ČT: Senát ČR = připomínky = zhroucení komunismu + dozvuky  ............ 17kB .... 21. VIII. 2006
.... Záruky  demokracie   nespočívají  ve  množství  ustavených  institucí,  ale tkví  ve  zodpovědnosti vedoucích 
činitelů.   Jak  na  všech  úrovních  veřejné  správy,   tak  i  ve  sdělovacích  prostředcích,   zejména  v  televizích  
a  rozhlasech,  které  jsou  reálnou  první  velmocí  ve  státě. Vlivem   kamarádíčkování  i   klanové  sounáležitosti   
zažíváme  legislativní,  správní  a  mediální  prohřešky 
i   hrubé  chyby,  bez  žádoucích  profylakčních opatření; 
například   zveřejněním   uskutečněných  peněžních   i   kariérních   postihů   proti   původcům  chyb. ....

      Prakticky  nezávazná   a  toliko  publikační  hovoření
na  téma  závažných  občansko - politických  záležitostí jsou příznačná pro  tzv. posametové 
období   naší  vlasti.    I   kvůli  tomu   náš  vývoj   znatelně  směřuje  k  vizím   známé  sci-fi   
451
0 Farenheita,  kterou už v polovině  20. století  verneovsky sepsal  Ray  BRADBURY. 

Literárně předjímá otupělé civění do televizních obrazovek; na obměňované soap/ mýdlové 
seriály,  na  žoviálně halasné soutěže,  na drsné techno - party,   i  na  šokující  nechutnosti.  
     V  antickém   Římě  tomu otevřeně   říkali    Panem  et  circenses  =  Chléb  a  hry !  
              U  nás  se   neadresně   mluví  o  pomyslné  a   neviditelné  ruce  trhu !

Kvůli  této  společenské atmosféře  jsou i další  mediální  produkty " zábavnější " a zhusta  
jen kriticky upovídané.  Obecná tendence je  nezávazně hovořit o všem možném; v  politice  
například  o   uvažovaných  programech  a   rozličných   slibech,   spíš  než  se  kvalifikovat  
příklady   vykonané    práce.  

Proto jsme od  mnoha  poslaneckých  kandidátů  i  letos  slýchali  holedbání  = o  budoucím, 
ale důsledném  zúčtováním   s korupcí.  Ovšem
bez mediálně kritické repliky na hlavy těch, 
kteří ve  své  nedávné  politické  minulosti  a  vyspělosti  jaksi  nevnímali  mnohamilionové  
aféry ve  svém  blízkém  okolí.  A proto  ony aféry  dodnes zůstávají  neobjasněné,  miliony 
pak   na   kontech   našich   "  nezjistitelných  "  osob,    chráněných   právem osobnostním,  
i  bankovním  tajemstvím !   

Tyto pohnutky mě vedly k odeslání  následujících připomínek do ČT:                     

 Dopis ve věci veřejné                                                                      Praha neděle 20. srpna 2006

PhDr. Václav MORAVEC, Česká televize

Vážený pane doktore,

     reaguji na  některé úseky  z  Vašeho poledního rozhovoru se třemi kandidátkami a kandidátem 
do Senátu Parlamentu České republiky,  jak ho vysílala Česká televize v  dnešním  poledním čase.

      Místo  diskutovatelných námitek  uvádím  jenom  hlavní  a  související  skutečnosti,  které  lze 
považovat   za   klíčové,    i   za   průkazné.

  1/ Diskutérským  obratem ,   avšak  bez  úplné  platnosti,   bylo  a  je  Vámi   použité  přísloví,  
      že   Kapři si  sami  nevypustí  svůj rybník.
      Stačí   vzpomenout,   že  totéž   zaznívalo  po  mnoho  desítiletí   před   totálním  zhroucením 
      komunistického  systému  v  roce 1989.  
      Ti  inteligentnější  i  vypočítavější  kapři  totiž  prozíravě pochopili, že  v  rybníce jiného druhu
     
budou ( obzvláště i pro ně a pro jejich rodiny ) daleko  bezpečnější a  lepší  životní podmínky:
      např.  ADAMEC,  ČALFA,  ČIČ,   GORBAČOV,  JELCIN,  KUČERA,  PITRA, PUTIN, 
      RÁZL,  STANK,  TOMAN, .... 

