VOLBY 2006 = strany + kandidáti = výběr + dojmy + nevraživosti ........ 14kB .... 23. V. 2006
 ..... Jak   a   koho   volit ?              1/   Rozhodně   jít   volit !          2/  Vybrat  stranu   s   programem,  ....  
 3/
  Použít  preferenční  zakroužkování ....  Při  váhání není od věci  dát  preferenční  hlas, a   příležitost,   
 např. dvěma  posledním  kandidátům  vybrané  politické  strany.  Tak  lze  naznačit   výhrady k  dosavadní 
 práci   oblíbené   strany,    aniž    by   byl    poškozen   její    celkový   volební   úspěch. ....
     ZVOLME   RELATIVNĚ   NEJLEPŠÍ,
 
svobodně,   uvážlivě  =  i   navzdory  dílčím   výhradám.

Proto neškodí připomenout to základní, čím se řídili prozíraví muži i ženy, 
když  v minulosti  nepodléhali  vábivým slovům  a  image  svatebních  podvodníků a  podobných
hochštaplerů. Stačilo a stačí mít zájem o minulost slibovače a vábitele, aby jeho dřívější poklesky
varovaly  před  lákavou,  leč silně  lehkovážnou  volbou.  Jen se o nich  musí  vědět,  a ne je tajit. 
Abychom se, 
z  neznalosti,  nespálili  o  velice nebezpečná   " kamna ". Ale většinou už nežijeme 
ve společenstvích,  kde lidé z  přímé  zkušenosti  věděli,  kdo je  lenoch,  lhář,  karbaník, opilec,
surovec;  tedy  osoba  nechvalných  vlastností  pro  jakýkoli  úřad  veřejné služby.  V  současné  
době by tyto závažné informace měly podávat sdělovací prostředky, zejména ty veřejnoslužební. 

Vícekrát a marně jsem žádal Českou televizi o podobnou službu voličům.
Kdysi to bylo v osobním rozhovoru s  Mgr. Ivo MATHÉ,  těsně před  jeho odchodem  z funkce 
hlavního ředitele České televize do administrativy  tehdejšího  prezidenta  České republiky, pana
Václava HAVLA. 
Další stěžejní akcí byl  tematický  totožný dopis  nynějšímu šéfovi ČT,  z  5. září 2005.  Mgr. Jiří
JANEČEK,   podporovatel  vzbouřenecké krize  v ČT  2000/2001. Ten ho však ignoroval. Asi
nejenom proto, že jsem tehdy s nimi  nejuchal, ale dokonce na tyto  " osvědčené  intelektuály
podal  trestní  oznámení  pro  podvodné jednání.  Neboť slovní  pojem  stávka,  ať je to  stávka
manifestační, nebo okupační, nebo s celkovou nepřítomností v provozovnách, vždy a jednoznačně
znamená   zastavení  práce.  Ne  zneužívání   výrobních  prostředků   zaměstnavatele  k  vlastní
glorifikaci, atp.

Faktem zůstává, že nikdo z tehdejších vzbouřenců & spol. dnes už nemluví o " televizní stávce ",
ale  toliko o  televizní  krizi.   Ovšem,  nadále  a  opět,   působí  i  rozhodují   z   vlivových  pozic,
jak je zřejmé ze srovnání dneška se  zprávami  od  23. prosince 2000  do  začátku  února 2001.

Teprve  stížnost  k  Radě ČT  vyvolala  její  zástupnou  a celkem  nepříznivou  odezvu;  aniž  by
 k tak závažné  volební záležitosti  uspořádala  širší diskusi, seminář, a  podobně.  Neboť i  můj 
náhodný podnět  vyžadoval  upřesňující dopracování.  Nic takového se však nestalo;  ke škodě
zřetelnější  informovanosti  nás  všech. 

Jak  a  koho   volit ?
1/  Rozhodně   jít   volit !
2/  Vybrat    stranu    s    programem,     který    nejvíce    vyhovuje.
3/  Použít   preferenční  zakroužkování  před   jménem   kandidáta,
      vzhledem k jeho  dosavadní  práci,  ať  už  v  poslanecké funkci, 
     nebo v jiných oborech lidské činnosti !
Zatím však lze preferovat
     toliko  dva  kandidáty  z   jednoho  volebního  lístku.  Při váhání 
     není  od věci  dát  preferenční  hlas,  a  příležitost,  např.  dvěma 
     posledním kandidátům vybrané politické strany.Tak lze naznačit 
     výhrady k dosavadní práci oblíbené strany, aniž by byl poškozen   
     její   celkový  volební   úspěch. 

Buďme  tedy  velkorysými,   ale  i   kriticky  aktivními    hodnotiteli   práce   našich  
ústavních činitelů,  i  jejich  spolupracovníků.   Je  totiž  nutné  vybírat  ty  relativně  
nejlepší, pro tvorbu a naplňování potřebných zákonů. Nepodléhejme antiposlanecké 
demagogii  rozličných " tribunů  lidu ",   kteří  obvykle  doufají,   že by  sami mohli 
" promlouvat   ke   svým   národům ",     jako   poslanci,   ministři,   atp.  
Jenže zodpovědná práce poslance nespočívá v pózování před televizními kamerami,   
v  sobeckém  zneužívání  svěřené  funkce, .... . 
Z vlastní zkušenosti a v plném rozsahu vím,  že je to  náročná služba spoluobčanům,  
za níž se  mnohdy platí  poruchou zdraví  ( dočasné  zamlžení zraku v průběhu voleb
roku  2002,  následkem  více než  dvouletého  působení v  zákonodárných  sborech 
ČSFR ).   Při  dobrých výsledcích  však navíc dává  uspokojení  z vykonané  práce.  
K  tomu  ještě  nezvratný  důkaz  o  osobních  kvalitách,   o  schopnostech  růstu  =   
vlivem  kladených  úkolů.  
Proto bez závistivých komplexů bydlím stále ve stejné panelákové jednogarsoniéře,
neštvu lidi, aby nevolili stávající nebo bývalé poslance ( například dodnes pan
Karel 
KOPŘIVA  
na webu   free.cz :     Dobrý  tip  k  volbám        Vydáno dne  19. 02. 2006 = 
Zakroužkuje  všechny  kandidáty  na  předních místech na  kandidátce  své  strany 
kromě   těch,   kteří   jsou   dnes   poslanci,   nebo   byli! 
). .....

S přáním  dobré  volby,  v  pátek  2. ,   a  v  sobotu  3. června  2006.

                                                         Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                              Doplňující informace:
      1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
         osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
      2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      3/
Na web umístěno v 13:00 hodin.