ČT = MORAVEC + HAVEL = mimo jádro problémů = kritické stanovisko .... 14kB .... 2. X. 2006
.... měl zákonodárnou pravomoc,  kterou nevyužil  ani pro výchozí právní normu,  sledující hlavní  smysl    
17.  listopadu  1989   =   naprostou   nevhodnost a  nepřijatelnost  komunistického  režimu.  Ať  už
 toho 
minulého,  nebo jeho doutnajících  zárodků  v současné Komunistické straně Čech a Moravy  ( KSČM ). 

Podstatná část nedělních Otázek Václava Moravce  byla vyhrazena pro bývalého prezidenta, pana
Václava Havla. Zřejmě kvůli  jeho nadcházejícím sedmdesátinám, ale i  kvůli blížícímu  se sedmnáctému
výročí  pádu  totalitního  režimu  Komunistické  strany  Československa.

Téměř až na závěr,  po názorech o nově vznikajících problematikách, došlo také na téma vytrvale 
omílané, leč i vytrvale neřešené. Z tohoto schématu nevybočila ani nedělní diskuse, proběhnuvší na dvou
 frekvencích České televize ( ČT1  a  ČT24 ). 

Ačkoli se diskutovalo  " V  pravé  poledne ",  pohříchu  to bylo  bez  oné  chlapské  statečnosti  
a  zodpovědnosti,  jakou  přesvědčivě  prokázal   vesnický  šerif   ve  stejnojmenném  americkém  filmu.  

Odesláním následujícího stanoviska k věci veřejné zase házím pomyslný hrách na  suverénní pozice 
našich  médií,  včetně  těch,   které  se  označují  jako  veřejnoprávní.   Ale i tak  je to víc,  než  pokoutní
a   anonymní  brblání  či  hřímání.   Neboť  oslovený ( nebo oslovení )  se následně  nemohou  odvolávat 
na  nevědomí,  i  na  neznalost  důvodných  výhrad:

                          Kritické  stanovisko  k  věci  veřejné,
                     elektronicky  odeslané  PhDr. Václavu Moravcovi do České televize
                                          (  neděle  1. října  2006,   v 16: 19 hodin  ).

 
    Stanovisko k věci veřejné                                                      Praha neděle 1. října 2006
 
   Vážený pane doktore,
 
   je škoda,  že Vaše dnešní otázky na  bývalého prezidenta,  pana  Václava  Havla,  důsledně  
   nesměřovaly  k  zásadním  vyjádřením  o  vypořádávání   nejenom : 
 
      A / s  komunistickou  minulostí,  ale i
      B/  s přetrvávajícím fungováním Komunistické strany Čech a Moravy.
 
   Konkrétně
 
   A1/  Prezident ČSFR, pan Václav HAVEL, měl zákonodárnou pravomoc,  kterou nevyužil 
           ani pro výchozí právní normu,  sledující hlavní  smysl 17. listopadu 1989  =  naprostou   
           nevhodnost a  nepřijatelnost  komunistického režimu.  Ať už toho minulého,  nebo jeho 
           doutnajících  zárodků  v  současné  Komunistické straně  Čech a Moravy  ( KSČM ). 
 
   B1/  Jako angažovaný občan,  s politickým vlivem a  s  mezinárodní podporou,  má  bývalý  
           pan  prezident   optimální  možnost   právního  postupu  vůči   licoměrnostem  KSČM    
           =    pokud    by   o    to    skutečně    stál.  
 
   Závěr
   Místo  dalších  slov  uvádím   jenom  dvě  klíčové  a   související   skutečnosti:
 
   A 2/ Vzhledem k netečnosti  všech povolaných osob, navrhl jsem zákon o době nesvobody 
           1948 - 1989;  po  mnoha  obstrukcích  schválený  Federálním  shromážděním  ČSFR.   
           Dodnes  je  součástí  oficiálního  právního  pořádku  České republiky, pod označením  
           č. 480/1991 Sb. 
 
   B2/  Program  Komunistické strany Čech a Moravy  výslovně neodsuzuje mnohá násilnická 
           stanoviska  stěžejního  komunistického dokumentu   =  Marxův  a  Engelsův  Manifest
           komunistické  strany. 
           Je nutné říci,  že i kdysi  " jenom "  knižní Hitlerův  Mein  Kampf, byl  rozličnými znalci 
           posuzován  s   trestuhodným   "   nadhledem   ".
 
   Podrobně zpracovaný podnět k  nepřístojnostem KSČM  však odmítlo  Ministerstvo 
   vnitra  ČR,   ještě  za  šéfování   bývalého   disidenta,   pana 
  Jana   Rumla. 
 
   S pozdravem                                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                 190 00  Praha 9  Českolipská  19
                                                                                    www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                Doplňující informace:
                    
Na    internetu   umístěno  v  pondělí  2. října  2006,   v  7:45  hodin.