KLAUS + KRAUS = pokřik + póza = neúčinnost + devastace .... 9kB ....18. IX. 2005
 
... Jako  dekorativní  dojmosloví  působí  tisková dementi pana  prezidenta KLAUSE,  která zaznívají 
  od letošního září  na jeho osobních internetových stránkách.  Zatím mu  však nikdo zřetelně nevytkl,  
  že dotyčná dementi by  právem a  logicky  příslušela  původcům  oněch  kritizovaných  informací. ...

Žádoucím účelem  lidského konání jsou přínosné výsledky,  skutkově  nadřazené 
pouhému  řečnění,  často  provozovanému  za  jakoukoli  cenu.
Tohle  by  měli  zejména  ctít  politici a  jiné osoby veřejného  zájmu.  Jenže i naše
současnost  je   trestána   projevy  okázalého  a   nepoctivého  jednání,   leckdy   mlčky
pomíjeného centrálními  sdělovacími prostředky.  Ty se obvykle ozvou  až  tehdy, když
" přeplněný  džbán "  nezadržitelně  přeteče.
1/                     Jako  dekorativní  dojmosloví  působí  
tisková  dementi  pana prezidenta  KLAUSE,  která zaznívají  od  letošního září  
na  jeho  osobních  internetových  stránkách.  Zatím  mu  však  nikdo  zřetelně  nevytkl,  
že  dotyčná dementi  by  právem a  logicky  příslušela  původcům  oněch  kritizovaných 
informací. Byla by to žádoucí koncovka,  jako příklad pro uplatňování  dobrých  mravů  
a zodpovědností, hodných následování v praxi  mediální, politické,  i obecné. Tím  spíš,   
že  v  České  republice,   čím  dál,  tím  víc,  "  ryba  páchne od  hlavy  " .
2/ Zatím nedoložené obvinění vlád z promarnění čtyř bilionů Kč,
vyslovil  v   Poslanecké  sněmovně  (  PSP ČR  )   poslanec  Michal   KRAUS, 
předseda  rozpočtového výboru  a  poslaneckého klubu ČSSD.  Stalo se to  v  pátek
1. dubna 2005,  při rozpravě o vyslovení  nedůvěry  koaliční vládě  vedené premiérem
Stanislavem GROSSEM. 
Bohužel  však  nezazněla  patřičná  odezva  ze  strany  kritizovaných  politiků.
Rovněž  centrální  média  nevěnovala  pozornost  tak  závažnému  výroku  a  nechala 
ho " vyšumět ",  i když jde o možné zavinění zakladatelů rozpočtové krize v oblastech 
zdravotnictví,  školství,  vědy,  výzkumu,  kultury,  dopravy, ....  . 
3/       Mohl  bych  psavecky vyjmenovat  další  případy,
kolem  kterých  je   vždy   někdo,  kdo  by je  měl  svým  občanským  postojem 
uvádět na správnou míru. Ať už  jako ustanovený vykonavatel, nebo pověřený
kontrolor,  případně jako  svědek  z  blízkého  okolí.  Avšak  vždy  jen  věcným 
a   cíleným   způsobem !   Bez  balastního   řečnění,  kterého  zažíváme  až   až,  
i   po   listopadu  1989.
4/  Souběžně se zveřejněním posílám text oběma kritizovaným. 

....
..                          Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.