Spisovatel LUSTIG + předsedkyně KPV ČR : medaile ČR = kritika .... 17kB   9. IV. 2006
  .... Domnívám se,  že  spisovatelská  profesionalita a  společenské postavení  nejsou  klíčovými důvody 
  pro   udělení   toho,   co    vyžaduje   výjimečné 
  morální   vlastnosti.   ....
  I letošní návrhy na udělení státních vyznamenání jsou předkládány různými občany a institucemi. 
  Nejen důvodně, ale i zavádějícně; v zájmu rozličných konjunkturalistických záměrů.Souběžným 
  cílem pak je mediálně glorifikační manipulace  veřejným míněním.  Toto tvrzení zřetelně vynikne 
  při  zevrubnějším pohledu na  navrhované kandidáty, kdy například spisovatelská profesionalita 
  a  společenské  postavení  jsou  klíčovými  důvody   pro  udělení   celostátní  pocty,   navzdory
  požadované  morální   příkladnosti.  

  Glorifikace, jako součást mediální  " bubnové přípravné palby " pro vznik obecného povědomí,
  je obvyklá i po listopadu1989. Ať už to bylo při kuponové privatizaci, při » antikomunistické « 
  rétorice tzv. našeho Honzy RUMLA, nebo všech " stávkujících" ostužkovanců v České televizi 
  na rozmezí  roků  2000 - 2001.   Bohužel  toho  bylo   víc,  co dokázalo na  čas  zmanipulovat 
  a  ohlupovat  veřejné  mínění.  

 Mezi další podobnou událost  patří  návrh  na  udělení  řádu  T.G. Masaryka  spisovateli,  který  
 ve svých vystoupeních  soustavně obchází osobní zážitky z  roků 1948-1968.   Podivuhodný to
 výpadek  paměti i  profesionality  od  vysokoškolsky  přednášejícího  spisovatele,  stejně  jako 
 podobně  účelové   výpadky   zpovídajících   " rozhlasáků ",   žurnalistů,   moderátorů.

 Pro vyznamenání  předsedkyně  Konfederace politických vězňů  České republiky = KPV ČR 
 nenajdeme  ani v  periodikách  této organizace výstižný  životopis,  který by  průkazně  osvětlil 
 nejenom odboj  paní předsedkyně proti režimu KSČ, ale i to další.  Tím spíš pak tyto časopisy 
 obcházejí také její spolupodílnictví na  tolerování  nezodpovědného hospodaření s milionovými  
 příjmy za  členské  příspěvky,  i  za  přepravní  kupony  členů  a  nečlenů  KPV ČR.  Nikde se  
 totiž   nezveřejňuje  na  co  byly  tyto  miliony  vynaloženy,   kam  a  ke  komu  a  směřovaly!  

  S pocitem  naléhavosti i  tentokrát  opakuji  a jednám podle  logické výzvy:  Naučme  se  být
  občany,  abychom mohli  lidsky žít! 
  V  souladu  slov i  skutků,  a s předpokladem nelibosti
  " státotvorných osob ",  předal jsem v pátek 7.dubna 2006  následující žádost do sekretariátu 
  místopředsedy   Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České republiky  =  PSP ČR,   ing. Jana 
  KASALA.


 Žádost ve věci veřejné                                                                
Praha pátek 7. dubna 2006

 Ing. Jan KASAL, místopředseda PSP ČR, 
  předseda  Podvýboru  pro přípravu návrhů na  propůjčení  nebo udělení  státních  vyznamenání

 Věc:  Arnošt  LUSTIG,  Naděžda  KAVALÍROVÁ  =  oponentura  jejich vyznamenání
 
Přílohy, vždy jeden list formátu A4:
 1/  Spisovatel LUSTIG zamlčuje  podíl na diskreditaci umučeného kněze  TOUFARA
 
2/  Předsedkyně  KPV ČR  toleruje  nezodpovědné  vyúčtování   milionových   příjmů 

 Vážený pane předsedo,

 jako vícenásobný politický vězeň režimu KSČ, syn odbojáře  popraveného 18. VII.1949, autor 
 zákona   480/1991 Sb. o době  nesvobody 1948-1989,   a dalších  legislativních  i exekutivních 
 přínosů, mám věcné výhrady k uvažovanému vyznamenání osob výše jmenovaných.  Domnívám 
 se, že spisovatelská profesionalita a společenské postavení nejsou klíčovými důvody pro udělení 
 toho, co vyžaduje výjimečné morální vlastnosti. Jako pamětník, i jako badatel vím, jaký je rozdíl, 
 i diametrální, mezi  různými odbojáři proti režimu KSČ.   Dokladem  k  uváděným tvrzením jsou
 publikace  současného  Úřadu  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu. Všechny tyto 
 práce  mají  oporu  v  průkazných  písemnostech  Národního archivu ČR. 

 Ad Arnošt LUSTIG:
 V  případě  P. Josefa  TOUFARA  je  to  publikace  Sešity 4,    k  zákulisí  případu  Číhošť;   
 zde v  příloze 1/  uváděný  úsek  o školení na  ministerstvu vnitra;  ze  strany 116, s  podpisem 
 A. LUSTIGA,  redaktora Čsl. rozhlasu.  Průvodní text byl mou odezvou na  zavádějící  způsob
 informování, odeslaný do Českého rozhlasu a zveřejněný na mém webu.

 Ad Naděžda KAVALÍROVÁ:
 Jako dlouhodobá  místopředsedkyně  v ústředí  Konfederace politických vězňů České republiky
 = KPV ČR,  spolu s ostatními představiteli této organizace  tolerovala  nezveřejňování výročních 
 zpráv o hospodaření KPV ČR.  Také nyní, jako předsedkyně, toleruje mlžení o tomtéž, zejména 
 opětným nevykazováním  zhruba  1,5 milionového příjmu z členských příspěvků, ale i  ze známek 
 za dopravu, a to i od politických vězňů, nečlenů KPV ČR.  
 Ačkoli jsem ji na tyto skutečnosti upozorňoval, dokonce v náhodné  přítomnosti dvou politických
 vězňů režimu KSČ, nedokázala tyto závažné prohřešky napravit, ke škodě cti hodných odbojářů
 i obětí komunistické zlovůle,  zejména  z  50.let minulého století  ( startovní doby toho, že dodnes
 ekonomicky   zaostáváme za  státy  svobodného světa,  kdysi  mnohem  více  zničenými  druhou
 světovou válkou ). Ale též o tom všem informuji na veřejně přístupném internetu. 

 S pozdravem a s přáním úspěšné práce
                                                                                ( podpis )
 
                                                                    Bohuslav   HUBÁLEK
                                       190 00  PRAHA 9  Českolipská 19     telefon =  286  884  774
                                     e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                               Doplňující informace:
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
           K dnešní tématice se vztahují informace už  dříve  zveřejněné;  i o odmítnutém 
           trestním  oznámení  o  podezření  ze  zneužití  peněz, které jsem průběžně platil  
           za dopravní známky.  Soudní  žalobu jsem  ne
podal,  také kvůli  nedostačujícím
           finančním  prostředkům na vedení sporu.  Ostatním " muklům " stačí  okázalé 
           brojení proti  zlořádům  komunismu.   Současné  finanční  prohřešky  KPV ČR  
           jsou pro ně  " státotvorné "  i  konjunkturální tabu ( udílené hodnosti, medaile, 
           plakety ),  navzdory  souběžnému  vzývání  T.G. Masaryka,  atp.

       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      3/  Umístěno na internet v 16:20 hodin, neděle 9. dubna 2006