Slova - skutky =  rozpor = Jan ŠINÁGL + gesta + chyby = DOPIS ...... 16kB .... 09. I. 2006
  ....  Při  celkovém  sledování,  jak  se  projevujete, ohrazuji  se proti  tomu,  abyste se zaštiťoval odpůrci 
  a oběťmi  režimu  KSČ,  zejména  z  50. let  minulého století.   Svým politickým exhibicionismem  škodíte 
  ideám,   kvůli   kterým   lidé  nasazovali   osobní   svobodu,    i   vlastní   život,   ....
....
Dopis ve věci veřejné                                                             Praha pondělí 9. ledna 2006

Pane Jane Šinágle,

    první   sdělení   na  mém   letošním   webu,    PF 2600,    mělo  na   mysli    nejenom  Vás, 
ale  i  všechny  podobně  jednající  činitele.  Tedy  i  pózující  a  prospěchářské  představitele
 Konfederace politických vězňů ČR.  
   Ověřené zkušenosti  dokazují, že neúčinná gesta a samoúčelný pokřik,  navíc doprovázené
formálními i jazykovými chybami nemohou vést - a také nevedou -  k potřebným výsledkům.
Jestliže kdokoli chce opravdu lepší společenské podmínky, nevytvoří je nedobrými způsoby. 
    Proto hned úvodem mě do očí udeřil  Váš nepřesný  překlad  latinského citátu,  který jste  
zařadil  do záhlaví  svého  hromadně  šířeného  e-mailu z  5. ledna 2006.  Po přečtení celého 
sdělení  / ráno, 6. ledna /  jsem Vám  hned  poslal  srovnání  chybného  i  správného  znění * 
a doufal,  že po mém upozornění  zveřejníte opravu  nejenom na svých webových stránkách,  
ale  také rozešlete  hromadný  nápravný  e-mail:

.
   *                      Upozorňuji  na  významovou  i  gramatickou  chybu  
                                    ve vámi šířeném e-mailovém textu =

                             = VULPES  PILUM   MUTAT,  NON  MORES  =
                                            Lidé mění srst, ne zvyky.  
                                              Suetonius, Vespasianus 
   =  

                     Správný překlad zní :
                         Liška mění kožich / srst/ , ne způsoby.
  
                                              ( Suetonius, Život Vespasianův 16 )

.
                          Odezva,  z pátku  6. ledna 2006
                        (  Pouze  jedinému,  ne  hromadnému  adresátu )  
                      Vim, omlouvam se Vam - clovek se porad uci :-) Zdravi JS    
                      P.S.                            Za jakých podminek poskytujete CD?

ZÁVĚR.
  
Nepsal  jsem  kvůli  Vaší  omluvě, ale  kvůli  odpovídající  nápravě,  kvůli  větší  následné
pečlivosti,  uvážlivosti  a  zodpovědnosti.  Nestalo se ani  jedno. Naopak,  ve Vašem  dalším
hromadném  e-mailu   z  6.ledna,   k  problematice Univerzity  v  Hradci  Králové,   zaznívají 
slova  generačně populistická  / vedení .... přestárlé /,  i  šokující;  ovšem toliko jako údajná  
sdělení  / říká se /:   " ....  Vedení    fakulty  německého  jazyka  je    přestárlé,    částečně 
v  důchodovém věku,  nelze se potom takovémuto jednání divit.   Děkan  75 let, vedení   
katedry 50 - 70 - 71 let. Proč není dána možnost mladším, nabízí-li se?  Říká  se,  že ve  
vedení  jsou  bývalí  zaměstnanci,   či  spolupracovníci  StB ?
...."   
  
Nevíte, nebo účelově nechcete přiznat co dokázali přestárlí pánové Konrad ADENAUER,  
Charles  de  GAULLE,    Winston  CHURCHILL,   Ronald  REAGAN,   a   mnozí   další ?  
Když k tomu přidám Váš ne/způsob účinně napravovat i jiné chyby v hromadných e-mailech,
jeví se Vaše následující slova jako populisticky nepravdivá a licoměrná, poškozující skutečné   
dobré  mravy:
    " ....
Není mým úmyslem  ubližovat,  či škodit komukoliv,  ale pomoci  v  zájmu věci, 
    spravedlnosti  a   dobrých mravů -   jedná se o věc veřejnou a veřejný zájem. Tento 
    článek posílám samozřejmě i vedení  Univerzity, pedagogické fakultě a  studentům. 
    Případné  reakce  rád zveřejním. Pokud mi bude dokázáno, že jsem se mýlil, rád se 
    omluvím.    Zatím   ten   pocit   vůbec   nemám. 
.... "

    Při celkovém sledování, jak se projevujete, ohrazuji se proti  tomu,  abyste se zaštiťoval 
odpůrci  a  oběťmi  režimu  KSČ,  zejména  z  50. let  minulého  století.  Svým  politickým
exhibicionismem  škodíte  ideám,  kvůli  kterým  lidé  nasazovali  osobní svobodu,  i vlastní 
život,  kvůli  kterým  jsem  byl  odsuzován  a  žalářován,   za  které  byl  tatínek  komunisty 
popraven. Říkám  to proto,  že  neoprávněně  se  ztotožňujete s  oběťmi  a  s  příkladnými 
osobnostmi  těchto  tragedií.   Prosím,  uvažujte  o  tom.

                             S pozdravem                            Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                       www. volny.cz/doklad-hubalek
                                                           e-mail= b.hubalek@volny.cz   telefon 286 884 774

P.S. Nabídku  CD ROM kopií  z mého webu už delší 
          nevyhlašuji.  Zrušil  jsem  ji  z   vícero  důvodů.

                              Doplňující informace:
       1/
Výše uvedený dopis byl odeslán adresátovi, souběžně se zveřejnění  této stránky
            na  internetu,  v  pondělí  9. ledna 2006,  v  5:54 hodin.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné 
           chyby, jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné 
           vždy brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.