  2/ Navodit  podobnou  situaci  k  tomu,   aby  nebylo  třeba   » vypouštět  senátní  rybník « ,
     
předpokládaný  Ústavou ČR,   vypracoval  jsem  návrh  příslušné  novely  ústavního zákona, 
      ohledně Senátu PČR,  ještě  před  jeho  funkčním  zahájením. 
     
Text jsem předložil k  posouzení  dvěma  znalcům  ústavního práva  Karlovy university v Praze. 
      Jak profesor JUDr.Václav PAVLÍČEK, tak i profesor JUDr.Pavel PEŠKA, shodně prohlásili,
     
že  po  právní  stránce  návrh  nemá  chybu.  Je však třeba počítat s  možnou  politickou nevůlí 
      ke  změně  Senátu  v  honorární sbor,  výkonně  použitelný v době  ústavní  krize  =  ve službě 
      občanům,  státu,  a  své  důstojnosti.  
      Až   potom,  14. listopadu 1995,   jsem  návrh  bezvýsledně  předložil   Poslanecké sněmovně 
      Parlamentu České republiky. Přímým  adresátem byl tehdejší  předseda, PhDr. Milan UHDE.   

 Zásadní  doplněk  k  bodu /2   
 
Záruky  demokracie   nespočívají  ve  množství  ustavených  institucí,  ale tkví  ve  zodpovědnosti 
 vedoucích činitelů.  Jak na  všech  úrovních  veřejné správy,  tak  i  ve  sdělovacích  prostředcích, 
 zejména  v  televizích  a  rozhlasech,  které  jsou  reálnou  první  velmocí  ve  státě. 
 Vlivem   kamarádíčkování  i   klanové  sounáležitosti   zažíváme  legislativní,   správní  a   mediální 
 prohřešky   i   hrubé  chyby,   bez  žádoucích   profylakčních   opatření;   například   zveřejněním 
 uskutečněných  peněžních   i   kariérních   postihů   proti   původcům  chyb.
 Apologetické řeči o  křehoučké demokracii  a potřebě  mnoha desítiletí  k  nové  " výchově" jsou
 nemístné  ve  věku  binárních  technologií,  s  přehršlemi  intelektuálů a  osvědčených profesionálů, 
 jakož  i  celebrit  rozličného druhu.  
 Vím obecně,  i  ze své  celoživotní  praxe,  včetně  poslanecké práce  v  zákonodárných  sborech 
 ČR  a  ČSFR (1990-1992),  že rozhodujícím prvkem je náročnost čelných představitelů na sebe,  
 a souběžně i na své spolupracovníky.  Jednat  v  souladu  slov  a  skutků. 
 Podle  těchto  zásad,  i jako  ředitel  Střediska  pro dokumentaci  protiprávnosti   komunistického 
 režimu při Ministerstvu spravedlnosti ČR,  jsem =  mimo jednání s úředními návštěvami = pracoval 
 při otevřených dveřích své kanceláře. Návštěvník, po vymezené době rozhovoru, spolukoncipoval
 úřední zápis,  se kterým  mohl  písemně  argumentovat  ve svůj prospěch,  nebo dokázat,  že jsem 
 rozhodoval   špatně  a   na   svou  práci  se  nehodím. 
 Ze slíbených a štědře přidělených počítačů nejnovějšího typu jsem získal až ten poslední. Přednost 
 měli administrativa a dokumentaristé.  Po zjištění,  že  někteří zaměstnanci z těch , které jsem  znal 
 z  protikomunistických demonstrací,   místo  zadané  práce  hrají počítačové hry,  nechal jsem  hry
 vymazat ze všech počítačů  Střediska. Ovšem až po odborném ujištění, že tím neporušíme licenční  
 a  reklamační  ustanovení.  
 Ale  to je jenom  zlomek z událostí,  ne vždy  oblíbených  a  oceněných,  rozhodně  však  nutných  
 pro  zodpovědnou   práci;   tudíž  i   pro  fair  play.  

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                   Bohuslav   HUBÁLEK
                                          autor   zákona  č. 480/1991 Sb.  o  době  nesvobody   (1948-1989)
                             občanský iniciátor novely § 67 tr.zákona = 20 let nepromlčení tr. činů  (privatizační  projekty )

                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                    e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                                 Doplňující informace:
     1/ Dopis byl odeslán elektronickou poštou, v neděli 20. srpna 2006, ve 23:54 hodin.
   
 2/ Na internet umístěno v pondělí 21. srpna 2006,   v 16:20 hodin.