Hl. hygienik ČR  =  dopis : infekce + prevence - USA + Čína = .............. 78kB .... 6. V. 2006
Stanovisko  k  hygienikovu  dopisu  =   důležitější   jsou  skutky,  než  rozličné  grafy,  průzkumy a  formální   
gesta.  I  kdyby  zatím  neuskutečněná   osvěta   zmenšila   nákazy  o   10%,   byl  by  to  nejenom  zdravotní  
přínos  tisícovkám   lidí,    ale   též   ekonomice  celého   státu
.
 
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
         i  s  částečně   zakrytými   ústy 
      je  šiřitelem  vleklých chřipek  a  jiných  
               nebezpečných   infekcí.
 
 Nekašlejte  na  lidi,  kašlejte  do kapesníků!
                           Zdravotnický   hlavolam, 
           
aneb  nejde o grafy a průzkumy, ale o skutky.

 Tentokrát se mi  nezdařilo zdolat  chřipku obvyklým  domácím  léčením. To až po nasazení 
předepsaného antibiotika  zmizela  nadílka,  kterou  mě  obdařil  někdo z  četných  kejchalů, 
prskalů &  spol., v  pražské  městské dopravě.   Při marodění jsem  vzpomínal  na  hlavního 
hygienika  České  republiky,  MUDr.  Michaela  VÍTA, PhD.,    na   jeho  selhávání  v  péči 
o  zdraví  spoluobčanů. 

Co  je  mi  platné,  ale  i  statisícům  dalších  chřipkařů,  že pan  hlavní  hygienik  už podruhé, 
vždy úředním dopisem, slibuje spuštění preventivně osvětové akce proti šíření infekcí, včetně
těch kapénkových?    I   kdyby   zatím   neuskutečněná  osvěta   zmenšila  nákazy   o   10%,   
byl  by   to  nejenom  zdravotní   přínos  tisícovkám   lidí,   ale  též  ekonomice  celého  státu.  

Škoda,  že  tento logický  požadavek,  který jsem vznesl k  Ministerstvu zdravotnictví ČR  už 
v březnu 2003, je od  února 2004  shodně  realizován pouze  ministerstvy zdravotnictví USA;
od  letošního  března   spustila  obdobnou  kampaň  i  Čínská lidová republika !  

Jenom  náš  hlavní hygienik  toliko  slibuje  a  slibuje.  Jako doklad zde  uvádím jeho poslední 
dopis.  Jenže i 
dalším  kompetentním  občanům  je tohle téma   " šumafuk ",  navzdory  všem
proklamacím,  možnostem,  i   světovým příkladům.   Proto je stále aktuální  to,  v  co  věřím,    
a  co   jsem   měl   možnost     říkávat   před  lety na   rozličných   shromážděních:   
           Naučme   se   být   občany,    abychom   mohli   lidsky   žít
!       

                             Doplňující informace:
   
1/
Dubnový dopis hlavního hygienika je pravděpodobnou odezvou na můj dopis ministru 
          zdravotnictví,   zde  uvedený  27. března  2006;   jakož  i  na  můj  obdobný  diskusní 
          příspěvek   při   následném  semináři   v  sále Poslanecké  sněmovny  Parlamentu ČR  
          (  PSP ČR  ).  Tomu  už   8. března  2006  předcházelo  mé  informativní  vystoupení  
          před  Výborem pro  sociální  politiku  a  zdravotnictví  PSP ČR.  Celkový zápis z této  
          schůze zatím  jako jediný chybí  mezi téměř padesáti,   na webu  PSP ČR.  V případě  
          trvalého  výpadku,   zveřejním  zde  diktafonový  přepis  zmíněného  vystoupení, jako 
          doplnění informace  zde  zveřejněné  9. března 2006.
      2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
         osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
      3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      4/
Na web umístěno v 19:00 hodin.