Hl. hygienik = slib 2005 =  plnění po roce  = DODATEČNÉ SDĚLENÍ ....... 11kB .... 9. IX. 2006
 Bez  mediálního  upozornění  a   bez   žádoucí  mediální  propagace  vydalo  Ministerstvo zdravotnictví  ČR
  výstižnou  informaci o chřipce.  Hlavní hygienik  ČR,  MUDr. Michael VÍT, PhD.,  tak  23. srpna  2006  splnil  
 slib,  daný 20. července  2005.  
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
         i  s  částečně   zakrytými   ústy 
      je  šiřitelem  vleklých chřipek  a  jiných  
               nebezpečných   infekcí.
 
 Nekašlejte  na  lidi,  kašlejte  do kapesníků!
 Bez  mediálního  upozornění  a   bez   žádoucí  mediální  propagace  vydalo  Ministerstvo
  zdravotnictví  ČR  výstižnou  informaci o chřipce.  Hlavní hygienik ČR,  MUDr. Michael VÍT,
  PhD., tak  23. srpna 2006 splnil  slib, daný 20. července 2005. Ale jen na webu ministerstva; 
 
mimo celostátní sdělovací prostředky! Na  internetové  stránce  ministerstva,  
 pod  nabídkou  Pro širokou  veřejnost 
jsou  pod souhrnným názvem Chřipka a  s popisem 
 její historierozvedena tato klíčová slova:
              
PŘÍZNAKY CHŘIPKY    
                   ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:   SMRKÁNÍ   KAŠLÁNÍ    STRAVA     ŽIVOTOSPRÁVA   A   OSTATNÍ
                             Doplňující informace:
1/
Podnět k osvětové kampani  proti kapénkovým infekcím v  městské  dopravě jsem
    bezvýsledně   podal   Dopravnímu  podniku  hlavního  města Prahy. a.s.     5. března 2003.
2/ Shodný  podnět jsem  následně  předal   Ministerstvu  zdravotnictví ČR   23. března 2003.
3/ V  pozdějších  měsících  jsem v  této záležitosti  průběžně  intervenoval,   většinou písemně.
    O  nedávných aktivitách  vypovídají  informace  zveřejněné  zde ve dnech 9. a 27. března,
    6. května,   22.
a  24. srpna  2006.     

4/ Na internetu  umístěno v 11:20 hodin.