Jan ŠINÁGL  škodí  hlásaným  myšlenkám,  ......................... 12kB ....      18. II. 2006
protože  ve  svém  jednání  je  nepečlivý,  nepoučitelný  i  licoměrný : .......
Bolševici  50. let   razili  bombastické  heslo  " Na konci našeho snažení budiž člověk. "   Nezmanipulovaným 
lidem už tehdy bylo jasné kdo je na cílovém místě tohoto snažení. Mělo by to být jasné i dnes, při rozličných
neobolševických  praktikách  rudého  i  bílého  zabarvení. 
                Jan ŠINÁGL  škodí  hlásaným  myšlenkám, 
          protože  ve  svém  jednání  je  nepečlivý,  nepoučitelný  i  licoměrný : 
                  
» CTĚME   PRAVDU  A  NEVÁHEJME  JI  POVZNÁŠET «
a  jiné  podobné  citace  nalezneme  v  záhlaví  úvodu  webové  stránky   jan.sinagl.cz .
Avšak   praxe  v  dalších   řádkách   už   vůbec  nectí   ony  deklarované    výzvy. 
  
Důkaz =  Vydání ze čtvrtka 16. února 2006 
Podstatnou část tvoří  doporučení  kpt. Vladimíra HUČÍNA  do funkce  ředitele  Národního
 bezpečnostního úřadu =  NBÚ,  adresované předsedovi vlády ČR.   Odesílatel návrhu,  pan 
ŠINÁGL, dále ještě dodává, že " 
Byly osloveny tyto osoby: " 
A pak následuje výčet  všech  poslanců  i  senátorů  Parlamentu  České republiky.  Jenže  už  
ve výčtu 200 poslanců jsou  hrubé  politicko-společenské chyby, odporující  jak etiketě, tak   
i  kvalifikovanému jednání.  Zejména  se  to  týká  podstaty  samotného  návrhu.   
Projevem  bezmyšlenkovité pohodlnosti, i  politického diletantismu, je odeslání  přípisu  těm, 
kteří  už  několik  týdnů   nejsou   poslanci  PSP ČR;   například  pánové  Michal  KRAUS,  
Vladimír DOLEŽAL, František KONÍČEK.   První  dva  jmenovaní  odstoupili na  základě 
politické  presumpce  viny  ve  finančních  aférách,  celostátně  známých. 
Ale angažovaný občan a  nezávislý publicista  Jan Šinágl asi nemá čas na vnímání takovýchto 
podružností, pod  tíhou  svého zviditelňování. Proto mezi adresáty chybějí nynější náhradníci,  
paní
Lenka MAZUCHOVÁ,  pánové  Tomáš  KÁDNER,  Andrej  GREGA.   
Soudnému  člověku  musí  být  zřejmé,  že hlavním  cílem  zmíněného  návrhu je  provokující 
a  zviditelňovací  gesto,  postrádající   kvalifikované   a   uskutečnitelné  jádro.
Nejenom  kvůli  lajdáckému rozesílání  záplavy dopisů.  Ale i  kvůli  zarážejícímu  ignorování  
momentálně  právní neprůchodnosti návrhu,  kterou  podmiňuje doposud neuzavřený soudní 
proces  kpt. Vladimíra  HUČÍNA. 
Taková totiž jsou  pravidla  v  rámci  netotalitního státu.   Navazující  pravidla pak  následně 
umožňují domáhat se odškodnění  za existenční újmy;  i  u  těch  nejvyšších  soudních stupňů 
České republiky,  nebo Evropské unie. 
Taková  je  skutečnost,  ať se líbí,  nebo nelíbí.  Opak  by  znamenal  
návrat   do   bezpráví    50. let  minulého  století. 
                               Doplňující informace:
       1/ Tuto informaci nikam neposílám, tedy ani panu ŠINÁGLOVI,  který mi letos úhybně 
           napsal  svým  často  používaným  křivením češtiny  » cestinarskym  newspeakem  « : 
                                " ... Je mi lito pane Hubalku,  nemam cas,   pracuji. ".
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
           K dnešní tématice se vztahují informace zde zveřejněné 9.+12.+13
.ledna 2006.
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
            chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ 
Případným rozhorleným stoupencům  bombastických  manýr doporučuji =  pokud jim
            jde o fakta a správné  jednání   =   to stejné,  čemu jsem  věnoval část  pátečního dne,
            při  návštěvě  Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky,  abych si  potvrdil 
            známé  i  předpokládané  nakládání  se zasílanou poštou,  klasickou,  i  elektronickou.
            Pak  by  měli  uznat,  jak  neúčinně  balastní,  ale  i  zbytečně  nákladné jsou  ledabylé 
            a   předimenzované  zásilky  pro  státní   správu;   bezohledně a  zbytečně  přetěžující 
            zaměstnance  obslužné  sféry.
            Bolševici  50. let   razili  bombastické heslo  " Na konci našeho snažení budiž člověk."
            Nezmanipulovaným  lidem  už  tehdy  bylo  jasné,   kdo  je  skutečným a profitujícím 
            cílem tohoto  dvojznačného  ohlupování. Mělo by to být  jasné i dnes,  při  rozličných
            neobolševických   praktikách  rudého  i  bílého  zabarvení.