J. ŠINÁGL = gesta + chyby = skutečnosti : OPRAVA + vysvětlení .. 16kB .. 13. I. 2006
 
Po roku 1992  se  tu  podobně  choval  samozvaný  Český ombudsman,  pan  Jan  HONNER  z   Brna;   
  později  s  přispěním  svých  obdivovatelů   nechvalně  působivší  v   USA,  bez  ombudsmanování,  
  ale " za vodou ". Proto je dobré pamatovat,  znát, a srovnávat,  i s působením pana Jana  ŠINÁGLA. 
--.
Skutečnosti  

1/ Čtvrtek  5. ledna  2006.
      Pan Jan Šinágl  hromadně šíří  e- mail,  jehož  obsahová   pravdivost,  či  nepravdivost, 
      ohledně Univerzity v Hradci Králové, jsou předmětem  přetrvávající písemné polemiky.
      Průkazné  však  je,   že v  záhlaví  tohoto  e-mailu   používá latinský  citát,   s  chybným
      překladem  do  češtiny.  Mimo to v   e-mailu  používá  znevažující  generační demagogii, 
      vůči  starším lidem. 
2/ Pátek  6.  ledna  2006. 
      V 6:31 hodin stručným  e-mailem, bez  komentářů,   upozorňuji toliko pana Šinágla 
      na  chyby  v  překladu  latinského  citátu,  porovnáním  latinského a  českého textu.
3/ Pátek  6. ledna  2006.  
      V 9:46  hodin  pan  Jan  Šinágl  mi  posílá  nehromadný  e-mail,  jehož  předmětem 
      je toliko    Re:  VULPES  PILUM  MUTAT,   NON  MORES,  s tímto textem = 
                             Vim,  omlouvam se Vam - clovek se porad uci :-)  Zdravi JS
                             P.S.
                             Za jakých podminek poskytujete CD?
4/ Pátek  6. ledna  2006
      V okamžitém zkopírování webové stránky jan.sinagl.cz  zjišťuji, že tam  nikde není   
      oprava  chyby,  natož  nějaká  omluva
5/ Pondělí  9. ledna  2006.
       V  5:54  ve svém webu  reaguji  otevřeným dopisem  na  taktizování  pana Šinágla 
       se  zřetelnou  opravou  jím zveřejněného chybného překladu do češtiny. Tentokrát 
       navíc  zmiňuji  i   jeho   generační   znevažování  starších lidí.   Souběžně  odesílám  
       následující  e-mail: 
             Pane Šinágle,
  
          s  českou diakritikou  a  souběžně  s odesláním  těchto  řádků umisťuji
            na svém webu připojený otevřený dopis ke způsobům, které používáte. 
            Shodný  názor  sdílejí  lidé, se  kterými  se stýkám,  a jsou to  nejenom
            političtí  vězni  režimu  KSČ,   ale  i  jiní  občané.
                     S pozdravem                     Bohuslav  HUBÁLEK ( adresa )
                                                              
6/ Pondělí 9. ledna 2006.  
       Ve 12:56 hodin mi pan Jan Šinágl posílá nehromadný e-mail, na jehož začátku píše: 
        " .... svoji  omluvu  jsem  rozeslal  hromadne  7.1.2006,  pripojenou  k  textu 
        Vladimira  Hucina  o  CHARTE 77
.  ...".  

7
/ Úterý 10. ledna 2006. 
       V  7:17 hodin  posílám  nehromadný e-mail:
        Pane Jane Šinágle,
        Vaše stanovisko ke mnou zveřejněné kritice umístím na své stránce
        v   příštích   dnech,  jako  první;   po  zvládnutí  technických  potíží, 
        blokujících
  komplexní hypertextovou volbu.              
                     S pozdravem                      Bohuslav  HUBÁLEK ( adresa )
8/ Úterý 10. ledna 2006.
    
Až v  úterní a ve středeční večer začínám  kontrolně  porovnávat  všechny související  
        údaje  a   e-mailové  texty.  Mezitím,  díky  konzultacím a  technické pomoci, se daří
        oživit  a  kilobajtově zestručnit  fotografii  M.R. ŠTEFÁNIKA  v prosincovém webu,  
        stejně  jako oživit  většinu  neotvíratelných  příspěvků  ze  října  loňského  roku; např.
        ohledně o zatímním stavu trestního oznámení na mediální popírání zločinů komunismu.

Shrnutí i  zhodnocení: 
A/
Je nespornou skutečností, že 5. ledna 2006 pan Jan Šinágl publikoval nejenom chybnou
      informaci   / nepřesný  překlad  latinského citátu /,  ale  rovněž se  dopustil   generačního
      a  účelového  znevažování  lidí  staršího  věku  =  mezi  které však  bez  výjimky 
      patří  dosud žijící političtí vězni režimu
KSČTitíž mu ale jindy slouží jako zneužívaná 
      rekvizita  pro  vlastní  sebezviditelňování.  
B/  Omluvu  za své pochybení, a bez  uvedení nápravného překladu do češtiny,  nevýrazně 
      zasunul  na  konec  textu  jiného autora 
/ pana Vladimíra  Hučína /,  navíc  jen  pod
      douškou P.S.,   aniž  by
 místo  toho  uvedl  patřičný  název  OPRAVA  a  OMLUVA
      Takové  zřetelné  návěští  rovněž  chybělo v   záhlavích  webové stránky,  i  příslušného 
      e-mailu.  To  příkře  odporuje  výtkám  pana Šinágla o  nekompetentnosti  a netečnosti 
      úředních činitelů. Tím vším,  prakticky i podtextově,  prokazuje své  skutečné  zaměření.
C/ 
Jsou  nestejní  adresáti  obou  inkriminovaných  e-mailů.  
      Chybný,     z   5. ledna  2006: Bublan František;  Havel Václav ;  Uhl Petr.
      Pseudo/omluvný  ze 7. ledna  Rychetský Pavel US; Rychetský & Hlaváček AKZ.

Text do rejstříku nápravy:

  Rok  2006
 12. I. 2006
  vysvětleno,
   opraveno
OPRAVA =                                     týká  se   9.  I.  2006
 
V  pondělí  9.  ledna 2006   jsem  zveřejnil  mylnou  informaci 
 
o  tom,  že  pan  Jan  ŠINÁGL  nepublikoval  zprávu o  chybném 
  překladu  citátu  do  češtiny, v  jeho  e-mailech, i  v  jeho webové
  stránce. K tomu došlo proto,  že  pan Šinágl  nepoužil  patřičných 
  ustanovení o tiskových opravách.  
  Svou omluvu zasunul za publikované sdělení  jiného autora, 
 
jak  v   e-mailech,   tak   i  v  internetové  stránce   jan.sinagl.cz.
  Na omluvu svého pochybení  neupozornil v záhlavích.  Místo 
  slova OPRAVA, či OMLUVA, použil u své omluvy toliko zkratky 
  pro  post  scriptum = P.S.   Další podrobnosti  o tom  zveřejňuji 
  ve čtvrtek 12. ledna 2006.