ROK   2006 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2006 = prosinec                                                      Nahoru
2006 = listopad                                                       Nahoru
24. XI. 2006
HUČÍN &  fan klan : cenzura  : fair play  =  svérázní antikomunisté
Tento  informační  podraz   je  projevem  šíbrovské  licoměrnosti,  stejně jako důkazem  politikářské   nekompetentnosti.
22. XI. 2006
Skutečná  pieta : establishment - odpůrci + oběti režimu KSČ
Avšak ani letošní památná výročí  nevyústila do vzhledového zlepšení  známého pietního místa
15. XI. 2006
Zákon  Ústavním soudem  ČR  uznávaný  a  užívaný,
médii   a   specifickými   antikomunisty   ignorovaný. 
13. XI. 2006
Zákon o době nesvobody 1948 - 1989 = 15. výročí =  vůle - nevůle.
Zákon  č. 480/1991 Sb.studijně  vznikal  v době kdy,  stejně jako dnes,   téměř   kdekdo  mluvil o  potřebě ...
05. XI. 2006
Maďarsko = 23. X. 1956 = povstání = osobní zážitky
Kvůli tomu jsem mohl 23. října, sice s vědomím rizika, ale s čistým svědomím, veřejně nesouhlasit s režimistickou rezolucí
05. XI. 2006
ČNR 1990 = přestavba soudnictví = zkušenosti = fakta        
nová ministryně spravedlnosti ČR,  JUDr. Dagmar  BUREŠOVÁ, velice těžko  prosazovala   personální  návrhy ...
01. XI. 2006
Zločiny komunismu : zákon + spravedlnost = stížnost
Přes čtyři roky, a bez vyžadovaného zdůvodnění,  všechny  stupně státních zastupitelství ČR  odkládají trestní  oznámení
2006 = říjen                                                            Nahoru   
23. X. 2006
Mladí komunisté = zakázáni - Jan ČULÍK + balastní polemiky = odezva 
Mlčel bych,  kdyby pan Čulík  nepoužil obětí  totalitního režimu KSČ jako záštitnou pomůcku pro svůj zveřejněný nesouhlas
10. X. 2006
PSP ČR : elektronická  petice  proti  KSČM = neprůkazná ( + balastní )     
Je  nesporné,  že zejména v souhrnu  takovéto  petiční  pseudoaktivity  představují  jak  mrhání  časumnoha signatářů,  tak ...
02. X. 2006
ČT = MORAVEC + HAVEL = mimo jádro problémů = kritické stanovisko
měl zákonodárnou pravomoc,  kterou nevyužil  ani pro výchozí právní normu,  sledující hlavní  smysl  17.  listopadu  1989
2006 = září                                                            Nahoru  
22. IX. 2006
Ústav paměti národa + Senát ČR= nejasnosti + nedokonalosti = NÁVRH
... Avšak nikdo ze zjevných zastánců ÚPN nedokázal v diskusi vyjmenovat příklady, ...
17. IX. 2006
DOKUMENT ÚDV ZK= KSČ + StB + pašeráctví + korupce + intriky
Přímo z kopií  výslechových protokolů  tehdejší  Státní bezpečnosti  ( StB ) vnímáme atmosféru mocenského pletichaření
09. IX. 2006
Hlavní hygienik ČR = slib 2009 = plnění po roce = DODATEČNÉ SDĚLENÍ  
Bez mediálního upozornění a bez žádoucí mediální  propagace  vydalo  MZ  ČR výstižnou   informaci  o   chřipce.
06. IX. 2006
Popírání zločinů nacismu = další potvrzující rozsudek = Rakousko   
Není pochyby, že toto závazné rozhodnutí je návodem a předobrazem i pro naši justici
04. IX. 2006
Justice : popírání  zločinů  komunismu = HALÓ noviny 2002  =  průběh  
Další krok ve snaze o rovnocenný postih popírání zločinů nacismu a komunismu
01. IX. 2006
ÚDV ZK = NOVINKA= souhrnný  rejstřík osob  z  vydaných publikací   
Souhrnný  rejstřík  ocení   jistě   každý,   kdo se  zaobírá  naší  minulostí.    Ať  už  to jsou  soukromí  zájemci,  nebo ...
