Žádost : ministr =  hlavní hygienik - prevence  = selhávání  .................... 13kB .... 27. III. 2006
....  naléhavě  žádám o  stanovisko  ke  zmiňovaným  postojům pana  hlavního hygienika  České republiky.  
Je  to v  zájmu  obecném,  ale  i  v bytostném  zájmu  statisíců  těch,  kteří  každoročně  a  po dobu  mnoha  
dnů  onemocní  tzv. běžnými  chřipkami;   kvůli  bezohlednému a  nepranýřovanému  šíření 
kapénkových 
infekcí. Tím spíš se pak jedná o tisícovky lidí léčených  chemoterapií, pro něž kapénková infekce znamená  
až  smrtelné  ohrožení  a  zmar  doposud  vynakládané  lékařské  péče. 
.....
Dotaz a žádost ve věci veřejné                                                     Praha pondělí 27. března 2006

MUDr.  David  RATH,   ministr zdravotnictví České republiky
                               
DO   VLASTNÍCH   RUKOU.
Věc =               Hygienická   prevence  v  ČR    =   dotaz  a   žádost
  
 

Vážený pane ministře,

při nejmenším  za  podivný  považuji  přístup  pana hlavního hygienika ČR k  prevenci infekčních 
chorob,  a  to  právě  na  tom  nejpřirozenějším  základě,  který : 

1/ od  února  2004  v  USA  uplatňuje  ministerstvo  zdravotnictví  ( www.doh.gov/search.htm ),  
2/ od  letošního  března  Čínská  lidová republika   ( např. Deník metro, 6. března 2006, str.5 ).

Hlavní hygienik České republiky,  MUDr. Michael VÍT, Ph.D.,  jako  pověřený  odborník, však 
vytrvale  ignoruje tyto příkladné počiny obou velmocí,  stejně jako ignoruje  svůj slib z  loňského
 roku ( dopis Č.j. HEM-370-20.7.05/24477 )  o uskutečnění  totožného  podnětu,    předaného 
Ministerstvu zdravotnictví  ČR   už   před  třemi  roky,    25. března 2003.

Podobnou  podivností  bylo selhání pana hlavního hygienika při  kontrole šokujících hygienických
praktik,  zejména v  asijských  pohostinstvích na území České republiky. Kontroly  nezahájil  on,  
jako vládou pověřený odborník, ale vhodně iniciativní Česká obchodní inspekce,  i když prvotně
nepříslušná  k  péči  o  hygienu  v  ČR!

Stejně  je  tomu  s  osvětovým  letákem  ohledně  možné  ptačí  chřipky  typu  H5N1,  který  je 
v  těchto dnech distribuovaný  do bytových schránek občanů ČR.  Opět se nejedná o iniciativní 
počin  pana hlavního hygienika, ale o záslužnou akci  Ministerstva zemědělství České republiky!

Vážený pane ministře,

na  základě výše  uvedeného  Vás  naléhavě  žádám  o  stanovisko  ke  zmiňovaným  postojům 
pana  hlavního hygienika  České republiky.  Je  to v zájmu obecném, ale  i  v bytostném  zájmu  
statisíců  těch,  kteří  každoročně  a  po dobu  mnoha  dnů  onemocní  tzv. běžnými  chřipkami;  
kvůli  bezohlednému  a  nepranýřovanému  šíření 
kapénkových infekcí.  Tím spíš se pak jedná 
o  tisícovky  lidí  léčených  chemoterapií,   pro  něž  kapénková  infekce  znamená  až  smrtelné 
ohrožení   a   zmar   doposud   vynakládané   lékařské   péče. 
Zřejmě tak nějak to  vnímají a uskutečňují v  USA,  i v Číně;  jako nutnou  a  optimální prioritu. 

S pozdravem a s přáním úspěšné práce        
                                                                                ( podpis )                                                                       Bohuslav   HUBÁLEK
                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19       telefon =  286  884  774
                                   e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                               Doplňující informace:
       1/ Dopis převzala  podatelna  Ministerstva zdravotnictví ČR  v pondělí  27. března 2006,
           v  11:00 hodin. Na internet umístěno v 21:10 hodin.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
            K dnešní tématice se vztahují zejména informace zde zveřejněné 9. března 2006.
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.