Finsko - SSSR = dějiny = vzor = reedice  pěkné a  poučné knihy ........ 7kB .... 22. I. 2006
   
....  je  to  poučné  čtení  o osudu  statečných  lidí  a  jejich  státu.  O tom, jak příkladně odolali  téměř 
     padesátinásobné přesile SSSR,  ale i  velmocenským  předurčením  Jaltské konference, proběhnuvší  
     4.  až  11.  února  1945 ....  
Začátkem ledna vyšly Dějiny Finska,  
od  roku  2000  už  ve  druhém  vydaní.  Pěkně vypravená knížka  z  Nakladatelství  Lidové 
noviny   má  410  stránek  textu,  map,  obrázků,   i  užitečný,   leč  ne  zcela  úplný   rejstřík 
pojednávaných  osob a událostí  ( není  v něm  například  Winston CHURCHILL, str.253).  
Dobře  poslouží  časově  uspořádaný  přehled   historických událostí,  včetně  posloupností 
státních představitelů.  Z  finštiny  přeložila  paní  Lenka  FÁROVÁ.   Doporučená cena je 
315 Kč.

První edice se stala  bestsellerem  a  byla  během  jednoho  roku  zcela  vyprodána,
neboť  je to  poučné   čtení  o osudu  statečných  lidí  a  jejich  státu. O tom,  jak příkladně 
odolali téměř  padesátinásobné přesile SSSR,  ale i  velmocenským  předurčením  nejenom 
Jaltské konference ze 4. až 11.  února 1945; ale i jiným  diplomatickým rozhodnutím ( např.
Velká  Britanie, str. 265 ).

Finové,    dlouhodobě    deptaní   přesilou   sovětské    agrese,    dokázali    uhájit 
podstatná ustanovení;  jak  z  příměří  v roce 1944,  tak  i  z  mírové  smlouvy  roku 1947. 
Trvale  udrželi  poměrnou  nezávislost  a  svébytnost;   navzdory   jiným  silně  nepříznivým
okolnostem.    A  to  v  historickém  protikladu  k  vítěznému  Československu  a  Polsku.

Díky tomu nepoznali  Finové  " vymoženosti "  údajných  lidových
demokracií = statisíce justičních zločinů,  pod patronací vládnoucí
komunistické   strany,    persekuce    i     ožebračení   podnikatelů, 
řemeslníků,   rolníků,   církví,   nekomunistů.
  

Proto je  minuly  restituce  i  zpětné  privatizace majetků,  a s  nimi
spojené  korupce, 
i tzv.  tunelování.  Proto  nemuseli  odškodňovat 
statisíce  lidí.    Ať  už   ty  přeživší,   nebo  pozůstalé  po  odpůrcích 
i   obětech   režimu    vládnoucí    komunistické   strany. 

.....
                              Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných  informací  je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.