Lucemburská a husitská Praha = poutavá výstava = upozornění ........ 31kB .... 21. V. 2006
 Do neděle 4. června 2006  trvá zajímavá a poučná  výstava  o pozoruhodných schopnostech  našich předků  
 při   správě   státu   i   města.   Přibližuje  život  mnoha   společenských  skupin   té  doby,   včetně   předpisů 
 o  provozování   řemesel   i  obchodu,    o   dovozu  mořských  ryb,   sibiřských  kožichů,  atp. ......
  
                   » Historia  magistra  vitae « 
 Do neděle 4. června 2006  trvá zajímavá a poučná  výstava 
 
o pozoruhodných schopnostech  našich předků  při  správě státu i města.   
 Přibližuje  život  mnoha  společenských skupin  té doby,  včetně předpisů 
 o  provozování  řemesel i  obchodu,  o  dovozu  mořských ryb, sibiřských 
 kožichů,  atp.    Aniž  by  však   obcházela   průvodní   krutosti   té  doby,
 jakými bylo  upalování nepřátel,  ale i majetkové kořistění při rozsáhlém 
 vyvlastňování  v  roce 1419, .... Takže  téměř  nic  nového  pod  sluncem,
 navzdory   opakovaným  poučením,   která   můžeme   čerpat  z   historie 
 dávné,    i    nedávné. 
 
Probíhající výstava v  Clam-Gallasově  paláci stojí  za  zhlédnutí,  neboť 
 navíc  vkusně  působí   svými   exponáty,   i   jejích   uspořádáním.
 
Na internet odesláno v sobotu 20. května 2006, ve 21:20 hodin.