DOKUMENT ÚDV ZK= KSČ + StB + pašeráctví + korupce + intriky ...... 10kB .... 17. IX. 2006
Přímo z   kopií  výslechových protokolů  tehdejší  Státní bezpečnosti  ( StB ) vnímáme  atmosféru  mocenského  
pletichaření,   libovůle  i   zlovůle  -   a  z  toho  pramenících  tragedií.  
Tou největší  je pohnutý  osud  de facto  
uloupeného sedmiměsíčního dítěte,
  které  ve věku  čtrnácti  roků  umírá pod  cizím příjmením,  ale i  pod  jiným  
jménem, jako  Michal  ROHAN. Zejména  proto, aby činitelé komunistického režimu  i nadále mohli provozovat  
vyděračskou  " zpravodajskou  hru "  s   pokrevními   příbuznými  Ivana  TOMANA .... 

Ve  čtvrtek  21. září  2006,   v  17:00  hodin,  v  literární kavárně  knihkupectví  Academia, Praha 1,
Václavské náměstí č. 34, představí  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV ZK) 
novou  publikaci,   tradičně  připravenou  k  bezplatné expedici  mezi  obvyklých  3 000  zájemců =
                                                           František  HANZLÍK
                                                  
Případ  kpt.  Adolf  Püchler   
                                 Svědectví  agenta  OBZ  o  nelegálním  získávání  financí
                                           zpravodajskou službou ministerstva vnitra
                                                             
1945 - 1947
Tato brožovaná knížka o 376 stránkách formátu A5  nám  průkazným způsobem  přibližuje události 
z doby,  která  předznamenávala  komunistické  uchopení moci  v  únoru roku 1948. Přímo z  kopií 
výslechových   protokolů  tehdejší   Státní bezpečnosti  ( StB )   vnímáme  atmosféru   mocenského
pletichaření,  libovůle  i  zlovůle   -   a   z  toho  pramenících  tragedií.  

Tou největší  je pohnutý osud  de facto uloupeného sedmiměsíčního  dítěte,  které ve věku dvanácti  
roků  umírá  pod cizím příjmením,  ale i pod  jiným jménem, jako Michal ROHAN. Zejména proto,
aby činitelé komunistického režimu  i  nadále mohli provozovat  vyděračskou " zpravodajskou hru " 
s  pokrevními  příbuznými   Ivana  TOMANA*.  

Bez zajímavosti není protokol (str.13), kterak velkoobchodník R. ŠMEJKAL věnoval Komunistické
straně Československa  deset  milionů  Kčs;  na  volební  fond roku 1948.  Pozoruhodné jsou  také
výpovědi o  generálech -  zpravodajcích,  ať už jsou  to  Josef  BARTÍK,  František  MORAVEC,  
Bedřich  REICIN,  nebo uplácený náčelník Generálního štábu čsl. armády Bohumil  BOČEK ( alias 
rudý generál 
), ale i  mnozí další, včetně vrcholných  činitelů tehdejší  StB a  vlády. Korupční  dary  
běžně  přijímali soudruzi Václav NOSEK ( ministr vnitra ), Vladimír CLEMENTIS ( státní tajemník 
ministerstva zahraničních  věcí ), ....... 

Protože jméno autora  chybí v rejstříku osob,  internetově jsem ho vyhledal v  brněnské  Univerzitě  
obrany**,   kde doc. PhDr. RSDr. František  HANZLÍK, CSc.,  přednáší na  Fakultě ekonomiky  
a  managementu.   

POTŘEBNÝ  DOVĚTEK:
*    Osud syna téměř  hlavního protagonisty ( kterým je  JUDr. Zdeněk TOMAN, původně Zoltán
      GOLDBERGER )  je podrobně zpracován  v publikaci   ÚDV ZK =  Securitas imperii  č. 1. 
     
I  tento text lze v plném rozsahu otevřít na internetových stránkách  www.mvcr.cz/policie/udv ,  
      v   položce   Publikace  a  články.
       

**  Stejně  přínosnou  výpověď  o  50. letech  minulého století  podává  tehdejší  StB  vyšetřovatel 
      Bohumil  DOUBEK,  v  rozebrané  publikaci  ÚDV ZK (2002)  =  StB  O  SOBĚ  výpověď
      vyšetřovatele  Bohumila  Doubka.

  Je škoda,  že  podobně  nepostupují zejména  ti  bývalí činitelé  režimu KSČ,  
  i současné KSČM,  kteří  obcházejí potřebu konkrétních přínosů k věcnému  
  objasnění   totalitní minulosti  a   jejích  nelidskostí  = například  zastřelení  
  Danuše   MUZIKÁŘOVÉ  (  Brno 1969  ),    ale   i   pražské   masakrování 
  demonstrantů  17. listopadu  1989,  .... 
    ZATÍM  VŠAK  SVOU  ÚCTU  KE  SPRAVEDLNOSTI  A  K  PRÁVU 
   ZAKRÝVAJÍ  TOLIKO  FORMÁLNÍMI  A   PLANÝMI  OMLUVAMI.

                                                Doplňující informace:
                    
Na    internetu   umístěno  v  neděli 17. září  2006,   v  11:10  hodin.