Popírání zločinů nacismu = další potvrzující rozsudek = Rakousko  ....... 6kB ....  6. IX. 2006
.Není pochyby,  že toto  závazné  rozhodnutí nutně musí být  předobrazem  i  pro  naši justici: 
     .... Rakouský nejvyšší soud  zamítl odvolání   britského  popírače  holocaustu Davida Irvinga  proti  tomu,  
        že   byl   v  únoru   ve  Vídni   odsouzen  za   tuto činnost,   která   je  v  Rakousku  trestná.  ..... 

Když jsem před čtyřmi dny odesílal svůj dotaz k Městskému státnímu zastupitelství v Praze,
nemohl  jsem vědět jak v minulých dnech  rozhodl  vrcholný  rakouský soud  proti odvolání britského
občana,    popírače   zločinů    nacistického    režimu.  

    Není  pochyby,  že  toto  závazné rozhodnutí  musí  být  předobrazem  i  pro  naši justici: 

                 Výňatky   ze  zprávy  ČTK   4. září 2006,  13:46 hodin:  
 
.... Rakouský nejvyšší soud  zamítl odvolání   britského popírače holocaustu Davida Irvinga 
  proti  tomu,   že byl   v  únoru   ve  Vídni   odsouzen za  tuto činnost,  která  je v  Rakousku  
  trestná.  Irving  je podle  rakouských zákonů  vinen  a  soud nižší  instance  v jeho procesu
  nepochybil,  praví  se v usnesení nejvyššího soudu.  Pokud  jde o výši  trestu  tří let  vězení,  
  k nimž byl Irving za to odsouzen, musí v odvolacím řízení rozhodnout nejvyšší zemský soud
  města Vídně. ....

 ....  Irving  je od svého zadržení  a  následného odsouzení  letos  20. února  v  soudní věznici 
       ve vídeňské čtvrti Josefstadt. ....   

 ....  Přiznaná   vina  se týkala  především  jeho  mnohonásobně  při  různých  příležitostech 
 opakovaného tvrzení, že za nacistů " v Osvětimi  žádné plynové komory  nebyly", a pokud 
 tam nyní jsou, tak jsou falešné a byly tam dodělány po válce Poláky nebo "někým jiným". ....

                                               Doplňující informace:
  1/ 
Výše  uvedenou  tématiku   předznamenávají   informace   zde   zveřejněné   4. června  2006
        a  4. září  2006.
  2/ Na internetu  umístěno ve středu  6. září  2006,   v  10: 45 hodin.