Hl. hygienik: kapénkové infekce + virus H5N1 = otálení = URGENCE...16kB...           21. II. 2006
Při  současné  hygienické nekázni  dosti značného množství spoluobčanů  vyvstává  důvodná otázka, 
jaká varování jsou  podstatnější?   Zda-li  jeho  soustavně  opakované,  že se máme stranit uhynulých 
zvířat a  jíst toliko vařená jídla?  Nebo dosud  zanedbávané  mediální  výzvy,  abychom  se vyvarovali  
bezohledných  kašlalů  a  chrchlalů?   Co  asi  může  více  zdecimovat   lidskou   populaci,   nás  i  naše  
blízké?      Drůbeží   maso?      Spíš    lidská    bezohlednost,    i   ležérnost,    pokud    mají    průchod.  
       Hlavní hygienik České republiky,  MUDr. Michael  V Í T,  Ph.D.,
v souvislosti s ochranou  před  ptačí chřipkou  klade důraz na to, aby se lidé  nedotýkali uhynulých 
ptáků,   a  drůbeží  maso jedli  až  po zpracování  aspoň  v  teplotách  70°  Celsia.    

To je  jistě  užitečný  návod,  ale hlavní hygienik  se dlouhodobě a sveřepě vyhýbá situaci, která by
nastala,  až by se chřipkový  virus  H5N1  začal  mezi  lidmi šířit  jako obvyklé kapénkové infekce; 
kašlem  a  kýcháním.  

Při současné hygienické nekázni  dosti značného množství spoluobčanů  vyvstává  důvodná otázka, 
jaká varování jsou podstatnější?  Zda-li  jeho soustavně opakované,  že se máme stranit uhynulých 
zvířat  a   jíst  toliko   vařená  jídla?   Nebo  dosud   zanedbávané   mediální   výzvy,   abychom  se
vyvarovali  bezohledných  kašlalů a chrchlalů?  Co  asi  může  více  zdecimovat   lidskou  populaci,
nás,  i  naše  blízké?   Drůbeží maso?  Spíš lidská bezohlednost, i ležérnost,  pokud mají  průchod.

          Urgence předaná podatelně Ministerstva zdravotnictví ČR,
                               v   pondělí    20.  února  2006:

 Urgence ve věci veřejného zájmu                                          Praha pondělí 20. února 2006

 

 Hlavní hygienik České republiky ,   MUDr.  Michael  V Í T,   Ph.D.
 Věc:   Kapénkové  infekce,   virus   H5N1,   ve   smyslu  dřívější   korespondence,
           včetně Vašeho posledního příslibu  v dopisu  Č.j.  HEM-370-20.7.05/24477.

Vážený pane doktore,

       Evropou se začíná  šířit  virus  H5N1  a já  dosud  nezaznamenal  odpovídající  odezvu na 
   dlouhodobě  vznášené  požadavky   k   Ministerstvu  zdravotnictví  ČR,    ohledně   rozsáhlé
   osvětové   akce  proti   šíření   kapénkových  infekcí,   běžného   i   pandemického  typu.

      Je pozoruhodné,  že totéž co je u nás odkládáno, začal shodou okolností uplatňovat v USA 
 State Department of  Health,  a to v  celostátním  měřítku.  Stalo se to  rok  po mém  prvotním
 podnětu k  Ministerstvu  zdravotnictví ČR.  Jenže doma není  nikdo prorokem,  jak se projevilo 
 i  tentokrát.  I když je to na  úkor  lidského zdraví. Jistě však ve  prospěch  výrobců  rozličných
 vakcín, vitaminů, atp.

     Skutečností zůstává,  že ani  mnohaměsíční  americká  osvětová akce  nevyvolává  shodnou 
 odezvu  v ČR.  Zřejmě proto, že v USA umějí  nejenom  lépe  kalkulovat,  ale současně i  více 
 soucítit se svými  spoluobčany;   ať už  jsou  to  tvůrci   hrubého  národního  produktu,   nebo  
 jenom   jeho  uživatelé. 

     Americká aktivita, i s ohledem na přikázání biblického Desatera:  Cti  otce svého, i matku
 svou, a  prodlejí se dnové tvoje na zemi
 (  Kralická  Bible, Ex 20,12),  zbavuje vládu USA
 případného  podezření,    že  by   nevyčerpáním   všech   možností  chtěla    redukovat   počet
 důchodců,    kteří   podle   statistik   nejvíce  umírají   i   na   běžné   chřipky.

     Nyní, když se i v Evropě množí úhyn opeřenců  na  ptačí chřipku,  měl by  to  být  konečný 
 impuls  pro  širokou  protichřipkovou  osvětu  i u  nás;   ve   všech  celostátních  i  regionálních
 sdělovacích  prostředcích.

    Rozhodně  tuto  kampaň  nemůže  nahradit několik Vašich  logických doporučení z minulého 
 týdne.   Bohužel však  jenom  v  jedněch celostátních novinách;  v deníku PRÁVO,  ve čtvrtek 
 16. února 2006,   na  závěr  krátkého rozhovoru  s  redaktorem  Václavem  Perglem.

    Nebo myslíte, že kampaň bude vhodné spustit, až první nakažení začnou přes nezakrytá ústa  
kýchat   a   kašlat   ve  svém   okolí,   v    hromadné   dopravě,    na   pracovištích,  i  jinde ?

    Znovu  připomínám,  že i  nepandemické chřipky mají  smrtelný vliv na  lidi starších generací.  
Proto  je  lidsky  nepochopitelné  dosavadní  otálení  s  celostátní  osvětovou  kampaní.

    Zejména při nevyváženém poměru použitelných vakcín, k celkové populaci České republiky,  
 by to  minimálně  mohlo být  chápáno  jako hazard se  zdravím téměř  dvou milionů  důchodců.   

    Všechny  výše  uvedené  skutečnosti  jasně  hovoří ve   prospěch    urychlené  a  co  nejširší 
 zdravotnické  osvěty.   

          S pozdravem                                      (  podpis )                  

                                                             Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek    

                               Doplňující informace: 
     1/  Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
          osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
     2/  Rejstřík  nápravy   na   úvodní   stránce  shrnuje   všechny   zde  doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných informací  je nutné vždy brát  
          zřetel   na   rejstřík  nápravy.