Finsko - SSSR  = agrese  = válka  =  statistika  = stavy  -  ztráty ....... 52kB .... 25. I. 2006
  
Statistický  doplněk  k  letošnímu  vydaní   knížky  Dějiny  Finska   =  doklad   o  vlastenectví  a  statečnosti,
    obzvláště před  58.výročím poškozujícího i  tragického nástupu režimu KSČ v poválečném Československu. 
                       Sovětsko - finská válka.
         
     (  Statistický   doplněk  k  letošnímu  vydaní   knížky  Dějiny  Finska.  )   
.....
                              Doplňující informace:  
       1/ Statistika  je částí  textu   Za  domov, církev  a  vlast !   v  týdeníku REFLEX  č. 47, 
           z 18. listopadu 2004.   Autorem  zmíněného  textu je  pan  Jaroslav  ŠAJTAR. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných  informací  je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.