luděk NAVARA:                           
  Nebo jiný zápis: „Byla uvalena vazba na Bohumila Hubálka, bytem Varnsdorf, pro jeho 
  výroky
při schvalování rezoluce... Hubálek mimo jiné uvedl: Není pravdou,  že v Polsku 
  a Maďarsku bojují diversanti, nýbrž jde o odpor lidí proti hospodářskému krachu těchto 
  států.  Několik  účastníků  schůze 
tleskalo  Hubálkovi  za  tyto  výroky.“   

    50. výročí  maďarského  povstání  proti  komunistickému  režimu.  
 
Při  čtení novin jsem se v myšlenkách   přenesl do  25. října 1956,  kdy po 18:10 hod.
pro mne  přišli  dva pánové v kožených  kabátech.  Právě jsem  večeřel  při poslechu nejnovějších 
zpráv   z  Rádia  Svobodná  Evropa. 
  Bohužel,  v  Maďarsku  začalo  docházet  k  oboustranným
nelidskostem,  což  v  předchozích  dvou  dnech  nebylo.

Kvůli tomu  jsem mohl 23. října,  sice  s  vědomím rizika, ale  s  čistým  svědomím, veřejně 
nesouhlasit s  režimistickou  rezolucí  proti  začínajícímu  maďarskému  povstání.  To jsem otevřeně  
prohlásil  před  téměř  200 delegáty celopodnikové konference ROH ( Revoluční odborové hnutí )  
národního podniku  Elite Varnsdorf.  Současně jsem pochválil Rádio Svobodná Evropa, za včasné
a podrobné informace.  

V  diskusi jsem vysvětlil vzniklou situaci, i  důvody nesouhlasu s  protirevoluční rezolucí.  

Aniž  bych  se však  uchýlil  k  jakýmkoli  urážkám,  pohrůžkám,  nebo  hrubým  výrazům.  Snad  
i proto jsem  sklidil  hlasitý  potlesk  většiny  delegátů  -   kromě   stranických  a  hospodářských
funkcionářů.  Ti okamžitě,  hekticky  i  kádrovácky,  běsnili  nad  mou opovážlivostí, podporovat 
povstání,  a  navíc  propagovat  RSE .

Pod  vlivem  soustředěného  zastrašování  jsem byl  jediný,  kdo  potom  hlasoval  proti 
režimistické  rezoluci. 

A co bylo po zatčení ?
Odmítl  jsem  odvolat svůj projev,  podepsat  spolupráci  s  StB,  a zbavit se tím soudního 
stíhání. 
U obou přelíčení u  Okresního soudu  v  Rumburku jsem se hájil  sám,  proti tehdejšímu  
okresnímu prokurátorovi. Ten se  zřetelně stylizoval  do role  sovětského  justičního  sekerníka, 
Andreje Januarjeviče V
YŠINSKÉHO. Bylo  celkem snadné oponovat  jeho frázím,   jenže  tady 
nešlo o  oponenturu  frázím,  ani  o  normální  právo.

Přesto moje  obhajoba  spočívala  na  těchto  čtyřech  bodech:
          1/ Hovořil jsem v diskusi, která byla vyhlášena jako volná diskuse.  
          2/ Hovořil jsem před vybranými delegáty, vesměs staršími než 18 roků. 
          3/ Hovořil jsem v době, kdy nedocházelo k oboustranným nelidskostem.
          4/ Nehovořil jsem hrubě, nikoho jsem neurážel, nikomu jsem nevyhrožoval.

Soudruh  prokurátor však  stranicky uvědoměle  hřímal,  že volná diskuse  neznamená
bezuzdné  štvaní   proti  našemu   lidově - demokratickému  zřízení.   
Opáčil jsem,  že diskuse,  už  sama o  sobě,  musí  být svobodná - jinak to diskuse není. 


Až  při  odročeném  jednání  jsem  dostal  trest 18  měsíců  vězení,  když  svědek  uvedl, 
že sice obvyklou frází vyhlásil  volnou diskusi ( aby  se  vůbec někdo  rozhovořil ),  ale rozhodně 
tím  nemyslel  kritiku   lidově- demokratického  zřízení.  Potom  následovala  krajská odvolačka
v Liberci,   zemědělské komando  Boreč,  čtrnáctidenní  hladovka,  pokus o  údajnou  vzpouru, 
korekce,  náčelníkem tábora zrušená  možnost  být účastníkem amnestie nastupujícího Antonína
NOVOTNÉHO, přesun  do  komanda  Libkovice,  fárání  do  hnědouhelného dolu Kolumbus. 

Po "odkroucení" trestu,  kterému  jsme  říkali    jaro,  léto,  podzim,  zima,   jaro,  léto, 
a už je to
, jsem v Rumburku náhodně hovořil s předsedou senátu, JUDr. Rudolfem JANÁKEM, 
který odročením ( kvůli povolání nového svědka ),  hledal cestu práva.  Čímž  ale  nerespektoval 
stranickou linii   "dělnického"  prokurátora. Poděkoval jsem mu. Rovněž  bez výčitek jsem mluvil 
s Toníkem  MAŠKEM,   otcem  několika dětí,  který  tu  " maďarskou " schůzi   řídil.    Neboť:
      vždy  musím  vědět  do čeho  jdu  -   a   nelze tedy  požadovat  od  jiných,  aby  oni
               "   za  mě  vybírali   horoucí  kaštany  ze  žhnoucí  výhně  " .  

                            Rámcově  životopisná  informace.
   
Už před popisovanými událostmi jsem byl spojkou beze zbraně v  Pražském květnovém 
      povstání,  v roce 1949  dvakrát v koluzní vazbě StB  (v souvislosti s odbojovou činností 
      tehdy popraveného tatínka ).V roce1952-1955 vězněn za údajnou velezradu = přechod 
      státní hranice ( TBC plic z vyšetřovací vazby StB, léčen fáráním do uhelného i uranového 
      dolu ),   1956-1958   věznění  za  tzv. pobuřování.   Březen 1968  =   zakladatel  KAN
      = Klubu angažovaných nestraníků ve Varnsdorfu. Účast v demonstracích proti okupaci,
      i  v  demonstracích  pozdějších,  až  
=  SVOBODU   PRAVDIVÉHO   SLOVA   =   v  předních 
      řadách demonstrace  17. listopadu  1989.  Nečlen  Charty 77,   pomluvami  vedoucích 
      představitelů vyštván z  licoměrně jednající KPV ČR =  Konfederace politických vězňů.  
      Honorární  člen  poradního sboru   nynějšího   ředitele  ÚDV  =   Úřadu  dokumentace 
      a vyšetřování  zločinů komunismu. Od července 2000 vydavatelem těchto internetových  
      stránek.
      Legislativně:
      a/ FS ČSFR návrh a prosazení zákona č. 480/1990 Sb. o době nesvobody 1948-1989
      b/ občan důchodce =  iniciátor a  spoluautor novely trest. zákona. Osvojil si ji poslanec
      JUDr. Vladimír ŘEZÁČ.  Od 1. ledna 1994 platí  20 let  nepromlčení   trestných  činů
      spáchaných  při  vypracování  a  schvalování  privatizačních  projektů. 

                 Na web umístěno v neděli  5. listopadu 2006, v  13:30 hodin.