Zdraví + lidé + prevence + PSP ČR : infekce = podnět .... 14kB ... 9. III. 2006
Výbor pro  sociální politiku a zdravotnictví   Poslanecké  sněmovny Parlamentu ČR,  včera po 19:45 hodin,   
vyslechl občanský podnět k  lepší prevenci  infekčních chorob.  Zmíněný podnět  soustřeďuje  podstatné 
skutečnosti  ohledně  šíření  i  omezování  rozličných  epidemií,   ve  světě  i  u  nás. ...... 
Výbor  pro  sociální  politiku  a  zdravotnictví  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu ČR,
včera po 19:45 hodin, vyslechl občanský podnět k  lepší prevenci  infekčních chorob. Zmíněný 
podnět  soustřeďuje  podstatné  skutečnosti  ohledně  šíření  i  omezování  rozličných  epidemií,  
ve světě i u nás. Jeho text dostali všichni členové  Výboru  už předem, do složky s písemnostmi  
pro toto  večerní  zasedání.  Dnes  zveřejňuji jenom text podnětu,  který  byl  předán  kanceláři 
Výboru  už  v  úterý  odpoledne,  ač  byl  datován  dnem  jeho  projednávání.
Po  přednesení  úvodního  slova,  v bodu  4)  Různé,  se rozvinula  kratší diskuse  s přítomnými 
poslankyněmi  a  poslanci.  Nebyla  totiž   úplná  účast  členů Výboru.  Navíc někteří  odcházeli  
už  během  večerního  zasedání.  Dnes  zveřejňuji  toliko  podkladovou  písemnost:
         Podnět k lepší prevenci infekčních nemocí v ČR.
                                                                                                   Praha, středa 8. března 2006

U nás opomíjený způsob  prevence chřipkové pandemie, 
i  jiných  infekcí;  narozdíl  od  dvou  světových  velmocí

Čínská lidová republika  v těchto  dnech   zahájila   celostátní  osvětovou  kampaň, zaměřenou   
na  kulturně - hygienické  návyky   =    odkašlávání do  kapesníků,  atd. ( Podle zprávy  ČTK,
zveřejněné   6. března 2006  v  deníku   metro,  na straně 5. )

Obdobně   zaměřená  akce  probíhá  už od  roku   2004   po  celém   území   USA,   zejména 
pod  záštitou   State 
Department  of   Health   ( DOH )   =    zahraniční   zpravodajství   ČTK 
ze 30.března 2004, 11:37 hodin. Průběžné  informace o tom jsou  na  internetových  stránkách 
zmíněného  ministerstva zdravotnictví,  ve vícejazyčných  verzích;  například  rusky,  španělsky,
vietnamsky,  .....    =    www.doh.gov/search.htm ,   pod  heslem  Influenza, Pandemic.

Hlavní  hygienik   České  republiky,    MUDr. Michael VÍT,  Ph.D.,   však  vytrvale   ignoruje
tyto příkladné počiny obou velmocí, stejně jako ignoruje svůj slib z  loňského roku ( dopis Č.j. 
HEM-370-20.7.05/24477 )  o   uskutečnění   totožného  podnětu,    předaného  Ministerstvu
zdravotnictví  ČR   už   před  třemi  roky,    25. března 2003.

I  běžné  chřipkové epidemie každoročně ohrožují a  znepříjemňují  život statisícům lidí;  navíc  
s   nedobrým  vlivem  na  tvorbu   hrubého  národního  produktu.
                  
Chřipky, s kódem diagnózy dle MKN-10 = J10 - J11
Časové  ztráty   vlivem  chřipkového  onemocnění;   bez  dětí,  školáků  a  důchodců,  rovněž
zasažených chřipkou:        
Rok 2003: průměrný počet případů PN za rok na 100 000 pojištěnců 9718 =  431 035 lidí
                 
průměrné trvání 1 případu ve dnech  =         15,1                    =     6 508 628 dnů
Rok 2004: průměrný počet případů PN za rok na 100 000 pojištěnců 4255 = 170 200 lidí
                 
průměrné trvání 1 případu ve dnech  =        16,5                     =     2 808 300 dnů
Poznámka: Lidé a dny v roce 2004 jsou podhodnocené. Počítáno jen se 4 000 000 pojištěnců. 
Zdroje údajů:
      1/ Zdravotnická  statistika,    vydává   Ústav  zdravotnických  informací  a  statistiky  ČR 
      2/
ČSÚ 2005  1 SOUBORNÉ  INFORMACE  str.26; není počet pojištěnců za rok 2004
    
  3/ Na  chřipku  ročně  umírá  1 100  lidí;  deník  PRÁVO,    čtvrtek  16. prosince  2004  

I kdyby osvětová akce snížila běžnou infekčnost o 10 - 30%,  tedy o zlomek toho, co dokázal  
zákaz kouření na nástupištích hromadné dopravy,  byl by to nesmírný dar  lidem, životu, i státu. 
Prosím  o  podporu  tohoto  úsilí. 

    S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní               ( podpis )

                                                                  Bohuslav   HUBÁLEK
                              190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                               e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                               Doplňující informace:
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
        K dnešní tématice se vztahují zejména informace zde zveřejněné 21. února 2006.
       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
            chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.