Političtí vězni : prezident HAVEL - nepečlivost  = nevěrohodnost ..... 13kB .... 15. VII. 2006
O  co  nám jde ?  O  fakta,  nebo  o  razantní  a  šokující  sdělení,  dokonce  se   znakem   nepravdivosti ?  
I  sebemenší  porušení   pravdivosti   totiž   zpochybňuje  věrohodnost  jakéhokoli  tvrzení,  tedy  i  toho
antikomunistického,  atp.  ..... 
           O co nám jde?  O fakta,  nebo  o  razantní  a  šokující  sdělení,
                            dokonce   se   znakem   nepravdivosti ? 

Na  lágru  jsme podobným  hláškám říkali  " latríny ".  Byly  snadno  rozpoznatelné,  ty  zaručené
a líbivé zprávy o  rozsáhlé amnestii,  tentokrát  i  pro  politické  vězně ( na  výslovný  požadavek
amerického  prezidenta,   při   včerejším   tajném   jednání  USA - SSSR ), atp.

Balastně zavádějící však je, když se jakékoli klamání vyskytuje ve zdrojích zaměřených na záznam
a  hodnocení  proběhnuvších  událostí.   Takto lze  současníkům  i  potomkům  imputovat  mylné
a  zkreslující  údaje -  neboť  ne  každý  byl  účastníkem,  aby okamžitě odhalil  ledabylost nebo
cílenou  manipulaci. 

I proto, jako pamětník, chci věrohodnými doklady ozřejmovat prožité děje, tak jak byly - narozdíl
od   účelově   vytvářených  mýtů,   o  událostech,   i  o  osobách  jakéhokoli  zaměření.  

Při třídění a doplňování dokumentů jsem v internetu  svedomi.cz/ narazil na dosti peprnou záležitost,
která se vymyká z  pozdějších postojů  jejích  dvou signatářů. Málem bych ji použil, kdybych *..:

                         svedomi.cz  =  staženo =  pátek 14. července 2006  =

Otevřený dopis prezidentovi republiky Václavu Havlovi
                          ze 17.května 1990, dosud nezodpovězený...

Vaše Excelence,  
pane prezidente,

vzhledem k možným a nenadálým důsledkům rychle vzrůstající demoralizace ve veřejném 
a politickém životě Vás žádáme, reagujíce na opakované výzvy svých spoluvězňů 
z padesátých a sedmdesátých let, o korekturu dosavadních výkladů politického převratu 
v listopadu 1989 a o provedení některých nevyhnutelných opatření, jako jejich logického 
vyústění.

S odstupem pěti měsíců se části občanské veřejnosti Československa ozřejmila blamáž 
legendy o spontánní revoluci 17. 11. 1989 a další setrvávání na ní hrozí nebezpečím ztráty 
důvěry  ve Vás  osobně,  v  politickou  reprezentaci státu a  jeho budoucnost.  Vzhledem 
ke způsobu,  jakým  jste Vy  osobně a  Vaše skupina  vzali  pod ochranu  komunistickou 
organizaci a její členy, vzhledem k tomu,  že se i ve vedení státu a všech institucích nadále 
vyskytuje  velmi  mnoho  bývalých  komunistů  a  jejich  spolupracovníků  z   padesátých 
a  šedesátých let,  poněkud  zprůhledněl  význam  výše  zmíněných  událostí.  Mnoho lidí 
se dnes domnívá, že převraty v bývalých komunistických státech Evropy byly důsledkem 
dohody mez USA a SSSR o nové konstelaci poměrů v Evropě,  jejichž  cílem však není 
definitivní odstranění komunizmu,  nýbrž modifikace způsobu sovětského vlivu v Evropě. 
 ........
5. psychologicky  a  politicky   přijatelným   způsobem  revidovat  legendu  o  spontánní 
    revoluci,   požadujeme   pravdu  o  našich  dějinách!

Vážený pane prezidente,  dovolte  nám  doufat,   že budete  předloženým doporučením 
věnovat  přiměřenou  pozornost.

S pozdravem

Ladislav Struska
Konfederace politických vězňů

Miroslav Dolejší
bývalý politický vězeň

Miroslav Kopt
bývalý politický vězeň

V Praze, dne 17. května 1990

                               Doplňující informace:
      *  = kdybych nevěděl, že dotyčný pan STRUSKA se jmenoval Vladimír ( byl odsouzen
              na  doživotí v  odbojovém  uskupení  Praha - Žatec ),  a  že jeho  pozdější postoje
              vůči prezidentovi ČSFR ( tak i postoje páně KOPTOVY )  nebyly  tak vyhraněné,
              jak  je  uvádějí  výňatky dopisu  převzatého z  internetového  svedomi.cz  .  Kvůli
              této zásadní chybě nemohu tvrdit, že text je věrohodný, a účelově nepřepracovaný.
              Tohle  je  ale  jenom   menší   ukázka   nepečlivosti  a   zkreslení,  kterými 
              i   personálně   vybavená  -   a   navíc   i   veřejnoprávní   média,    klamou    
              a   manipulují    obecným    míněním   -   v  době  digitálních  vymožeností !
              Čítankovým  příkladem  je  televizní  "stávka"  =  dnes  už   jenom  krize   
              České  televize   na  rozmezí  roků  2000/2001.
     **=   Souběžně  se   zveřejněním,    v  sobotu  15.VII. 2006, 11:00 hodin,  odesílám 
                vydavateli tištěného i internetového periodika  Svědomí/Conscience ( pan Milo
                KOMÍNEK ) elektronické upozornění na kritizovanou chybu.