SOUČASNÉ  DĚNÍ  =  PUBLIKAČNÍ   PRODLEVA ; AVŠAK ...... 4kB .... 13. VIII. 2006
Zatímní  neustavení   nové  vlády  České  republiky  i  funkčních  složek  Poslanecké  sněmovny
Parlamentu  České republiky  brzdí  všechno,  co  by  tyto instituce  mohly a  měly  řešit.  Kvůli
tomu  zatím  odkládám  urgence  a  další  postupy  u  svých  dosavadních  podnětů.  
Mnohé z  problémů by nebyly,  kdyby leckteří  šéfové i  kontrolní útvary v institucích veřejného 
zájmu jednali podle proklamovaných zásad,  umocněných technickými vymoženostmi 21.století.
Zejména to však platí o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, jakožto elitářsky zneužívané 
první   velmoci   ve   státě   ( jak  je  doložitelné z  vícekrát  zde  zveřejněných  skutečností ).
                               Doplňující informace:
     1/ AVŠAK  KOŘENY  DNEŠNÍCH  PROBLÉMŮ  MAJÍ  SVŮJ  PŘEDOBRAZ 
         ZEJMÉNA   V     NEDÁVNÉ    MINULOSTI.      PROTO   ZDE    PRŮBĚŽNĚ 
         ČASTĚJI   ZAZNĚJÍ   FAKTA  I  POSTŘEHY  Z  DOBY,  KDY   SE  ZAČALY  
         KAZIT   MOŽNOSTI   DANÉ   ZHROUCENÍM   REŽIMU   KSČ.

   
 2/ Na internet odesláno v neděli 13. srpna 2006,   v 8:25 hodin.