Konfederace politických vězňů ČR = okázalé a neupřímné jednání .... 10kB .... 14. VI. 2006
  .... považujete za nezavrženíhodné,  když KPV ČR průběžně zamlčuje  jak  milionové příjmy  z členských 
  příspěvků, včetně dřívějších  statisíců za přepravní kupony = i od nečlenů KPV ČR; ale i jejich konkrétní 
  využití ! ....

 Politická komise  Konfederace politických vězňů České republiky = KPV ČR, 
 
zveřejnila13.června 2006 na konfederačním webu opět další moralistní výzvu. Protože průběžně 
 sleduji  vnitropolitické 
dění,  znepokojeně  vnímám  planou rétoriku,  která toliko  zvučí  éterem 
 a na stránkách rozličných tiskovin. Tím spíš, když vím o nesouladu hlásaných slov a provozovaných
 skutků. Navíc mi to vadí od lidí,  kteří byli  režimem  KSČ  také  vězněni  z  politických  důvodů,
 a  při  tom  dnes  nekvalifikovaně  i  licoměrně  jednají.  

 Pro ujasnění  stručně  uvádím,  že  kvůli  rodičům jsem byl  dvakrát  vězněn  Státní bezpečností, 
 v roce 1952  pak odsouzen jako  údajný  velezrádce, za  přechod státní hranice.  V  roce 1956  
 znovu odsouzen,  tentokrát  za  nevulgární  diskusní  projev  ve  prospěch  začínající  maďarské 
 revoluce,  pronesený před  asi dvěma sty  aplaudujících občanů,  v  severočeském  Varnsdorfu. 

 Tatínek  byl   popraven 18. července 1949,   spolu  se  čtyřmi  dalšími  vedoucími  odbojového 
 uskupení  Praha - Žatec.  

 Proto jsem, jako nečlen, poslal do KPV ČR následující kritický e-mail:  

 Výzva ve věci veřejné                                                                Praha úterý 13. června 2006

 Politické komisi KPV ČR,

 s doporučením,  abyste  proklamované zásady z vašeho dnešního webu  přednostně  uplatňovali 
 přímo v  rámci  všech  útvarů  Konfederace  politických  vězňů  České republiky. 

 Nebo považujete za nezavrženíhodné,  když KPV ČR průběžně zamlčuje  jak  milionové příjmy 
 z členských příspěvků, včetně dřívějších  statisíců za přepravní kupony = i od nečlenů KPV ČR; 
 ale i jejich konkrétní využití !

 Stejně skandální  je zamlžovaný příjem a způsob užití  milionového daru  pražské pobočce č.15.  

 Od roku 1996, pod patronací ing. Mirko ŠŤASTNÉHO, dr. Naděždy KAVALÍROVÉ, i dalších 
 z  vedení  pobočky,  jsou  její  členky  a  členové  " chráněni "  před starostí,   kdo a jak  ten dar
 rozparceloval ?   Na  co  a   komu ?

 Kdo ostatním  káže  pít  čistou  vodu,  měl by  na  totéž  dbát  u  sebe a  ve  svém okolí. 

     S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                            190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                             e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek

                               Doplňující informace:
       1/ Dopis byl odeslán v  úterý 13. června 2006,  ve 23:01 hodin.  Na internetu zveřejněno
           ve středu 14. června  2006,  ve 21:50  hodin.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.