HALÓ noviny + zločiny komunismu : zákon + NSZ = beztrestné ?  130kB .... 22. X. 2005
  
.... Do toho spadají zejména plošně a genocidně organizované persekuce mnoha společenských  
    uskupení  (  rolníci,   živnostníci,   církve,   političtí   odpůrci   KSČ, .... ),     završené   "  třídně  " 
    zmanipulovanými  rozsudky,  i  s   justičními vraždami.  Kvůli tomu  jsou  tyto  skutky   důvodně 
    a  oprávněně  jmenovány  jako  zločiny  komunismu.   ..... 
     

        DISKUTOVATELNÉ  ZAMÍTNUTÍ
 
trestního oznámení na popírání zločinů komunismu:
        JUDr. Lumír CRHA,  náměstek nejvyšší státní 
zástupkyně,  
vysvětluje v  níže  uvedeném  dopisu,  proč  všechny  stupně  státního  zastupitelství  České
republiky  odmítají  zažalovat   celostátní  deník  HALÓ noviny  za  šíření  jasné  nepravdy 
a   cynické   zlovolnosti,   zpochybňujících  obecně  známé  a   průkazně  doložené  zločiny 
exponentů režimu Komunistické strany Československa (KSČ).  Do toho spadají zejména
plošně  a  genocidně  organizované  persekuce  mnoha  společenských  uskupení  ( rolníci, 
živnostníci,   církve,   političtí  odpůrci  KSČ, .... ),    završené  " třídně "  zmanipulovanými
rozsudky,    i  s  justičními vraždami.   Kvůli tomu  jsou  tyto skutky  důvodně a  oprávněně
jmenovány  jako  zločiny  komunismu.   Je to  obdobné :
    1/ systémovému označení  zločinů   nacismu ( jako ideologie i vládní  praxe );  například 
        ve  stále  platném  trestním  zákoně  Rakouské republiky;  
    2/ trestně-právním  postupům  států  s  ustálenou  právní  kulturou;  jak jsem v  průběhu  
        tří  roků  zatím  marně  argumentoval,  a  zde  zveřejňoval.

                              ZÁKLADNÍ   FAKTA.
             Lživý  a  cynický  výrok,  mediálně  šířený,  je  beztrestný ? 

             
         HALÓ noviny 19. září  2002, redakční komentář:
         " ... Lidé  mají být  konečně  přesvědčeni,  že  tady  byli  zločinci  ve  vedení  státu
           a tím i potvrzena teze, kterou do světa pustil prezident Havel a kterou mu později
           schválili zákonodárci  o  zločinnosti  komunistického režimu. Dodnes  se totiž nic
           podobného, kromě poslanecké proklamace,  nepodařilo  prokázat.
... ".
 
             § 261a  trestního  zákona  dekorativním  cárem  papíru ?
             
        Trestní  zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  § 261a:
          Kdo veřejně popírá,  zpochybňuje,  schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické
          nebo komunistické genocidium  nebo   jiné   zločiny nacistů nebo  komunistů proti
          lidskosti,  bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest měsíců  až  tři  léta.

                 Dopis  náměstka   NSZ  ČR,   doručený   21. října  2005
       Závěrem mi dovolte ujistit Vás, že si vážím Vaší upřímné snahy o řešení předmětného
    problému.  Ujišťuji  Vás  i  o tom,  že  státní zastupitelství  přistupuje  k předmětné věci 
    s vážností a s  vědomím  vysoké  odpovědnosti.  Tato odpovědnost přirozeně zahrnuje 
    i vědomí toho že ne každý problém veřejného života je možno a nutno řešit prostředky 
    trestního práva a  trestní právo  by mělo nastupovat tam,  kde selžou prostředky jiných 
    právních odvětví. Ze shora uvedených důvodů Vás prosím, abyste toto stanovisko přijal  
    s porozuměním.

                    S pozdravem                                               podpis  ( =  Crha )
======================================================================
     Zatím se mi nedaří  do webu  začlenit  kopii  závěru výše uváděného dopisu.  
            Proto  zde  navazuji jeho doslovným přepisem.
====================================================================== 
DOPLNĚNO   DODATEČNĚ:

.                                 Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
           například  1. října 2005,  26.dubna 2005,  25. března 2005, .... 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.