Poslanci PSP ČR : I.+II.+III. odboj = návrh zákona = tisk 1140/0 ... 9kB .... 2. X. 2005
 
....Účastníci  prvního,  druhého  a  třetího  odboje,  kteří  bojovali  za  vznik, obnovu  či  zachování 
   demokratického  státu  a   principům  demokracie  zůstali věrni, se zasloužili o demokratický stát  
   a   zasluhují  si  poděkování,  obdiv  a  úctu. ....

            Návrh zákona o zásluhách demokratického odboje,
  
parlamentní tisk 1140/0, čtvrtého volebního období,  je od  předminulého týdne dostupný
   nejen  poslancům, ale také širší veřejnosti, v tiskovém odboru PSP ČR. Návrh je výstižný 
   a  stručný,  na  dvou stránkách  formátu A4.  Jsou to  dva  paragrafy  navrhovaného znění, 
   půlstránková důvodová zpráva,  doplněná jmény navrhovatelů.  K nim zde přidávám jejich
   stranickou příslušnost,  i to,  že  iniciátorem  je  poslanec  Josef  JANEČEK / KDU-ČSL.
   Podílejí  se  poslanci  Marek  BENDA / ODS,     Vilém  HOLÁŇ  /  KDU-ČSL,  Karel
   ŠPLÍCHAL  / ČSSD,   Jaromír  TALÍŘ  / KDU-ČSL,   a  další   zatím  podepsaní:  Petr
   NEČAS / ODS,  Vladimír  ŘÍHA / KDU-ČSL,  Svatopluk KARÁSEK / US-DEU. 

                                                               § 1
      
Účastníci   prvního,   druhého  a    třetího  odboje,   kteří   bojovali   za   vznik,
    obnovu  či   zachování  demokratického  státu  a   principům  demokracie  zůstali
    věrni, se zasloužili o demokratický stát  a zasluhují  si  poděkování, obdiv a  úctu.

                                                               § 2                                                               
      
Tento  zákon  nabývá  účinnosti  dnem  vyhlášení.


        Až po projednání ve výborech  PSP ČR může být návrh zákona předložen společné
    schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;  pravděpodobně ještě v  tomto volebním  
    období.

        

..                                 Doplňující informace: 
       1/ Poslanci  BENDA, KARÁSEK, NEČAS  a  ŠPLÍCHAL  operativně zveřejnili tisk 
           1140/0  na  svých  internetových stránkách,  v  rámci  www.psp.cz   Ostatní možné 
            zdroje  ho  zatím  neuvádějí,  ani  nezmiňují. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
           například  16. a 18. srpna  2005. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.