Justice : popírání zločinů komunismu = HALÓ noviny 2002 = průběh .... 16kB        4. IX. 2006
Další   krok  ve  snaze  o  rovnocenný  postih
  popírání 
                     zločinů  
nacismu  a  komunismu. 

Dosavadní průběh zatímního nestíhání tzv. jáchymovské lži:

Celostátní   komunistický   deník    HALÓ  noviny,  19.  září  2002,
na straně 5,  v  redakční  
poznámce Fraška ÚDV na pokračování,  zveřejnil  cynické a  nepravdivé popírání trestných činů, 
které    zejména    v    50. letech  
minulého   století    spáchal   režim  KSČ  svými  exponenty: 
 "Dodnes se totiž nic podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo dokázat "
hlásal autor i dalších  nepravd  a  nehorázností  v téže stati,  pod  pseudonymem  Jaroslav  SRBEK  
( jak vyplývá z  policejního protokolu ). 

Leckdo  může  usoudit,  že  pseudonym  ukrývá   pouze  příjmení,   neboť jiný  halónovinový 
Jaroslav se čirou náhodou (?) vyznačuje obdobnými vlastnostmi už z doby  před  listopadem 1989,     
ale    pod     příjmením    KOJZAR    (  RUDÉ PRÁVO  ). 

Prvotní trestní oznámení*, podané 27. září 2002 u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu1
bylo postupně shledáváno jako nedůvodné,  a to všemi  nadřazenými stupni  státních  zastupitelství, 
včetně Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. A  to opakovaně. 
Ale vždy  bez požadovaného
vysvětlení, 
co  by  se  vlastně  muselo stát,  aby  státní zástupci  uplatňovali
průchod práva a spravedlnosti kvůli zpochybňování zločinů režimu KSČ?

S vědomím  alespoň  pětileté  promlčecí lhůty  u  § 261a   trestního  zákona  jsem  si   vloni  
stanovil  kratší  prodlevu  do  jara  2006.   Bylo  to  po  posledním  zamítnutí  od   NSZ   v  Brně.  
V   tomto  mezičase  jsem  plnil  užitečné  předsevzetí  a   opětovně   pročítal   související   právní  
předpisy, orientačně jednal se zastupitelskými úřady Chile a Španělska,   a   nadále sledoval  dění  
doma  i  ve  světě.

Na základě toho jsem  se   zájmem   vyčkával,  jak se  stát  zachová k  medializovanému  
popírání  zločinů  nacismu,  
ke  kterému  došlo  28. října  2005  v  Praze 1.   Tedy  v  obvodě 
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, kde také sídlí redakce HALÓ novin, popírajících  
zločiny  komunismu
.    Obojí  je  stejně  trestné,   podle  zmíněného  § 261a.

Tatáž státní zástupkyně, která odložila  popírání zločinů komunismu v celostátním deníku 
Komunistické  strany  Čech  a  Moravy,  však  v  případě   popírání  zločinů  nacismu ( s  prvotně  
menším  okruhem  postižených   i   svědků  )   podala  soudní  žalobu  podle   § 261a.   A  to  jak 
v  prvním  stupni  řízení,  tak  i   následným  odvoláním se k vyššímu  Městskému soudu  v  Praze,   
kde  přelíčení  proběhlo  10.  května  2006.

Bezprostředně  po  tomto  zjištění,  hned  10. května  2006,  předal jsem  OSZ  pro Prahu 1
obnovené trestní oznámení proti HALÓ novinám.  To však  bylo založeno  bez  dalších opatření,
jak  mi  sdělila  tehdejší  náměstkyně   OSZ  pro  Prahu 1,   JUDr.  Zdeňka  GALKOVÁ,  svým  
dopisem z 19. května  2006 ( doručen 27. května ).  Setrvala  tak na svém stanovisku z přelomu  
roků  2002 / 2003,  a  z  doby  pozdější. 

Proti  tomu   jsem   2.  června  2006   podal   stížnost   k  Městskému  státnímu  zastupitelství 
v  Praze. 

Čekal   jsem   následující   tři   měsíce,    s  ohledem  na  možné  administrativní  komplikace 
při  souhrnném   přehodnocování  dřívějších  postojů  na  všech  stupních  státních  zastupitelství.
Ale  i   tak   stížnost    zůstávala    bez   sebemenší    informativní    odezvy,    jakéhokoli   druhu.

S vědomím  skutečností  a  jejich  příčin,  že i v  Německé spolkové republice  trvalo zhruba  
patnáct roků,  než  byl  nastoupen    plnohodnotný   justiční   přístup   ke  zločinům  nacistického 
režimu,  k  jejich  zlehčování,  nebo  k  jejich  popírání  (  tzv.  osvětimská  lež  ),  poslal  jsem  
následující  dotaz   panu  městskému  státnímu  zástupci  v  Praze.

                                     Dotaz  ve  věci  veřejné: 

Dotaz ve věci veřejné                                                          Praha  sobota  2. září  2006
    ( DODEJKA )

 

Městský     státní      zástupce     v     Praze
JUDr. Luboš PĚTNÍK, do vlastních rukou 
150 00    Praha  5    Náměstí  14. října  č. 9
Věc: 
Stížnost  proti  rozhodnutí  Obvodního  státního  zastupitelství  pro  Prahu 1,      
          sp.zn. 2 Zn 4978/2002-72   


Vážený pane doktore,

    přes  třemi  měsíci,  2. června,  jsem předal  podatelně  stížnost proti  rozhodnutí  OSZ 
pro  Prahu 1,   i   tenkrát  adresovanou  přímo  do  Vašich  rukou.   

   Stížnost se týká diskriminačního uplatňování  § 261a  trestního zákona,  toliko při úzce
 jednostranném postihu  zpochybňovaných  zločinů nacismu,  aniž by  ze strany  OSZ pro
Prahu 1  shodně  docházelo k   rovnocennému  postihu  trestného činu   popírání  zločinů 
komunismu,   který   je   rovněž   zahrnut  do   téže   skutkové  podstaty. 

   V  závěru  podané stížnosti  jsem  Vás  žádal  o  souhrnné  posouzení  a  o  následující  
právní    postupy,    ale   také   o    sdělení    zásadních    rozhodnutí   v   této   záležitosti.
Zatím  se  tak  nestalo.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                             Bohuslav   HUBÁLEK
                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19       telefon =  286  884  774
                                         e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                                               Doplňující informace:
  1/ 
Výše  uvedenou  tématiku   předznamenávají   informace   zde   zveřejněné   4. června  2006.
  2/  S ohledem  na  poštovní  doručovací dobu  umístěno na internetu  až  v pondělí  4. září  2006,
       v  19:00 hod.   
 
*  Trestnímu oznámení předcházela marná snaha o  mimojustiční řešení
     tím,   že   HALÓ  noviny  odpovídajícím   způsobem   napraví  výroky,
     které   naplňují   skutkovou  podstatu   § 261a   trestního  zákona.