Rada ČT  +  ČT = pakovaný podnět : volby = profily kandidátů ............ 16kB .... 10. II. 2006
  ....děkuji za dopis pana  Paedr. Jiřího Baumruka,  z letošního 23. ledna,  i za snahu alespoň nějakým způsobem
  srazit hrot  nevhodnému  mlčení,     jaké  zaujal  k mému podnětu z  5. září 2005  pan  generální  ředitel  Mgr. Jiří
  Janeček;   jakož  i  další  k  tomu  ustanovení   činitelé  České televize.   Proto lze  považovat  za  absurdní,  aby 
  nekvalitní   práci   placených   úředníků   nahrazovala   dozorující   instituce. ....

    V  ČT  dodnes  vládne  elitářsko " stávková " arogance,
i když  žádný z  tehdejších  aktérů  už  nechce,    ani   si   nedovolí,     ztrapňovat  se řečmi  
o  jakési  "stávce"  v  České televizi  ( rozmezí roků 2000/2001 ).  Pašalíky  však  zůstaly 
téměř  neotřesené. Dokonce vynesly jednoho z " ostužkovaných " do funkce generálního
ředitele  této  super  vlivové  velmoci.  

Errare  humanum  est   / chybovat  je  lidské /,   pravdivě  říká  staré  přísloví.   Ovšem,   chybovat
setrvale, to už je projevem čehosi lidsky škodlivého. Obzvláště, když se to děje ve věku dospělém.

Veleobjektivním  důkazem  je  nechuť  šéfů  současné  České  televize,  i  jejich  vysílací  embargo, 
k dokumentárnímu záznamu Davida Čálka a Radima Špačka "Bezesné noci". Pro širokou veřejnost  
tak má být ututlána  historická ostuda České televize; která je však také  ostudou svobody projevu, 
i  funkčnosti  současného  společenského systému.    Je také ostudou  spousty archivně zjistitelných   
a pravděpodobně  i  zmanipulovatelných a  samolibých rozhlasáků,  novinářů,  ustrašených politiků, 
přeopatrných  činitelů  státní správy.  Je i  varovným prohřeškem  proti  tisícovkám demonstrujících,
avšak  mediálně zdesorientovaných lidí,  zklamaných z existujících nešvarů a ze  škodlivých  praktik.

Následující dopis Radě České televize je  rovněž odezvou  na  nastolované  způsoby nekultury
a nekompetentnosti, které trápí spoustu lidí.  Cesta však nevede přes plané hubování  a  resignující
mávnutí  rukou  nad  tím  " bordelem ", atp.  Dopis  Radě ČT   je pokračováním  soustavného  úsilí  
o systémová i dílčí  řešení,  formou adresných a průkazných podnětů. Ne vždy se dostaví potřebný
výsledek;  ale  stále ještě  platí  ono  » ne vždy «,   pokud  jsme  vytrvalí  a  nenecháme  se odradit
zklamáním a dočasným nezdarem ( který, často a naštěstí,  napraví až pozdější  dění ). Také o tom 
je  zmíněný  dopis.    Podává   i    průkazná   zadostiučinění   a    svědectví    o   tom    kdo je kdo
ale  i  kdo byl  kdo.  

 

    Dopis ve věci veřejné                                                             Praha čtvrtek 9. února 2006

  Radě   České  televize
  
Věc: Korespondenční  a   funkční   liknavost  České  televize

   Vážení,

        děkuji za dopis pana  Paedr. Jiřího Baumruka,  z letošního 23. ledna,  i za snahu alespoň
    nějakým způsobem srazit hrot nevhodnému mlčení,  jaké  zaujal  k mému podnětu z  5. září 
    2005  pan  generální  ředitel  Mgr. Jiří  Janeček;   jakož i další  k  tomu  ustanovení  činitelé 
    České televize.  Proto lze považovat za absurdní, aby  nekvalitní  práci  placených úředníků 
    nahrazovala  dozorující  instituce.

        Ale ani tak se nesplnilo očekávání,  že nastíněný podnět  vyvolá  zevrubnější  projednání 
    a  jakési  brainstormingové  hledání  realizačních možností k efektivnější předvolební službě
    občanům,  k  posílení  plurality,  průhlednosti  a  demokratičnosti.

       Bohužel, téměř stejně jednali vládní činitelé a  kolegové z Federálního shromáždění ČSFR,
    když jsem v roce 1990 důvodně usiloval  o snížení stavu armády ze 180 000  na 60 000 lidí. 
    Dnes,  po mnoha letech a  po mnoha  proplýtvaných penězích,  se moje " utopie "  uplatňuje
    v oficiální doktríně Armády ČR.  Původně však  chyběla  ochota vstřícně a prozíravě jednat.

 
       Totéž platí o předneseném  návrhu  z roku 1992 o speciální dani pro výrobce zboží těžko
    recyklovatelného;  aby  stát  měl dostačující prostředky na  likvidaci divokých skládek, atp.
    Teprve až  od  13. srpna 2005  je  to legislativní  i praktickou skutečností  České republiky.

       Nechci  tím  tvrdit,  že vždy  musím mít  pravdu.  A to ani  na  základě dalších skutečností
    (  iniciace  a  prosazení  zákona  o době  nesvobody  1948-1989,   č.480/1991 Sb.;  návrh 
    uzákoněné    dvacetileté    promlčecí  doby   pro  trestné   činy   spáchané  při  vypracování
    a  schvalování   privatizačních   projektů; .... ).

       Byl bych nerad, kdyby se promarnila příležitost, umožňující volbu i pluralitu těch poměrně
   
nejlepších.  Nejenom  kvůli  demokratickým  principům,  ale  i pro  zkomplikování  úplatků  
    ze zdrojů  šedé i  nešedé  ekonomiky,   z  mezinárodního zločinu.  Rostoucí a obměňující se 
    množství volených představitelů rozšiřuje  nákladovost a  počet cílů pro případnou korupci.
    Současně vzniká  větší  pravděpodobnost,  že se konečně někdo opravdu  pochlapí. Místo 
    "  údajných sdělení  z  důvěryhodného zdroje,   který však  nechce  být  jmenován "   zazní 
    průkazné a   postih  umožňující   pojmenování   nepravostí   i   trestných  činů.

       S  pozdravem  a  s  přáním  konstruktivního  jednání      ( podpis )

                                                                              Bohuslav   HUBÁLEK
                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                               Doplňující informace:

       1/ Dopis  Radě  České  televize  jsem  předal  9. února 2006  podatelně  České televize, 
           ve 13:15 hodin.   
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
           K dnešní tématice se vztahují zejména informace zde zveřejněné  5. září 2005.
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.