NSZ  =  3 roky = popírání  zločinů  komunismu  =  urgence ................ 10kB .... 1. X. 2005
 
.... Zejména  poslední věta  z  uvedené citace  je  průkazným  porušením  § 261a  tr. zákona; pokud  
   jsou  trestní  zákon  i  důkazní citace  chápány v  tradičním  duchu  naší  mateřštiny.  V  protikladu  
   takovému chápání  však  stojí  dosavadní  postoj  zmíněných  vyšetřovatelů a  státních  zástupců,  
   kteří  nehodlají  výrok  jakkoli trestně stíhat;  aniž  by k tomu uvedli  bližší  a  obecně  srozumitelné  
   důvody.

Urgence  ve  věci  veřejného  zájmu                               Brno čtvrtek 29. září  2005

JUDr.  LUMÍR  CRHA,   náměstek  nejvyšší  státní  zástupkyně, 
                               
do   vlastních   rukou.

Věc:  § 261a  trestního zákona,  HALÓ noviny,  mediální popírání zločinů komunismu 
Spisová značka =   
1 Nz  578 / 2003 - 97


Vážený pane doktore,

jako náměstka  příslušného  k  uvedené problematice  žádám o  přímé  vyjádření Vašeho 
odborného stanoviska k tomu,   že  už   přes   tři  roky  od podání   příslušného  trestního
oznámení ( a také téměř  šestnáct  roků od   oficiálního  zhroucení  režimu  Komunistické 
strany  Československa  )  všichni   zúčastnění  vyšetřovatelé  a  státní  zástupci  odmítají 
zažalovat    celostátně    šířený  výrok,    zveřejněný  19. září  2002  v  oficiálním  deníku 
Komunistické  strany  Čech a Moravy = HALÓ  noviny

  " ... Lidé  mají být  konečně  přesvědčeni,  že  tady  byli  zločinci  ve  vedení  státu
  a tím i potvrzena teze, kterou do světa pustil prezident Havel a kterou mu později
  schválili zákonodárci  o  zločinnosti  komunistického režimu. Dodnes  se totiž nic
  podobného, kromě poslanecké proklamace, nepodařilo prokázat.
... ".

Zejména poslední věta z  uvedené citace je  průkazným  porušením  § 261a  tr. zákona;     
pokud jsou  trestní zákon i  důkazní citace  chápány v  tradičním duchu  naší mateřštiny.

V protikladu takovému  chápání však stojí  dosavadní  postoj  zmíněných  vyšetřovatelů 
a státních  zástupců,  kteří nehodlají výrok  jakkoli  trestně stíhat;  aniž  by k tomu uvedli  
bližší  a  obecně  srozumitelné  důvody.  Proto asi také  soustavně  neodpovídají na mou 
logickou  a  zřetelně kladenou otázku:  co  by  se   muselo u nás  stát,  abyste ve  smyslu 
porušení  § 261a  trestního zákona  předložili případ k  řádnému  soudnímu  projednání?
Prosím,  i  na  to  mi  odpovězte.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce         (podpis
                                                               Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

....
..                              Doplňující informace: 
     1/ Urgenci jsem předal osobně,  v brněnské podatelně  Nejvyššího státního zastupitelství,
         ve čtvrtek  29. září 2005,  v 9:45 hodin.  Prvotní trestní oznámení v této věci  převzalo
         Obvodní  státní  zastupitelství  pro  Prahu 1,     před  třemi  roky,   27. září  2002.  
         Potom  následoval  řetězec   bezúspěšných  stížností    proti   zamítavým  rozhodnutím. 
         Většina  průběžné  dokumentace  je  zaznamenána  na  internetu.    
     2/ Možné návaznosti a  další  podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
         osob a institucí;  i  podle  klíčových slov  na titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
     3/ Rejstřík nápravy na  úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
         V zájmu   právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
         zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
          Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
          v  záhlaví  úvodní  stránky.