Prevence : infekce = USA + ČÍNA  -  hl. hygienik ČR = kritika ....... 17kB .... 22. VIII. 2006
Doma nebýt » prorokem « ?  To  doporučuje postoj,  kterým MUDr.  Michael VÍT, Ph.D.,  ignoruje širokou 
osvětovou kampaň proti šíření kapénkových infekcí,  jak jsem ji zmiňoval  Ministerstvu zdravotnictví ČR
v březnu 2003. Přesně totéž, co u nás zatím nemá podporu, začali v únoru 2004  celostátně uskutečňovat 
v  USA, pod záštitou State Department of Health.  Shodnou kampaň letos celostátně zahájila  Čínská ....
Doma nebýt »prorokem«? 
To  doporučuje postoj,  kterým MUDr.  Michael VÍT, Ph.D.,  
ignoruje širokou osvětovou kampaň proti šíření kapénkových
infekcí,  jak jsem ji  zmiňoval  Ministerstvu zdravotnictví ČR
v březnu 2003.  Přesně  totéž,  co u nás  zatím  nemá podporu, 
začali  v  únoru  2004  celostátně  uskutečňovat v  USA,   pod
záštitou State Department of Health.  Shodnou kampaň letos
celostátně  zahájila  Čínská  lidová  republika.
  Je to  další doklad,  jak se u  nás  kazí " samet ",   jak si   promarňujeme  možnosti dané 
  změnou   režimu   v  listopadu  1989.    Další   předpoklady   poskytuje  nevídaný   rozvoj 
  moderních  technologií,   nejenom   ve   státní  správě  a   ve    sdělovacích  prostředcích. 
  O  to víc  mnohé  otazníky  vzbuzuje  jak postoj  hlavního hygienika,  tak i monitorujících 
  složek  našich  médií,  předstírajících  stav  mrtvého brouka  vůči  určitým dějům,  a vůči
  jejich  nositelům. 
 
Avšak díky vlastnímu publikování na internetu  mohu průkazně šířit prospěšné aktivity.   
  Aniž  bych   byl   omezován   rozličnými  úskoky  při   zveřejňování   téhož,  ale  v  cizích
  periodikách.  I  tak  trvale  platí :   co  je  psáno,  to  je  dáno;   byť  v  nepropagovaném
  a   nepodporovaném   rozsahu.

 Očividná blokáda, i ostatních  podnětných skutků netěší, ale není  důvodem k rezignaci. 
 Tím   spíš,    že   čas   potvrzuje   správnost   takového   jednání.  
 Podobně  to  vnímal,   i  vůči  své  práci,  vloni  zesnulý  JUDr. Ing.  Jaroslav  ANDĚL ).   
 Tím je nesen i následující dopis,  jako mezistart v pokračování protikapénkové aktivity: 
   

    Dopis ve věci veřejné                                                             Praha  úterý 22. srpna 2006

    MUDr. Michael VÍT,  Ph.D.
    Hlavní  hygienik   České  republiky
    Palackého náměstí  č. 4
    128  01    PRAHA    2
   
Věc: Kapénkové nákazy = nepoděkování

    Pane hlavní hygieniku,

    i v právě uplynulých dnech jsem výrazně pociťoval důsledky Vašeho nepůsobení v oblasti 
    hromadné  zdravotnické  osvěty,   zaměřené  proti  šíření  kapénkových  infekcí.  

    Nebyl  jsem sám,  kdo i letos  s vysokými  teplotami  a po  řadu dní vypocoval nechtěnou 
    nákazu, získanou zejména od kýchání a kašle bezohledných spolucestujících ve vozidlech  
    veřejné  dopravy.

    Je  zjevné,   že  nejenom   Vaše  nepůsobení,   ale  i   nesplnění  písemného  slibu  k  této 
    záležitosti ( Vaše Č.j. HEM-370-20.7.05/24477 )  zatím  nevadí  ani  tzv. hlídacím  psům
    demokracie.   I  když nutně vědí,    že   prožitek   únavného  a   mnohadenního  marodění  
    je  každoročně  nepříjemný  pro  statisíce občanů;   a  smrtelný  pro tisícovku  z nich.

    Jedná se o  velice  škodlivý  jev,  jak  po stránce  lidské,  tak i  po stránce  ekonomické.  
    Snižuje  mzdu  nemocného,   i  příjmy státního rozpočtu.  Navíc vzrůstají nároky na práci  
    lékařů  a dalších  spolupůsobících  zdravotníků.  Podstatně  také  rostou  výdaje na  léky.     
    Razantně  však   přibývají   zisky  farmaceutických  firem.  Naopak zdravotní pojišťovny 
    a  stát   nutně   ztrácejí   desítky,   až  stovky  milionů  korun,  použitelných   pro zlepšení  
    i  pro  modernizaci  dosavadní   zdravotnické   péče.  
    
    Uvedené statistické údaje opírám o ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
    České republiky; hlavně o oddíl Chřipky, s kódem diagnózy dle MKN-10 = J10 - J11.

   
Snad s nimi v brzké době vystoupí  někdo s větším  vlivem  na  uskutečnění  toho, co Vy 
    zatím  neděláte (  i když v rámci získání titulu MBA, se státním přispěním ).  Snad  i u nás  
    se konečně prosadí  hromadná  protikapénková  osvěta tak, jak je to  mnohaletou  praxí  
    USA;   od  letoška   také  Čínské  lidové  republiky.  

    S pozdravem    SALUS   REI  PUBLICAE   SUPREMA  LEX  ESTO 
    
   
P.S. Místo apologetických slov 
            očekávám  pouze  skutky.
                                                             Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek     

                                         Doplňující informace:
   
Dopis byl odeslán elektronicky v  úterý 22. srpna 2006, ve13:29 hodin.
    Na web umístěno v  úterý 22. srpna 2006, ve 23:10 hodin.