Mladí komunisté = zakázáni - Jan ČULÍK + balastní polemiky = odezva ...... 8kB .... 23. X. 2006
Mlčel bych,  kdyby pan ČULÍK  nepoužil obětí  totalitního režimu KSČ jako záštitnou pomůcku pro svůj zveřejněný 
nesouhlas  s  nedávným  zákazem  Komunistického svazu mládeže ( KSM ).  Už od listopadu 1989,  až po současné 
dny,  dochází k podobným starostlivostem ,  kdy ale odpůrci a oběti  komunismu slouží pouze  jako konjunkturální  
politická rekvizita.  Proto jsem reagoval následujícím e-mailem:
   Odezva ve věci veřejné                                                  Praha pondělí 23. října 2006


   Vážený pane Jane Čulíku,

      nejen  na Vašem webu,  ale i v pražském  deníku  Metro, jsem  přečetl  Vaši úvahu
   Bude nám stát určovat, co si máme myslet?  

   1/ V  textu  dvakrát  opakujete  provokativní  tvrzení,  že:  Zákaz  KSM  je hrubou 
       urážkou obětí  komunistického  totalitního  režimu. 
   2/
Zavádějícně   si  nahráváte   na   bezdůvodný  polemický   smeč:   Stát   nesmí  
       zakazovat    myšlenky.

   K bodu 1/ 
    Jako  politický vězeň  režimu KSČ,  a účastník  Pražského povstání v květnu 1945,  
    považuji za  scestné  všechny  pseudohumanistické postoje k  jakýmkoli  zločinům;
    tedy i k nacismu,  komunismu,  i k  jinému násilnictví.  Takováto  sebezviditelňování 
    balastně zahlcují média i čas konzumentů, na úkor prostoru pro potřebné informace.  
K bodu 2/
   Je průkazné,  že  náš stát   netrestá   myšlenky.   Oprávněně  však  trestá   navádění 
   k trestnému činu  ( = § 89 trestního zákona ).  Což  je  i  případ  zakázaného KSM,
   Komunistického svazu mládeže.

Vážený pane,
   pokud bych byl psavec, či webově notorický chatovač, mohl bych košatě rozvádět 
   toto téma,  které je planě diskutované už téměř sedmnáct let.  Tehdy, 17. listopadu 
   1989 jsem v demonstraci nesl nápis SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA. Čím dál, 
   tím víc, je to nejenom  obrana  proti  informačním manipulacím s veřejným míněním,
   ale  i   zásadní  předpoklad  pro  rozvoj  plnohodnotné  demokracie. 

S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                              Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                                         Doplňující informace:
      1/
Rovněž popírání a zlehčování zločinů nacismu i komunismu je návod k úvahám, že Hitlerův
          a  stalinský  systém  nebyly  kruté  a  nelidské;   že se  vesele budovaly dálnice,  větrolamy, 
          rozorávaly  meze,  rozkulačovalo  se  a  převychovávalo se,  .....
      2/ Elektronicky odesláno v 15:28 hodin.   Na web umístěno ve 21:15 hodin.