TV Nedělní partie + Př. SOBOTKA + P. ŠIMŮNEK + desinformace  11kB ... 2. X. 2005
 
... Závažná desinformace v téměř celostátním televizním vysílání, bez opravného vstupu mode- 
  rátora ing.Petra ŠIMŮNKA, vybízí k uplatnění toho, co je náplní navrhovaných doporučení. ...
                Občan  chce  být  informován,   ne  klamán.
K tomu by měla sloužit  zodpovědnost  politiků i  žurnalistů, a vůbec  lidí veřejného zájmu,
podepřená systémovými opatřeními. Prvořadě k tomu patří odborná i morální způsobilost 
aktérů, ovlivněná nejenom pluralitou osob,  ale zabezpečená  též  náležitými organizačními 
postupy. 

Dnešní Nedělní partie na TV Prima ukázala oprávněnost vzneseného doporučení.
Předseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Přemysl SOBOTKA, veřejně osočil nedávnou
nejvyšší státní zástupkyni Mgr. Marii BENEŠOVOU za výrok, který ve skutečnosti nikdy 
nepronesla.  I když  za něj byla  dlouhodobě skandalizována, i  v celostátních sdělovacích
prostředcích. Její údajný výrok například kritizovali, mimo předsedy M. TOPOLÁNKA,
také: 
              Výkonná rada  ODS      / deník PRÁVO 6. dubna 2004 /, 
   
              Svaz měst a obcí ČR     /  Hospodářské noviny 16. dubna 2004 /,   
              poslanec Petr NEČAS  / deník PRÁVO 22. května 2004 /, .....  

Vzhledem k těmto jejich hromadným  a  nepravdivým tvrzením,  navíc bez patřičné 
snahy  o  vhodnou  nápravu  ( navzdory opakovaným  upozorněním )  podal jsem  trestní
oznámení pro šíření poplašné zprávy; směrované pouze na jedinou osobu, jako postačující  
klíčové řešení.  Po krátké době několika týdnů  se stalo to,  co nezmohly  moje předchozí 
dopisy,  ani  náhodný  osobní  rozhovor  s   předsedou  ODS,   panem TOPOLÁNKEM.
          Omluva  zastavila   odůvodněné   trestní  řešení: 
     
               ( Domácí  zpravodajství   České tiskové kanceláře  12. října   09:16 hodin )
      " ....  Předseda  ODS  Mirek Topolánek  se minulý týden  omluvil  nejvyšší  státní
       zástupkyni Marii Benešové za  své  dřívější výroky.  Píše to dnešní  Právo.  Šéfa
      občanských  demokratů    v  květnu    pobouřily  výroky   Benešové   v   médiích 
      o    zkorumpovanosti   komunálních  politiků
.  ....
      

Ve shonu současného dění je velice obtížné zvládat nápravné informace, které jsou 
méně vnímatelné, než původní dehonestující zprávy.   

Proto  jsem  už v roce 1997  zpracoval do pozměňujícího  návrhu novely  tiskového 
zákona zavedení povinného rejstříku nápravy. Rejstřík by sloužil k rychlému a neomylnému 
vyhledání  oprav,  omluv,  a  dodatečných  sdělení.  Navíc  by to bylo  zřetelné  vysvědčení 
o   pečlivosti  dotyčného  periodika. 

Při studiu zahraničních zákonů a praktik jsem zjistil, že podobný rejstřík dobrovolně 
uplatňují  solidní  periodika  v  USA.  Přesto  jsem  s  návrhem  neuspěl. A tak jsem rejstřík 
nápravy  zavedl  alespoň na  svých  internetových  stránkách,   hned  od  prvopočátku. 

                                    ZÁVĚR.
Závažná  desinformace  v  téměř  celostátním   televizním  vysílání, 
bez  opravného vstupu moderujícího  ing.  Petra ŠIMŮNKA, vybízí  
     k  uplatnění  toho,  co  je  náplní  navrhovaných  doporučení.

  
..                              Doplňující informace: 
       1/ Souběžně se zveřejněním rozesílám elektronické upozornění na tento text do Senátu 
           ČR a do televize Prima. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.