DOPIS = Rada ČT nahrazuje povinnost gen.ředitele ČT.... 98kB ..      13. II. 2006
Daleko  horší je to v Českém rozhlase (ČRo), kde vědomě selhali generální ředitel i Rada
Českého Rozhlasu,  o čemž  svědčí   důvodná  žaloba  na  uskutečněnou  cenzuru. Tu  nyní  
řeší   Městský  soud  v  Praze.
               Páni  generální ředitelé  ČT,  i  Českého rozhlasu, 
se shodně projevují nechutí k tomu,  aby zodpovědně  reagovali  i na  věcné a stručné 
podněty ohledně  společensky  závažných  záležitostí.  V  každém případě to znamená 
jejich  selhávání a  vadu v organizačním vedení svěřené instituce.  Současně se jedná  
o  svévolný  a  přezíravý  postoj  k občanům. 
 
         Důkazy  pro  uvedená  tvrzení  o  veřejnoprávních  médiích:
Důkaz  1
   
Šéf České televize, Mgr. Jiří JANEČEK, případně jeho zástupci, pomíjejí podnět, 

     jehož  uskutečnění  by  zkvalitnilo  volby  do  zákonodárných  sborů  a  umožnilo ozdravit  
     naši  politickou scénu.
Můj  jednostránkový  návrh  z 5. září 2005  pouze  nastínil  hlavní  důvody  i obrysy  možného 
řešení,  s předpokladem,  že  obecně  závažné  téma vyvolá snahu  po optimálním zpracování. 
K tomu však ze strany šéfa ČT  nedocházelo a nedochází.  Proto jsem  podal stížnost k Radě
České  televize.  
Důkaz 2 
      Cenzura v Českém rozhlasu 1,   ke které  došlo  před  dvěma  roky,
12. února 2004
,  
      při  živém  rozhovoru s prezidentem  České republiky, prof. Václavem KLAUSEM. 
Případ  teď 
zpracovává  Městský soud v Praze;  a to  až  po  odmítavém  přístupu generálního  
ředitele  Ing. Václava  KASÍKA,   i  kompletně  s  ním  souznějící   Rady  Českého  rozhlasu. 
Nejspíš tak jednají na základě  vědomí o  zneužitelné  " děravosti " speciálního  zákona o ČRo, 
s  elitářským  sebevědomím  příslušníků  první  velmoci  ve  státě.   
Podrobnosti  uvedu  po  ukončeném  soudním  jednání,   jehož   oprávněnost    je   dána
autentickou  nahrávkou celého pořadu;  včetně  nezdůvodněného  vypuštění  odpovědi  
na  korektní  dotaz  z  Ostravy,   ohledně  zmařených   úspor  lidí,   ve  vytunelovaných
peněžních  ústavech.   
          Dopis Rady České televize ze dne 23. ledna 2005:
       
                  ( Odpověď na něj byla zde zveřejněna 10. února 2005 )
                               Doplňující informace:
       1/  Svou  odezvu  na dopis  Rady České televize ze  23. ledna 2006  ( doručený o týden 
            později ) jsem zveřejnil v pátek 10. února 2006. Nedařilo se mi  skenování odpovědi 
            z  Rady ČT,   proto vzniklo toto třídenní  zpoždění.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
           K dnešní tématice se vztahují zejména informace zde zveřejněné  5. září  2005
           a  10. února  2006.

       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.