2006 = srpen                                                            Nahoru   
27. VIII. 2006
SENÁT ČR = honorární + pojistka = DOKUMENT = paragrafy
  Ne množství  institucí,  ale  jejich  kvalita  a  výkonnost  jsou rozhodujícím činitelem.
24. VIII. 2006
VZP ČR : USA + ČÍNA = infekční prevence  = příklad = žádost
I kdyby účinnost kampaně dosáhla jenom  10% úbytku  nemocných,  šlo by o  nezanedbatelný  přínos pro  zdraví
22. VIII. 2006
Prevence : infekce = USA + ČÍNA  -  hl.hygienik ČR = kritika
Doma nebýt » prorokem « ?  To  doporučuje postoj,  kterým MUDr.  Michael VÍT ignoruje širokou osvětovou kampaň
21. VIII. 2006
ČT: Senát ČR = připomínky = zhroucení komunismu + dozvuky
Záruky  demokracie   nespočívají  ve  množství  ustavených  institucí,  ale tkví  ve  zodpovědnosti vedoucíchčinitelů.
13. VIII. 2006
SOUČASNÉ  DĚNÍ =  PUBLIKAČNÍ   PRODLEVA , AVŠAK
 Zatímní  neustavení   nové  vlády  České  republiky  i  funkčních  složek  Poslanecké  sněmovnyParlamentu  ČR ...
2006 = červenec                                                       Nahoru  
30. VII. 2006
Kodex ČRo  : mlžení  +  zámlky +  nedůslednosti  =  ROSÁK  &  spol.
  A tak podobné vychytralosti " smysluplně " přežily až do současné doby. ...
23. VII. 2006
Amnestie 1990 = nepřiměřené gesto = fakta + hodnocení
... A tak, bez řádné přípravy, jakoby realizovaným scénářem absurdní tragédie ( viz statistiku následných vražd, znásilnění, atd.)
15. VII. 2006
Političtí vězni : prezident HAVEL - nepečlivost  = nevěrohodnost  
O  co  nám jde ?  O  fakta,  nebo  o  razantní  a  šokující  sdělení,   dokonce  se   znakem   nepravdivosti ?
03. VII. 2006
>Sokolský slet + průvod - média = nevčasnost +  ledabylost
V neděli 2.července 2006 procházel Prahou  mnohatisícový průvod  účastníků  XIV. všesokolského  sletu.
01. VII. 2006
Výročí = 6 roků = stručnost + průkaznost + přehlednost = služba
Je tedy  důležité  prosazovat  informace,  které jsou  jinde  opomíjeny,   ať už z  jakéhokoli  důvodu.
2006 = červen                                                          Nahoru  
14. VI. 2006
Konfederace politických vězňů ČR = okázalé a neupřímné jednání
považujete za nezavrženíhodné,  když KPV ČR průběžně zamlčuje  jak  milionové příjmy  z členských příspěvků
04. VI. 2006
Popírání  zločinů  režimu  KSČ = tr. oznámení = stížnost = argumenty
Je zřejmé,  že  zatím  nebylo  přihlíženok zákonu, kterýsouhrnně  a  legislativně charakterizuje  vládu   KSČ 1948 až 1989
2006 = květen                                                          Nahoru  
23. V. 2006
VOLBY 2006 = strany + kandidáti = výběr + dojmy + nevraživosti
1/   Rozhodně   jít   volit !          2/  Vybrat  stranu   s  programem,    3/   Použít preferenční zakroužkování ...
21. V. 2006
Lucemburská a husitská Praha = poutavá výstava = upozornění 
Do neděle 4.června 2006  trvá zajímavá a poučná  výstava  o pozoruhodných schopnostech  našich předků.
16. V. 2006
Velmoci  =  prevence  infekcí  -  ČR = rétorika + sliby
Pro  lovce senzací  a  siláckých slov  asi  budou  následující řádky  nudné  a  pomíjení  hodné.
13. V. 2006
HALÓ noviny :   zločiny  KSČ  =  popírání  =  tr. oznámení = obnova
ZLO NESMÍ BÝT PROPAGOVÁNO, OSPRAVEDLŇOVÁNO, NETRESTÁNO !
