Výročí = 6 roků = stručnost + průkaznost + přehlednost = služba ........  9kB .... 1. VII. 2006
  .... Je tedy  důležité prosazovat informace,  které jsou jinde opomíjeny,  ať už z  jakéhokoli  důvodu.
  Navíc je  podávat  stručně,  přehledně a  průkazně,  s  ohledem  na  osobní čas  čtenářů.  Tedy  žádné 
  " klády "  se  samoúčelnou  rétorikou,  ani  rozmáhající se " čtivé "  sprostoty  a  nezodpovědnosti. ....
Před  šesti  roky,  1. července 2000,  se poprvé  na internetu objevil  » doklad- hubalek « , aby 
alespoň dílčím způsobem prolomil  publikační nepřízně,  které  dlouhodobě  blokovaly a  blokují
zveřejňování  mých věcných  aktivit ( např. v roce 1993 =  uzákonění dvacetiletého nepromlčení
trestných činů při  vypracování a  schvalování  privatizačních  projektů; 1997 =  soudní donucení 
bývalého ministra vnitra Jana RUMLA, aby odtajnil seznam utajovaných skutečností ministerstva
vnitra,  včetně  odchodného  příslušníků  StB,  atp., atd. ).

K   " sametové "    blokádě    však  docházelo   i  v   opěvovaných   periodikách   pana  Josefa
KUDLÁČKA,  dosavadního  šéfa  známého  periodika  Annonce.  Podobná  praxe  je  zjevná  
a  doložitelná  také  u jiných sdělovacích prostředků ( například  "stávkující " veřejnoprávní ČT
a souznějící veřejnoprávní Český rozhlas ); včetně internetových e-zinů;  stejně jako v  politické 
literatuře a politických přednáškách. 

Křiklavým  důkazem  je  ignorování  zákona č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948 až 1989, 
který  jsem  inicioval  a  s   potížemi   prosadil  jako  poslanec  Federálního shromáždění  ČSFR. 
Ignorovaný  zákon   je  stále   součástí   právního  pořádku  České,  ale  i  Slovenské  republiky. 
Podivuhodně vypadl  i z  tématického výčtu  zákonných norem  v závěru knihy Barbary MASIN 
Odkaz aneb Pravdivý příběh bratří Mašínů
;  atd., atp. 

Je tedy důležité  prosazovat informace,  které jsou jinde opomíjeny,  ať už z jakéhokoli důvodu.
Navíc je podávat stručně,  přehledně  a  průkazně,  s ohledem na  osobní čas čtenářů  =  žádné 
sáhodlouhé  "  klády  ",  se  samoúčelnou  rétorikou;   nebo  rozmáhající se "  čtivé  "  sprostoty 
a  jiné  nezodpovědnosti.  

V zájmu  dokumentační  a  argumentační  věrohodnosti  je  od  prvopočátku  zaveden  Rejstřík 
nápravy,  
obsahující   všechny   opravy  a   dodatečná  sdělení.   Další pomůckou  je  Rejstřík
pojednávaných osob
,   který  usnadňuje  ucelenější  pohled  na  skutky  zaznamenaných  osob. 
Zřetelné aktualizační datum, klíčová slova a krátký dovětek, i naznačený rozsah v kB, pomáhají 
při  orientaci  ve  zveřejňovaných  informacích.   Na  internetu  jsou  umístěny  informace  pouze 
za  několik  předchozích  měsíců,  s  ohledem  na  registrační  poplatky.  

Každé periodikum se stává  dokumentem  o sobě a o své době, hned v okamžiku svého 
vydání.  Za oněch  šest roků   nebyl  právně  napadnut  ani  jeden  ze  zde  zveřejněných
kritických  podnětů,   které se týkaly  sdělovacích prostředků,  justice,  osob veřejného 
zájmu,  zdravotnictví,  atp.   To  bylo  a  je  podstatnou  částí  uskutečňovaného  záměru 
ve  víře,  že  příklady  táhnou.  

S pozdravem a s přáním lepších dnů

                                                                          Bohuslav   HUBÁLEK
                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz 

                               Doplňující informace:

       Na internet umístěno v sobotu 1. července 2006,  11:20 hodin