Ivan ŠIMKO, poslanec NR SR, ............................................. 10kB .... 20. III. 2006
autor  zákona  Slovenské republiky  o  protikomunistickém  odboji: 
 "   ....   Pozdravujem  všetkých  statočných  a  čestných  ľudí  u  Vás. ...."  
                   Je  dobré  alespoň  slovem  ocenit  příkladné skutky.
Proto jsem 19. března 2006 v 10:25, poslal následující blahopřání na  adresu,  která je uváděna 
na  webu  Národnej rady  Slovenské republiky ( NR SR ).

               
E-mail autorovi zákona SR o protikomunistickém odboji. 
               Vážený pane poslanče,
               s potěšením, a  s  uznáním Vaší dobře vykonávané  práce, 
               blahopřeji k legislativnímu úspěchu z 16. III. 2006. Zprávu
               o tom souběžně zveřejňuji na svém webu.
               Trvale  a  rád   vzpomínám  na  spolupráci  ve  FS ČSFR.
               Upřímně                        Bohuslav  HUBÁLEK
                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                          190 00   PRAHA  9    Českolipská  19
     JUDr. Ing. Ivan ŠIMKO posílá v  pondělí 20. III. 2006,  tento e-mail:    
    
       Vážený pán kolega,

        veľmi  ma  potešilo,  že sledujete  čo  sa  deje  u  nás  a  taktiež  
        si   rád   spomínam   na   našu   spoluprácu    vo   Federálnom 
        zhromaždení.  Pozdravujem  všetkých  statočných  a  čestných  
        ľudí  u  Vás.

        Želám Vám pekný deň:    
  
        Ivan Šimko
Nutný dovětek.
V rámci každodenního monitorování mnoha informačních zdrojů jsem i dnes zjistil dosti neutěšený 
stav  v  této  záležitosti,  trvající  už  od 16. března  2006: 

Konfederace politických vězňů ( KPV ČR ),  až 19. března 2006,  v  19:03 hodin,  převzala 
na svůj  web ze slovenských  novin  toliko stručnou zprávu o přijetí dotyčného zákona  Národní 
radou SR.  Slovenský zákon o protikomunistickém odboji zcela pomíjejí např. webové stránky 
dalších  antikomunistů, " antikomunistů ", atp.: 
bohumildolezal.cz; fragmenty.cz;  free.cz;  TOTALITA.cz; virtually.cz;  jan.sinagl.cz; ....  

Žijeme vůbec ve 21. století, s možnostmi, které neměli Karel  HAVLÍČEK-BOROVSKÝ, ani 
další osobnosti naší žurnalistiky ?   Proto na závěr  parafrázi  výroku  K.H. BOROVSKÉHO :
Kéž by nám to vlastenčení, komentování a politologování,
                  z   úst   do   rukou   přejíti   ráčilo.
                              Doplňující informace:
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
           K dnešní tématice se vztahují zejména informace zde zveřejněné  19. III. 2006.
       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
            chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.