08. V. 2006
Poslanec  +  přepadení  :  fanatismus  +  teror  :  historie
Dodržování  humanitně  křesťanských  zásad v  každodenním životě  je  tou  nejlepší  prevencí  proti  krizovým  situacím
06. V. 2006
Hl. hygienik ČR  =  dopis : infekce + prevence - USA + Čína
Stanovisko  k  hygienikovu  dopisu  =   důležitější   jsou  skutky,  než  rozličné  grafy,  průzkumy a  formální  gesta.
2006 = duben                                                            Nahoru  
2006 = březen                                                           Nahoru  
27. III. 2006
Žádost: ministr =  hlavní hygienik - prevence  = selhávání
  naléhavě  žádám o  stanovisko  ke  zmiňovaným  postojům pana  hlavního hygienika  České republiky.
20. III. 2006
Ivan ŠIMKO, poslanec NR SR = dopis
autor zákona Slovenské republiky o protikomunistickém odboji.
19. III. 2006
Protikomunistický odboj = uzákoněn = Slovenská republika
  Zejména  § 3  jednoznačně  zdůvodňuje to,  co vyplývá z   historické dokumentace,  a co je dodnes  jasné každému
11. III. 2006
Komunismus = zatvrzelost + nelidskost : Parlament ČR + občané
  Jsme  hlupáky  snad  proto,   že  komunisté  nejsou  nezákonně  zatýkáni,  vyháněni  ze  svých  domovů a chat, ...
09. III. 2006
Zdraví + lidé + prevence + PSP ČR : infekce = podnět
Výbor pro  sociální politiku a zdravotnictví   Poslanecké  sněmovny Parlamentu ČR,  vyslechl občanský podnět ...
2006 = únor                                                            Nahoru 
25. II. 2006
ČRo + cenzura = neobolševismus = recidiva  = soud = pokračování
Nezodpovězení dotazu, od mně neznámého posluchače z Ostravy, bez stanovení náhradního termínu, se dotýká každého.
21. II. 2006
Hl. hygienik : kapénkové infekce  + virus H5N1= otálení= URGENCE
Při  současné  hygienické nekázni  značného množství spoluobčanů  vyvstává  otázka,  jaká varování jsou  podstatnější?
18. II. 2006
Jan ŠINÁGL  škodí  hlásaným  myšlenkám, 
protože ve svém jednání je nepečlivý, nepoučitelný i licoměrný : ...
13. II. 2006
DOPIS = ve  kterém  Rada ČT nahrazuje povinnost gen. ředitele ČT
Daleko horší je to v ČRo, kde vědomě selhali generální ředitel i Rada Českého Rozhlasu
10. II. 2006
Rada ČT  +  ČT = opakovaný podnět : volby = profily kandidátů
 děkuji za dopis pana Paedr. J. Baumruka, z 23.1., i za snahu alespoň nějakým způsobem srazit hrot nevhodnému mlčení
2006 = leden                                                            Nahoru
25. I. 2006
Finsko - SSSR  = agrese  = válka  =  statistika  = stavy  -  ztráty
Statistický  doplněk  k  letošnímu  vydaní   knížky  Dějiny  Finska   =  doklad   o  vlastenectví  a  statečnosti
22. I. 2006
Finsko - SSSR = dějiny = vzor =   reedice  pěkné  a  poučné knihy
Je to poučné čtení o osudu statečných lidí a jejich státu. O tom, jak příkladně odolali téměř padesátinásobné přesile SSSR
13. I. 2006
J. ŠINÁGL = gesta + chyby = skutečnosti : OPRAVA + vysvětlení
Po roku 1994  se  tu  podobně  choval  samozvaný  Český ombudsman,  pan  Jan  HONNER  z   Brna
12. I. 2006
Jan ŠINÁGL  = upozorňuje  =  nepravda  v  doklad-hubalek
Kopie dopisu,  který upozorňuje na  nesprávnou  informaci,   zde  zveřejněnou   9. ledna 2006. 
09. I. 2006
Slova - skutky =  rozpor = Jan ŠINÁGL + gesta + chyby = DOPIS
  Při celkovém sledování, jak se projevujete, ohrazuji se proti tomu, abyste se zaštiťoval odpůrci a oběťmi režimu KSČ
04. I. 2006
PF 2006: 
Nedělejme jiným to, co nechceme aby oni dělali nám. Bez sáhodlouhých řečnění a bez neupřímných praktik.