Sokolský slet + průvod - média = nevčasnost +  ledabylost ..................... 105kB .... 3. VII. 2006
V neděli 2.července 2006,  mezi 10:00 až 12:30 hodin,  procházel Prahou mnohatisícový průvod  účastníků   
XIV. všesokolského  sletu.  Avšak  ani  přehledy  programu  veřejnoprávní  České  televize neohlašovaly   
tuto  tělocvičnou  a   vlasteneckou   událost,  dlouhodobě připravovanou.

V neděli 2.července 2006,  mezi 10:00 až 12:30 hodin,  procházel Prahou mnohatisícový 
průvod  účastníků   XIV. všesokolského  sletu.  Avšak  ani
  přehledy  programu  veřejnoprávní  
České  televize (ČT)   neohlašovaly  
tuto  tělocvičnou  a   vlasteneckou   událost,  dlouhodobě 
připravovanou.

Chybělo  i   pohotové   a   průběžné   informování,   ve  zprávách   České televize  a  Českého 
rozhlasu (ČRo), konkrétně ve 13:00 a 14:00 hodin. Tedy téměř v zápětí  po ukončení průvodu. 

Bylo by planým zvučením, kdybych toto očividné selhání veřejnoprávních médií jen komentoval.
Raději  jsem  hned  odeslal  elektronickou   žádost  o  vysvětlení,   do   zpravodajství  Českého 
rozhlasu a  do  České  televize,  těsně  před  nedělní
  druhou  hodinou  odpolední.  Oba  dotazy
mají   uzpůsobeně  shodný  obsah.

                             Důkazy uvedených tvrzení:
          
1/     E- mail  do  zpravodajství   České  televize,   ve  13:51 hodin.  
 
        2/  Přehled  oznámených  televizních programů na  neděli  2.VII. 2006,  
                         ze   sobotních  deníků   MF  DNES    a    PRÁVO.

1/
      Vážený pan Zdeněk ŠÁMAL, zpravodajství ČT
 
      Před dvěma hodinami skončil překrásný a inspirativní průvod účastníků XIV.
      všesokolského sletu  =  mnoha
  tisíců  dospělých  i  dětí;    nejenom  z   naší   
      vlasti, 
  ale i  z  blízkého   i   vzdálenějšího    zahraničí.
 
      Přesto  jsem  o  tom  po  návratu  domů  nezaznamenal  sebemenší  zmínku 
      ve zprávách  České televize  ( 13:00
a 14:00 hodin ) .  A to  ani  ve zprávách 
      sportovních,  ani  
ve zpravodajských  podtitulcích  na  ČT24. 
 
      Proto  Vás  žádám  o   vysvětlení   a   o   sdělení    souvisejících   opatření.

      S pozdravem    Bohuslav HUBÁLEK 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

2/

Doplňující informace = na internet  umístěno v pondělí 3. července 2006, v 10:50 hodin.