BUBLAN : výtržnosti; KRAUS : 4 biliony= 33. týden= rozhovory  8kB  20.VIII.2005
 
1/  .... konkretizace hlavní zodpovědné osoby by znamenala posun a usnadnění v práci vyšetřovatelů. 
   2/ .... nezájem   o   tak   závažnou   a    kompromitující   skutečnost,  důležitou   například   pro  volební
            rozhodování   každého   z   nás;   a  to   téměř   za   deset   měsíců. 
.... 

   Výtržnosti a poškození budov MV ČR v Praze 7.
          
( Náhodný odpolední rozhovor v PSP ČR, ve středu 17. srpna 2005. )

Využil jsem volné chvilky pana ministra Františka BUBLANA, když v kuloáru Poslanecké
sněmovny  ukončil   jednání s poslancem  Pavlem SEVEROU.  Zeptal jsem se,  proč kvůli
vandalskému pomalování  ministerských budov na Letné  podali  neurčité  trestní oznámení 
na  neznámého  pachatele,  při  demonstraci  na  obhajobu  CzechTeku? 
Vždyť je zřejmé,  že  za vzniklou škodu  musí  zodpovídat organizátor,  případně svévolný
svolavatel;  při  vědomí  předpokládaného  množství  účastníků,   ale i  s ohledem na jejich  
časté výtržnictví. Tito, někým stanovení nebo samozvaní  "tribunové" svobod anarchisticky
zneužívaných,   zásadně  nedodrželi  své  zákonné  povinnosti,   související s  organizačním 
zvládnutím   takovýchto  akcí. 
Pan ministr odpověděl v tom smyslu, že probíhá vyhodnocování záznamů z bezpečnostních 
kamer,  jako  podkladu  pro  pokračující  vyšetřování.
Aniž  bych  rozvíjel  další polemiku,  pouze jsem znovu řekl,  že už počáteční konkretizace 
hlavní  zodpovědné  osoby  by   znamenala   posun  a   usnadnění   v  práci  vyšetřovatelů. 


      Ztráta  4 bilionů Kč,  zatím  nedoložené  tvrzení.
   ( Osobní urgence u poslance Michala KRAUSE, ohledně jeho výroku v PSP ČR. )

Těsně  po  skončení   46. schůze  Poslanecké sněmovny  IV. volebního  období,  v  pátek 
19. srpna 2005,  ještě v  budově PSP ČR, jsem náhodně potkal  předsedu  rozpočtového 
výboru,  poslance  Michala  KRAUSE. 
Domníval se, že jeho spolupracovníci mi poslali dopis s údaji, na jejichž základě  kritizoval
vlády Občanské demokratické strany (ODS) za ztráty 4 bilionů Kč, v neprospěch státního
rozpočtu. Začal hovořit o těžko postižitelných hodnotách privatizovaných firemních značek,
zejména u stěžejních podniků jako jsou Tatra Kopřivnice, atp.
Bez  pochybností o jeho vývodech  jsem  požádal,  abych  alespoň do dvou měsíců dostal
písemnou odpověď na dotaz starý téměř půl roku;  vzhledem k probíhajícím parlamentním 
prázdninám.
Na závěr jsem se podivil,  že nejenom sdělovací prostředky,  ale i samotná ODS projevují
nezájem  o tak  závažnou  a  kompromitující  skutečnost,  důležitou  například  pro volební
rozhodování  každého  z   nás;   a to  už  téměř  za  deset  měsíců.      

..
..                                Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.