ČRo+ cenzura = neobolševismus = recidiva  = soud = pokračování..... 15kB .... 25. II. 2006
Nezodpovězení dotazu, od mně neznámého posluchače z Ostravy, bez stanovení náhradního termínu, 
se dotýká  každého.  Dotýká se  úcty  k  občanovi,  k  jeho  základním  právům.  Rozhlasem  slibovaná  
odpověď  na něj byla   zcenzurována;    neprofesně,    proti   dobrým  mravům.   Podobně se pak  stalo  
s  mými  protesty,   které  nakonec  vyústily  v  soudní  žalobu  ze  23. září  2004. ...
                             Český rozhlas (ČRo ) + cenzura 
                  neobolševismus = recidiva  = soud = pokračování:
Dnešní padesáté osmé výročí nastolení diktatury Komunistické strany Československa 
stále patří k těm nejvarovnějším vzpomínkám. Ale i po zhroucení  komunismu se občas vyskytují 
recidivy  komunistického  i  nekomunistického  novobolševismu. 

Mezi obdobu neblahých manýr " Února 1948 " patří tzv. stávka v České televizi, na rozmezí 
roků  2000/2001.  Je  charakteristické,  a  pro  původce  i  podporovatele " stávky "  příznačné,  
že  dnes  hovoří  toliko o  televizní  krizí.  Ovšem,  nadále z  rozličných vlivových postů  mediální 
i společenské sféry;  jakoby  se  nic  nestalo.   I  když  právě  oni se dopustili  hrubé  manipulace
veřejným míněním. Nehledě na zneužití výrobních prostředků České televize, atd.     

I na základě  této  tolerované  protiprávnosti  mohlo  dojít  v  ČRo   k  obdobné  svévoli,  
ke zcenzurování slíbené odpovědi na závažnou otázku, v živě vysílané besedě s prezidentem ČR.  
Bylo to 12. února  2004;   necelé  dva  týdny  před   56. výročím  osudového  data.    

Navzdory tomu, že všichni protagonisté obou elitářských akcí  jsou  medializování  jako
celebrity svého oboru a dnešní doby. Při tom za své dnešní posty vesměs vděčí právě zhroucení  
elitářsko  klanových  praktik  režimu  KSČ;   které však  v  určité  obdobě sami  opět  zavádějí. 

Tak totiž  chutnala,  i dnes  chutnají,  moc a  svévole;  pokud  je  neomezí  mechanismy
 svobodné společnosti.  Mezi  takové  nástroje  patří   účinná   justice.  Spíš než  různé  kritické 
komentáře  a   jiné   nedopracované  protesty. 

Nezodpovězení dotazu, od mně neznámého posluchače z Ostravy, bez stanovení náhradního 
termínu, se dotýká  každého. Dotýká se úcty k občanovi,  k jeho základním právům. Rozhlasem 
slibovaná  odpověď  na něj byla  zcenzurována;  neprofesně,  proti  dobrým mravům.  Podobně   
se pak  stalo  s  mými  protesty,   které  nakonec  vyústily  v  soudní  žalobu  ze  23. září  2004.   
Podstatnější  informace  o  průběhu  této  žaloby  jsem zde  zveřejňoval.  

Mezi  poslední  události  patří  usnesení   Městského soudu  v Praze,   aby  Rada ČR 
pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) vyřešila  žalovanou událost. Toto usnesení jsem plně
akceptoval.  RRTV  však odmítla,  jak je zřejmé z  dalšího  soudního kroku. Nyní  by měl být  
případ  postoupen  Radě  Českého rozhlasu.    

                             Vzhledem  k  předchozím  skutečnostem 
                         jsem  proti  tomu  podal  následující  odvolání:

                                                                                 Praha čtvrtek 23. února 2006

Městský soud  v  Praze,   pracoviště  Slezská
Věc:  Odvolání   proti  usnesení  č.j.  34C 109/2005-44

                                                         Odvolání 
                    proti  včera doručenému  usnesení  č.j.  34C 109/2005-44.

                                                        Zdůvodnění
   
se opírá o opakovanou podjatost Rady Českého rozhlasu ve prospěch žalovaného generálního 
 ředitele Českého rozhlasu, Ing. Václava Kasíka.  K podjatosti  došlo začátkem roku 2004,  kdy 
 jsem
  nejdříve  hledal  cestu  nápravy  u  pana  generálního ředitele ČRo,  ale  také u  Rady ČRo.


                                                  Projev  podjatosti
    Autentický magnetofonový záznam  rozhovoru průkazně dokládá, že bez uvedení náhradního 
řešení  došlo  ke  zcenzurování  odpovědi na dotaz  posluchače  z Ostravy.  Stručný  dotaz  byl  
druhý  v  pořadí  přímých  vstupů  do  bezprostředně  vysílané  rozpravy.   Týkal  se  vzrůstající 
průzkumové
obliby prezidenta České republiky, prof. Václava Klause, ve vztahu  ke značnému 
množství   těch,
   kteří  přišli  o  své  úspory  ve  vytunelovaných  peněžních  ústavech.

    Přesto  Rada Českého rozhlasu  tvrdila,  že  stížnost  je  bezpředmětná,   neboť druhý  dotaz
na  zahraniční politiku  byl v  napadnutém  rozhovoru  zodpovězen.  Proto jsem dalším dopisem  
žádal o prověření jejich  zdrojů.  Byl jsem  však  znovu a  shodně odmítnut,  a to dopisem Mgr. 
Michala  Prokopa,  nově  zvoleného  předsedy   Rady  ČRo.   

    Magnetofonový  záznam  vysílaného  rozhovoru  je  součástí  podané  žaloby. 

                                                            Bohuslav   HUBÁLEK      ( podpis )
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

                               Doplňující informace:
       1/ Odvolání jsem předal 23. února 2006 podatelně Městského soudu v Praze, v Blanické 
           ulici, těsně po 11:00 hodin.   
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
            chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.