1918 =  87. výročí  = Praha = oslavy + neoslavy =  namátkově ...... 59kB .... 29. X. 2005
 
.... Po celý sváteční den soupravy a vozidla  DPP zdravily město dvojicí státních praporků, tradičně 
   umístěných vně kabin řidičů.  V jasném slunci a v mírném větříku  tak ožívala  atmosféra doby,  kdy  
   vlastenectví bylo běžnou součástí  společenského života,  nedegradovaného na  pouhou  rekvizitu  
   řvoucích   " sportovních "   fanoušků,   nebo  na  sebestřednou  okázalost   populistického  řečnění  
   rozličných   politických   šíbrů.  ....

                  Jak  kdo  uctil  významné výročí  ? 
                                     
(   Namátkový,     ale  cílený  výběr.    )

Pražští  tramvajáci  a  autobusáci  =  opět   na  výtečnou.
Po celý sváteční den autobusy a tramvaje DPP zdravily město dvojicí státních praporků, 
tradičně  umístěných  vně  kabin řidičů.  V
jasném slunci a v mírném větříku  tak  ožívala
atmosféra   doby,   kdy   vlastenectví   bylo  běžnou   součástí   společenského   života,
nedegradovaného na  pouhou  rekvizitu  řvoucích  " sportovních "   fanoušků,  nebo  na 
populistické  a   sebestředné   řečnění   rozličných   politických   šíbrů. 

Sousoší sv. Václava =  bez opravného zakrytí,  a  v  plném  lesku.
Dva  velké věnce před úpatím  pomníku měly  stuhy v národních barvách, s  věnováním
od KDU-ČSL,  a od  Národní strany.  V době mé procházky, kolem 18:00 hodin, tam 
členové  posledně  jmenované strany  ještě   rozebírali  zvukovou  aparaturu,   po svém
veřejném  vystoupení. 

Vlastenecký  film  " Zborov "  na  programu  ČT 1, 
v odpoledních hodinách  zahřál srdce pamětníků  ideou  a dějem,  oslavujícími  horoucí  
lidi,  přesvědčené  i  dozrávající  Čechoslováky,   spolustrůjce   svobodného  a   tehdy   
i   vzorového  státu,  světového  formátu:     

                                                                          
                               
               VELKÝ   STÁTNÍ   ZNAK   REPUBLIKY   ČESKOSLOVENSKÉ
....

Pietní místo  Janů  Palacha  a  Zajíce,  poblíž sousoší,  sice  existuje,  ale  chátrá.
Zlacené písmo textu  na pamětní desce  ztrácí  čitelnost,  čím  dál  tím  víc.

Veřejnoprávní Česká tisková kancelář (ČTK); hodnocení = minus nedostatečná. 
Hlavní budovy, Opletalova 3-5,  nedaleko od sousoší, i od pietního místa, vyhlížely opět
jako každoročně,  bez  vlajkové pocty státním svátkům. Je udivující, že se to děje nejen 
pod   patronací   ekonomicky  úspěšného  JUDr. Milana  Stibrala,   generálního ředitele, 
ale také s  kolegiálním souzvukem dozorčí Rady ČTK,  volené a  kontrolované poslanci  
 Parlamentu  České republiky*.     

..                                 Doplňující informace. 
       */ Během dohledné doby zveřejním slíbené stanovisko poslanecké Stálé komise 
           pro  sdělovací  prostředky,  kam  jsem  už  dříve  poslal   průkaznou  stížnost:
          
a/ Rada  ČTK  ignoruje  a  tím i   nevyšetřuje   ztráty  písemností  od  různých
              osob,  určených  a   řádně   podávaných   pro  ČTK,     i   pro    Radu  ČTK. 
          
b/ Management veřejnoprávní ČTK  a  Rada ČTK   soustavně a dlouhodobě 
               ignorují absenci  vlajkové  pocty  na  centrálních  budovách  v  Opletalově 
               ulici,    při   všech   státních  svátcích.
               
Dovětek,  rovněž   související  s  idejemi  28. října  1918:
          Je  pozoruhodné,   jaká  množství  skutečných ( ale  i  fiktivních )  signatářů
          podepisují  petice  ukládající  někomu  jinému vyřízení společensky závažné
          problematiky,  aniž  by se  kdokoli   ze signatářů   kdykoli  osobně a  věcně   
          snažil využít  jemu svěřené funkce,   nebo  svých odborných znalostí  např.:
          
-" náš antikomunista "  Jan RUML, I. náměstek Federálního ministra vnitra ČSFR, 
               později dokonce i  ministr vnitra  Klausovy vlády;  nyní  přímo v  redakční radě 
               webové  petice  zrusmekomunisty.cz !    
           -  
atd., atp., jak vyplyne ze seznamu signatářů této petice.
           Je pozoruhodné,  kolik inteligentních občanů  " naletí " pseudocelebritám;
           příkladem masové zavádějícnosti  je televizní krize 2000/2001, kterou dnes 
           už ani její tehdejší protagonisté nenazvou televizní stávkou ( například  Jan 
           RUML, Michal PROKOP, & spol. .... ).   Přesto všichni  nadále a  klanově
           drží  prostor  pro  manipulaci  veřejným  míněním. 
           Je pozoruhodné,  kolik inteligentních  občanů se  pohodlnicky staví do role
           přeopatrných,  proplouvajících   povznesených   kibiců  politického dění, 
          
aniž  by    přínosně   využívali  stávajících  občanských  svobod,  ve spojení 
           s  technickými  vymoženostmi  21.století.    Nanejvýš s  oblibou konstatují,  
           chatují
  a  surfují,  obzvláště  tam,   kde  zaznívají   " bojovná "  a  peprná
           SLOVA.  
          
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.