Politici + média + "samet" : postkomunismus = 1989 - 2005 ................. 21kB .... 17. XI. 2005
  
K výročí   17. listopadu  1989   se  opět  rozezvučely  často  medializované  celebrity,   zaštiťující  se  vším
 
možným,  od  národních  tradic  až  po  morality k soudobému dění.  K tomu  patří  " smysluplně "  hlásaná
  transparentnost, halasné odsudky kriminality, komunismu, korupce, ...; zpravidla také provázené matoucím
  zkreslením. 
     
     Jako  účastníkovi  tehdejšího i  pozdějšího  dění  mi  silně  vadí 
   podobné "smysluplnosti " jejichž vlivem jsou  znehodnocovány
   příležitosti,  dané  zhroucením  komunistické  totality.

   Opakovaně a vypočítavě se tak projevil i první postkomunistický
   
prezident,  pan  Václav  HAVEL,  ve  svém  vystoupení  před  studenty 
   v   posluchárně   Právnické  fakulty  Univerzity  Karlovy *,   když   jim
  14. listopadu 2005  tvrdil,   že  před  patnácti  roky  mezi   lidmi  nebyla  
   vůle   zakázat   Komunistickou  stranu  Československa  / KSČ /.

     
   

Avšak  už  den  předtím  zazněly  obdobné  výroky   v   České televizi.
Proto,  aniž bych tušil  potvrzující událost  budoucího dne, v posluchárně univerzity, poslal jsem
v  neděli  13. listopadu 2005   do  České televize   následující  e-mail :
 Vážený pane Moravče, 

v zájmu  stručnosti  a v  zájmu  vyjádření  k  tomu  nejpodstatnějšímu  v  dnešním  odvysílaném 
pořadu, ve kterém jste zpovídal pana  Přemysla SOBOTKU  /ODS/, předsedu  Senátu České
republiky,  a pana  Michala KRAUSE /ČSSD/,  předsedu  rozpočtového  výboru  Poslanecké 
sněmovny ČR  a  poslaneckého klubu ČSSD,  mám  alespoň  tyto připomínky: 

1/  Poslanecký slib**, stejně jako jakýkoli jiný slib, předepsaný  Ústavou ČR, je jednoznačným     
     a závazným morálním kodexem =  při dobré vůli,  při dobrých mravech, v  nezmanipulované
     společnosti  s   všeobecně  platnými  zákony. 

2/  Bránit zaměstnávání lidí schopných a plně důvěryhodných jenom proto, že jsou rodinnými  
     příslušníky, je v  demokratických podmínkách  nelogické  a  populistické =  pokud účinně 
     dbáme  na funkční  kontroly odváděné  práce  a  čerpaných nákladů. Pak nebudou škodit
     jakékoli    zájmové   svazky,   ať už  rodinné,   nebo  úplatné ***

3/ Jako autor zákona č.480/1991 o době nesvobody 1948-1989 žasnu nad mediálními výlevy
    mnohých   politiků  i politologů,   kteří dnes   vzdychají,     že   problémy   s   komunismem       
    a  s  Komunistickou  stranou  Československa  / KSČ/  se  měly  řešit  před  patnácti  lety.       
    To  ano,  pokud  by  sami  tehdy  měli  účinný  zájem.   Takto alespoň shrnuji  tři okolnosti: 

a/ Tehdejší prezident, pan Václav HAVEL, měl podle Ústavy ČSFR právo na zákonodárnou
    iniciativu,  kterou v tomto směru  vůbec  nevyužil,  zaměstnávaje se velikášskou a škodlivou
    amnestií,  pomlčkovými  variacemi  v názvu Republiky, státními vyznamenáními, uniformami
    Hradní stráže,  a   podobnými  " prioritami "     postkomunismu. 

b/ Rovněž nynější prezident Republiky, pan Václav KLAUS, přecházel tento zásadní a výchozí 
    imperativ  obnovované  společnosti;   nadřazujíce  ekonomická   hlediska   nad  etiku,  stejně
    jako někteří představitelé  politických vězňů   / proklamované zásady,  výměnou  za  peněžní
    odškodnění /. 

c/  Nepochopitelně renomovaný politolog,  pan Bohumil DOLEŽAL,  buď  z  hlouposti,  nebo
     ze záměrné zlovůle   zmařil  ústrojnou změnu §260  a  §261  trestního zákona,  kterou jsem
     ve Federálním shromáždění ČSFR předložil při novelizaci =  za slovo fašismus dát čárku, 
     vložit slovo komunismus,  dát čárku,  a  nic už  neměnit  v textu a v trestních sazbách
.

Podobně zanikly i jiné moje podněty,  tehdy bagatelizované;  ale  až se zpožděním 16-14 roků
legalizované /početní stav armády, ekologická daň výrobcům za těžko recyklovatelné výrobky/. 
Další   průkazná fakta   o  tom    jak  se   kazil   " samet "  archivuji,   ale byla by  nad rámec 
dnešních  otázek  Václava  MORAVCE.        

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce                              Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                    190 00   PRAHA 9   Českolipská 19


.                              Doplňující informace: 

       */ Citace ze zprávy ČTK, zveřejněné 14. listopadu 2005:
         
.... Studenti ale  exprezidenta  nešetřili a hned  první dotazy směřovali
            k problémovým momentům polistopadového vývoje. Ptali se například
           zda nelituje toho,  že KSČ  nebyla  hned  po  revoluci  postavena  mimo
           zákon nebo toho, že se rozdělilo Československo.  KSČ se zbavila všech
           čelných představitelů a prohlašovala, že se chce transformovat ve stranu
          demokratického typu, odpověděl  Havel. "Společnost ale byla se stranou
          do té míry zapletena,  že  těžko  mohla  existovat vůle  výrazně  tu stranu
          změnit,"  dodal.   Studentům  se  přiznal,   že  rozdělení  Československa
          prožíval velmi bolestivě. "Nejvíce mi vadilo, že nás rozdělily dvě politické
          strany," řekl.  Rozhodnout  přitom  podle  něho  měli  lidé,  nebo alespoň
          parlament.   Rozdělení ale přesto považuje za  logické  a   smysluplné. ....
         
( Pan exprezident zapomíná, že rozdělení Československa  schválily  parlamenty
           tehdejšího státu, ovšem  bez  referenda,  žádaného  statisíci  petičních podpisů. )

       **/ Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. , Čl. 23(3):
       
Slib poslance a  senátora zní:  " Slibuji  věrnost  České  republice.  Slibuji,
          že  budu  zachovávat   její  Ústavu  a  zákony.  Slibuji  na svou čest,  že svůj
          mandát  budu   vykonávat  v zájmu  všeho  lidu   a  podle  svého  nejlepšího
          vědomí  a  svědomí.". 
       ***/  ....  vykonávat   v   zájmu   všeho   lidu =   tedy  i  bez  ovlivnění  rodinnými
           či   společenskými  vztahy.  
      

       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
         
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.