PSP ČR : elektronická petice proti KSČM = neprůkazná ( + balastní ) ......  9kB .... 10. X. 2006
Je  nesporné,  že  zejména  v souhrnu  takovéto  petiční  pseudoaktivity  představují  jak  mrhání  času 
mnoha signatářů,  tak i  balastní  zátěž  pro  státní správu,  kterou  chceme  mít  funkční  a  produktivní.  
Takže o co komu jde ? O praktický účinek,  nebo o  neúčinné výkřiky,  o halasné  sebezviditelňování ?

Poslancům  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České republiky  byl  ve  čtvrtek 5. října  2006
poskytnut  Petičním výborem   parlamentní  tisk  č.56 =   Zpráva  o peticích přijatých Poslaneckou
sněmovnou,    jejich  obsahu  a  způsobu  vyřízení  za  období  od   1. 1. 2006   do   30. 6. 2006;
= k projednání  v  budoucí  společné schůzi. 
K antikomunistické elektronické petici tam jsou toliko dvě  následující sdělení: 

Strana 1 
       V první  polovině  roku  2006  byla  druhou  nejpočetnější  výzva „Zrušme komunisty".
   Podepsalo se pod ní 11 535 petentů. K této petici za zákaz propagace komunismu se již 
   v roce
  2005 na stránkách www.zrusmekomunisty.cz připojila řada občanů,  kteří tímto 
   způsobem
  podpořili senátní návrh  novely  trestního zákona  (sněmovní tisk číslo 1169). 
   V současné době
  občané využívají elektronického způsobu komunikace, a proto autoři 
   petic  organizují   protestní
   akce  na  Internetu.   Tento  způsob prezentace  napomáhá 
   propagaci petic.  Takto  získané podpisy
  mají  však   pouze    symbolickou     platnost. 
Strana 3
         Celkem 11 535 signatářů se připojilo k petici za  zákaz  propagace komunismu. Tímto
     způsobem  podpořili senátní  návrh  novely  trestního zákona  (sněmovní tisk číslo 1169).
           S textem této petice byli poslanci  seznámeni přímo na jednání Poslanecké sněmovny
     v souvislosti s  projednáváním  senátního  návrhu  zákona,  kterým  se mění  zákon číslo 
     140/1961
Sb.,   trestní zákon,  ve znění pozdějších předpisů.  Prvé čtení  proběhlo  10. 3. 
     2006    na  54. schůzi
  a  tento  senátní  návrh  zákona  byl   po velké  diskusi   zamítnut.    

  Na  zde  červeně  označené  skutečnosti  jsem  upozorňoval  už  20. září  2003   pana  Petra   
  PLACÁKA*,  jednoho  z  průběžných  organizátorů  rozličných   e-mailových  antikomunistických 
  peticí. Tenkrát to byla petice  S komunisty se nemluví.   Už  i  ona  se  tehdy  měnila  v  hecířský  
  happening s podpisy zveřejňovaných signatářů ( Miroslav GREBENÍČEK politik z Prahy ), navíc 
  s rasisticko - cynickým podtextem  ve  jménech,  příjmeních,  i  povoláních  ( Roubicek  Ignac  R.,
  obchodnik  s  cesneke,  Dachau  u  Mnichova  )
;   navíc s pravopisnými nedostatky.

 Je  občansko-politickou  tragédií,  že mnohé osoby,  které se  montují  do  věcí společných,
 postrádají  základní prvky  mravní  a  profesionální zodpovědnosti,  navzdory  zcestnostem  
 a  škodám  z podobného  populistického  chytračení a  pózování v rocích  po listopadu 1989 
 =   i   navzdory  prostému  a   prozíravému   uvažovaní !
                                                Doplňující informace:
                    
Na    internetu   umístěno  v úterý 10. října  2006,   v  9:10  hodin.
  Je nesporné,  že zejména v souhrnu  takovéto  petiční pseudoaktivity  představují  jak
  mrhání času mnoha signatářů,  tak i  balastní zátěž  pro  státní správu,  kterou chceme 
  mít funkční a produktivní. Takže o co komu jde?
O praktický  účinek, nebo o neúčinné
  výkřiky,  o  halasné   sebezviditelňování ?

  * Pan  Petr PLACÁK  na můj  e-mail  neodpověděl,  v  zápalu  svérázného  boje  proti
   nemorálnostem  komunistického  režimu,  a vyjadřování úcty k jeho odpůrcům, i jeho
   obětem.