1. IX. 2006
ÚDV ZK  = NOVINKA =  souhrnný rejstřík osob z vydaných publikací. 

Souhrnný  rejstřík  jistě  ocení    každý,   kdo se  zaobírá  naší  minulostí.    Ať  už  to  jsou  soukromí  zájemci, 
nebo historici, novináři, politici, pracovníci policie a justice ( ve vztahu  ke  zločinům  nacismu a komunismu ).   

ÚDV ZK =  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  zveřejnil  v  těchto dnech 
na    www.mvcr.cz/policie/udv  první  verzi  souhrnného  rejstříku  pojednávaných osob,  z  téměř  
všech svých dosavadních publikací.  Rejstřík nalezneme v rubrice:
Odkazy - Publikace  a  články - Souhrnný   jmenný  rejstřík   publikací  vydaných  
Úřadem dokumentace  a  vyšetřování.

V záhlaví rejstříkové tabulky jsou dvě následující upozornění:
a)  V publikaci Vojenské obranné zpravodajství nebyl vypracován rejstřík,  a proto jména v něm 
     uvedená se nevyskytují v souhrnném rejstříku.
b)  V publikaci Securitas imperii č.4, 6 a 7  údaj za jménem udává  číslo dokumentu nebo místo 
     v tabulce.

Na základě telefonického rozhovoru jsem získal další podstatné informace:
c)  Pojednávané osob z  letos   novelizované  publikace  SEŠITY 2 =   Vykonané tresty  smrti 
     Československo 1918 - 1989  
budou  co nejdříve  zařazeny  do  souhrnného  seznamu.
d)  Rovněž  tam budou  bezprostředně zařazovány rejstříky pojednávaných osob ze všech nově 
     vydávaných publikací  ÚDV ZK.

Závěrečné   ocenění   a  poděkování.
Patří zejména řediteli ÚDV ZK, plk.Mgr. Ireneji  KRATOCHVÍLOVI, za jeho vstřícný přístup;
ale  nemenším dílem i  zpracovatelům  digitálního souhrnu  dokumentačně  pojednávaných osob.
Tím spíš,  že  k  uskutečnění  došlo během  necelého  měsíce,  od  pondělí  31.července  2006; 
po upřesnění  a  projednání  mého návrhu,  už  dříve  předneseného v  Poradním sboru ředitele 
ÚDV ZK.
Souhrnný rejstřík jistě ocení každý,  kdo se  zaobírá  naší  minulostí.  Ať  už  to  jsou soukromí  
zájemci, nebo historici, novináři, politici; ale i pracovníci policie a justice ( ve vztahu ke zločinům 
nacismu  a   komunismu ).  Aktualizovaný  souhrnný  rejstřík  umožní  rychlé  a  snadné  hledání 
v  desítkách  dokumentačních  publikací  ÚDV ZK.   Mnohé z  nich  potvrzují   kompromitující 
provázanost nacistických  válečných zločinců s  představiteli režimu KSČ. 
Například to byl,  u  mnoha nostalgiků po totalitním režimu,  oblíbený Antonín ZÁPOTOCKÝ,  
který za spolupráci s  komunistickou StB  udělil  milost  válečném zločinci  a  lidickému vrahovi  
Werneru  TUTTEROVI.!  

                                           Doplňující informace:
  1/ 
Podobnou  rychlou i snadnou  orientaci  ve  vyšetřovacích  a  soudních  spisech
       dokumentačně zpracovávaných (přednostně jako podklad trestního oznámení
),  
       uvítali  vyšetřovatelé  i  státní  zástupci  v  roce  1994,  když jsem ve Středisku 
       pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu zavedl obdobnou praxi  
       u  každého souboru  zpracovávaných spisů.  Ke každému  z nich se  začleňoval   
       příslušný rejstřík pojednávaných osob a stěžejních událostí, jako další oficiální  
       složka  dotyčného  spisu;   tištěná   i   digitální.
 
  2/  Na web umístěno v pátek 1. září v 10:20 hodin.