Ústav paměti národa + Senát ČR = nejasnosti + nedokonalosti = NÁVRH .... 78kB .... 22. IX. 2006
.... 
Avšak   nikdo   ze  zjevných  zastánců  ÚPN   nedokázal   v diskusi  vyjmenovat  příklady,   kdy  kdokoli  
z  nich   uplatnil   své    vyřčené   výhrady,    buď  soudní   žalobou,    nebo   řádnou  úřední    stížností  
!
.....

                                  NÁVRH    VE    VĚCI   VEŘEJNÉ.

Návrh  ve  věci  veřejné                                                                    Praha čtvrtek 21. září 2006

Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
MVDr.         J i ř í      L  I  Š  K  A
Věc: Ústav paměti národa = návrh zákona = zpětvzetí

Vážený  pane  místopředsedo,

    jako poslanec  Federálního shromáždění ČSFR  jsem dokázal  stáhnout  osvojený  návrh zákona 
( zpracovaný  Ministerstvem  spravedlnosti ČR )  o  dočasném  přemisťování  soudců.  Stalo  se  to 
14.  dubna  1992,   těsně  před  zařazením  do  právě  začínající  společné  schůze   Sněmovny  lidu 
a  Sněmovny národů; díky  přesvědčivé protiargumentaci  lidí  z  justiční  praxe.  Poznal  jsem  svůj 
omyl,  vyvolaný  dobrou  vůli  zmírnit  nedostatek  soudců  v  pohraničí.  Ještě včasným  zpětvzetím 
jsem ušetřil  nejen vícehodinový čas  300 poslanců FS ČSFR,  ale  zamezil  tím  i  dalším  hmotným 
i  morálním škodám,  plynoucím z   nevhodného zákona.  Sice  jsem tak přišel  o  pomíjivě prestižní  
záznam  do rubriky  projednaných zákonů,  
ale  zachoval  jsem si   čisté svědomí  =    a   neporušil   
etiku   poslaneckého  slibu.

   Vás nyní  žádám o něco podobného, na základě mnohaletých zkušeností s rozličnými archivy ČR,
i z dobrovolného a honorárního působení v poradním sboru nynějšího ředitele  Úřadu dokumentace 
a  vyšetřování  zločinů  komunismu,  plukovníka  Mgr. Ireneje  KRATOCHVÍLA. Povšechně  vím, 
že mimo publicistických stesků, hořekování, i okázalých výkřiků, však od jejich původců nedochází  
ke  kvalifikovaným stížnostem na přístup k archivním dokumentům  = 
například soudními žalobami,  
nebo  administrativními  stížnostmi.

   Proto  mě  zajímá  počet  průkazných  nedostatků,  Vámi  zjištěný,  vyvolávající   nutnost 
nově  zřízené,  i  nově  financované  instituce,  de facto  nadřazené   doposud   vyhovujícím
pracovištím ?   To  je   zásadní    argument,  buď  pro   užitnost   návrhu  zákona o  Ústavu   
paměti   národa,   nebo   pro   jeho    zpětvzetí.   

   S pozdravem a s přáním úspěšné práce 

                                                                     Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                   politický vězeň režimu KSČ
                                 navrhovatel zákona č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948 -1989*,
                                 ředitel Střediska pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu
                                                 při  Ministerstvu  spravedlnosti  ČR  ( 1994  ), ....
                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                  e-mail = b.hubalek@volny.cz        www.volny.cz/doklad-hubalek 
 

    * P.S.  Stručný  a  výstižný  zákon,  doposud platný i ve Slovenské republice, 
                je  jaksi   ignorován,  stejně  jako   úspěšný   soudní  spor s  MV  ČR; 
                ministr Jan RUML; o odtajnění odchodného příslušníků StB, atd., atp.

                                            Doplňující informace:
  
1/  
Dopis byl předán podatelně  Senátu ČR ve čtvrtek 21. září 2006, v 11:00 hodin. O jeho
        obsahu  jsem  po 17:00 hodin  informoval  téměř  30  účastníků  prezentace  nové  knihy 
        ÚDV ZK, v literární kavárně  knihkupectví Academia, Praha 1, Václavské náměstí č.34.
        Bylo to při diskusi ohledně Ústavu  paměti  národa = ÚPN, navrhovaného Senátem ČR.
       
Avšak  nikdo   ze  zjevných  zastánců  ÚPN  nedokázal  v  diskusi
      vyjmenovat  příklady,  kdy  kdokoli  z  nich  uplatnil  své  vyřčené 
      výhrady,  buď  soudní  žalobou,   nebo  řádnou  úřední  stížností
!
 
2/ 
Na web umístěno v pátek 22. září 2006,  v 19:30 hodin.