Poslanec + přepadení : fanatismus + teror : historie ..................................... 10kB .... 8. V. 2006 
  .... dodržování  humanitně  křesťanských  zásad v  každodenním životě  je  tou  nejlepší  prevencí      
   proti  krizovým  situacím,  které  pak  často  vrcholí  drastickými  následky.  Dějiny  o  tom  dávají   
   nespočet   příkladů. ....  
 Zásadní kriterium :  Nedělej jiným, co nechceš, aby jiní dělali tobě !
Po delších úvahách jsem se rozhodl napsat dopis surově přepadenému poslanci Komunistické 
strany Čech a Moravy. Bylo  to vyústění  důvodů stále aktuálních,  jak jsem poznal i následně;
je to hlavně nechuť  některých lidí  měřit  obdobné činy  a  události  uvážlivě  stejným  metrem. 

Nerozumné a nelidské  jsou  krvežíznivá prohlášení i příležitostné surové skutky, jak tomu bylo
ze strany utajených udavačů a jiných  kariéristických i  psychopatických udavačů,  právě před 
61 roky.  A zanedlouho potom  opět,  nejenom  v  mučírnách  a  věznicích  komunistické státní 
bezpečnosti. 

Proto je třeba  nemlčet  a   jednat   proti  nebezpečným  tendencím,   proti  zárodkům  nových 
nelidskostí  a  totalit. Tak je třeba žít. Proto jsem napsal  a v podatelně  Poslanecké sněmovny
Parlamentu  České republiky  ( PSP ČR )  předal  následující  dopis :

                     Dopis  surově  přepadenému  poslanci  PSP ČR:


   Dopis  ve  věci  veřejné                                
Praha čtvrtek 4. května 2006

 

   Ing. Jiří DOLEJŠ, poslanec Parlamentu České republiky
  
Věc:   Přepadení  =   vyjádření  soucitu  a  odsudku  zločinných  útočníků

   Vážený  pane poslanče,

   s pocitem lítosti odsuzuji  surové přepadení, jehož jste se stal nedávnou obětí.  
   Je  to   trestuhodné   porušení   zásad   lidskosti  a   kultivovaného  soupeření.
   Je to rovněž  zhanobení toho, o co jsme usilovali,  nejenom v  listopadu 1989.
 
   Bez rozebírání toho,  co tragického  prožil tatínek ve věznicích StB před svou
   popravou 18. července 1949, co jsem zažil jako vícenásobný politický vězeň
   režimu KSČ,   jakož   i  v   persekučních  desítiletích   potom;  nejenom  sám,
   ale zejména  spolu  s  množstvím  ostatních  odpůrců   státem organizovaných   
   zločinů.

   Právě na základě  těchto zkušeností  vím,  že  násilí  není  správným  řešením;
   že dodržování  humanitně  křesťanských  zásad v  každodenním životě je tou
   nejlepší prevencí proti krizovým situacím, které pak často vrcholí drastickými
   následky.  Dějiny  o  tom  dávají   nespočet   příkladů.

   Na závěr,  jen  tak pro zajímavost uvádím, že na den a  měsíc jsem o  28  let
   starší  než  Vy.   A  že  i  dodnes  archivuji  anonymní  výhrůžky,   které jsem
   dostával  jako  polistopadový   poslanec   Federálního  shromáždění  ČSFR: 
   například o tom jak mě uvázaného za nohy potáhne  auto  ulicemi   Prahy  9.

   Ale to hlavní až nakonec. Je to  přání  brzkého a  úspěšného  uzdravení Vám
   osobně,  a  všeobecně   pak  přání  co nejlepších  mezilidských  vztahů.  

                                    Upřímně  


                                                          Bohuslav   HUBÁLEK
                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                    e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

 
                               Doplňující informace:
 
     1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/
Na  web odesláno  v  pondělí  8. května 2006,  v  08:25 hodin.