ČT 2 + NECHANSKÝ + ŠATANA  = neúplnost = PROTEST ...  .... 25. VIII. 2005
    Doufám, že  vhodným způsobem  zajistíte příslušnou nápravu toho,  k čemu nemuselo  dojít  
  při   větší   pečlivosti,    nebo  při   odvaze   prosazovat   pravdu:   padni    komu    padni!
                     Dnes odeslaný protest do České televize, 
                         
ohledně neúplného a zavádějícího pořadu.
    
    Protest ve věci veřejné                                          Praha čtvrtek 25. srpna  2005
 
  Česká  televize,   Praha  4
    Věc:  Ztracená duše národa 7/7  =  opakování ve čtvrtek 25.VIII.2005  na ČT2
 
    Dámy  a  pánové,
 
         s pocity  zklamání  protestuji  proti  dnešnímu  opakování  zavádějících úseků
    v pořadu Ztracená duše národa  7/7. 
  
         Jestliže  je  průkazně i  veřejně  upozorňováno na  dvojaké  a  sebeuplatňující 
    působení důstojníků Jaromíra NECHANSKÉHO a Claudia ŠATANY, považuji 
    absenci   příslušného   upřesnění  v   opakovaném  pořadu  za  porušení  zásad 
    pravdivého, objektivního a  nekonjunkturálního  informování.
 
         Spornou  činnost  obou   jmenovaných  veřejně  kritizuje historik  III. odboje,
    PhDr.  Zdeněk VALIŠ  z  Kralup nad Vltavou. Ten podrobněji píše o tragických
    důsledcích   pro   pozatýkané   československé   občany,   vlivem   seberealizace
    později  popraveného  majora  Jaromíra  NECHANSKÉHO.
 
         Konfidentství   majora  Jaromíra  NECHANSKÉHO  proti západním státům, 
    
i  po  únoru 1948,   jsem  rovněž  zaznamenal  při  studiu archiválií  Ministerstva
     vnitra ČR;  v  souvislosti  s  pátráním  a  zjištěním  dokladu o tom,   že odmítnutí
     spolupráce  s  komunistickou  StB  znamenalo  trest smrti provazem  pro  mého
     tatínka (  tehdy otce tří nezletilých  dětí ) , místo  původně  navrženého  doživotí.
     Kopii souvisejícího dokumentu jsem zveřejnil na svých internetových stránkách.
 
         Sám jsem byl vícekrát vězněn z  politických  důvodů a  děsí  mě navozovaná
     nezodpovědnost  a pohodářství,  na úkor  oficiálně vyhlašovaných hodnot. Tím
     spíš,   že   vládneme  digitálními   technologiemi  a   podobnými  vymoženostmi
     21. století. 
 
         Doufám, že  vhodným způsobem  zajistíte příslušnou nápravu toho,  k čemu
     nemuselo  dojít  při  větší  pečlivosti,  nebo   při  odvaze   prosazovat   pravdu:
     padni  komu  padni  !
 
          S pozdravem a s přáním lepších dnů
                                                                            Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00   PRAHA 9   Českolipská 19
..                            Doplňující informace: 
       1/ Dopis byl odeslán elektronickou poštou pouze do České televize,  ve  22:20 hodin. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.