M. R. ŠTEFÁNIK  = různě "skladovaný "= podnět poslancům ... 960kB .... 12. XII. 2005
  
Busta   Milana  Rostislava  Štefánika,   jednoho  z   předních   zakladatelů    Československa,  jakož
     i  příslušná  pamětní deska,  jsou od  roku 1993  osamoceny  ve vstupní hale bývalého Federálního
    shromáždění,  ačkoli  tam  do  té  doby  byly  ve  společenství   s  ......
     
  Podnět ve věci veřejné                                                     Praha středa 7. prosince 2005

Organizačnímu  výboru  PSP  ČR
Věc = Opomíjená busta M. R. ŠTEFÁNIKA v budově bývalého FS ČSFR.

   
      Busta   Milana  Rostislava  Štefánika,  jednoho  z  předních  zakladatelů  Československa, 
jakož i  příslušná  pamětní deska,  jsou od  roku 1993  osamoceny  ve vstupní hale bývalého
Federálního shromáždění,  ačkoli tam do té doby byly ve společenství  s  bustou a s pamětní
deskou  na  počest  T. G. Masaryka.

     Uplynulá  doba  svědčí  o nezájmu  Slovenské republiky  o tuto památku na  významnou
historickou   osobnost.   Totéž   se  však  dá  říci  také  o  zdejším  přístupu.    
   
      Nejenom  proto by bylo  žádoucí,  aby  alespoň
    busta  M. R. Štefánika  stála  opět  v sousedství
    busty  T. G. Masaryka,  například  mezi  vstupy
    do   zasedacího  sálu     Poslanecké   sněmovny
    Parlamentu  České  republiky.  A  to dříve,  než
    se Rádio Svobodná Evropa odstěhuje z budovy 
     bývalého Federálního shromáždění  ČSFR; kde
     i teď busta nemá  zrovna nejvhodnější  prostředí,
     jak nasvědčuje fotografie, pořízená 14. listopadu
     2005.

     S pozdravem             (  podpis )

                               Bohuslav  HUBÁLEK
                                   Českolipská 19
                               190 00   PRAHA   9

 

..                             Doplňující informace:
       1/ Dopis jsem předal podatelně Poslanecké sněmovny (PSP ČR) ve středu 7. prosince
            2005 s výhledem,  že se může dostat odpoledního  zasedání Organizačního výboru.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.
      
OMLUVA.
           Přes úpornou snahu stále zápolím s počítačovými
        potížemi.   Mrzí  mě  to  a  omlouvám  se.