ČT = informace  - aféry : volby  =  průhlednost + kvalita ........................ 10kB .... 5. IX. 2005
  
Profily kandidátů by vycházely z otevřených a zatím nezpochybněných zdrojů. Pak by se snáze  
    zabránilo  zneužívání funkcí, jak tomu například  bylo při  politickém i úředním uplatnění pana  
    Zdeňka  DOLEŽELA   z   Úřadu  vlády  České  republiky, .....

Žádost ve věci veřejné                                                        Praha pondělí 5. září 2005

      Generálnímu  řediteli  České televize,   Mgr. Jiřímu  JANEČKOVI
                                  DO    VLASTNÍCH    RUKOU.

Vážený pane generální řediteli,

čím  dál  tím  víc je  zřetelnější  prostá  pravda,   že  základem  společensky přínosného, 
ale i škodlivého, konání jsou osobní kvality kteréhokoli  z lidí. S dalekosáhlými následky 
se to projevuje u ústavních činitelů,  protože zejména oni usměrňují vývoj státu a obecné  
životní  úrovně.     

Proto Vás žádám, abyste v tomto smyslu se svými spolupracovníky  projednal, připravil  
a  uskutečnil  informační  akci  k  parlamentním  volbám  roku  2006.

Místo obvyklých a  nedostačujících  televizních besed s  vymezeným okruhem účastníků
by voliči měli dostat  ucelené a  průkazné profily jednotlivých kandidátů. Měly by to být 
přehledné souhrny o dosavadním působení, vždy bez zamlčování a obcházení záporných 
skutečností. Staly by se  zřetelným  korektivem k zákonem stanoveným šotům,  i  kdyby 
měly být  zveřejňovány jenom  v nočních hodinách, jako písemné letáky. 

Profily kandidátů  by vycházely z otevřených a  zatím nezpochybněných zdrojů.  Pak by 
se snáze zabránilo zneužívání  funkcí, jako tomu například bylo při  politickém i úředním
uplatnění pana Zdeňka DOLEŽELA  z  Úřadu vlády České republiky, 
který si  v  roce 
1999   protiprávně  vypůjčil  300 000 Kč  z  peněz   kulturního domu  Jupiter.  Nyní je
podezřelým  v ohlašovaném  mnohamilionovém úplatkářství  kolem koncernu Unipetrol. 
Avšak nic z  toho,  co uvádí  profilová zpráva ČTK (  1. září  2005, 10: 45 )  nebránilo tomu,  
aby o  pět let později byl kandidátem do Evropského parlamentu,  aby byl  personálním
ředitelem  v  Ministerstvu  vnitra  České republiky, .... !

Ať tak, či onak,  podobná pohodářství, přítelíčkování a nezodpovědnosti,  bez  žádoucí  
zpětné  vazby  kontrolních  mechanismů  z  úředních  míst  i  ze  sdělovacích prostředků,  
umocněné  poměrně  častou  absencí   účinné nápravy,  jsou  společným  jmenovatelem 
současných  nepořádků. 

Praxe  potvrdila  bláhovost tvrzení  o  nezbytné obměně   " poznamenaných "  generací.  
Neplatilo to  ani  o vrstevnících  Tomáše Bati,  T.G. Masaryka  a mnoha dalších,  kteří 
místo  hořekování nad 300 letým útlakem  dokázali vybudovat  vzorový  moderní  stát. 
Dosáhli   toho   usilovnou   náročností   na  sebe,   a   souběžně   i   náročností   na své 
spolupracovníky.  

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                            e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek  

....
..                                Doplňující informace: 
       1/ Žádost  jsem  předal  podatelně  České  televize  v  Praze 4,  v  pondělí  dopoledne, 
           5. září  2005. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu o nich poskytne otevření souborů s titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.