Zákony  o  našich  dějinných  osobnostech  a   obdobích  ........... 11kB .... 18. VIII. 2005
  DOKUMENT =  souhrn hodnotících ( deklaratorních )  zákonů  Československa  a  České republiky;
 
jako  argumentační  podklad  k  projednávání   zamýšleného  zákona  o   I., II. a  III. odboji.
 
         Československo  a  Česká republika 
         
Uzákoněná  hodnocení  osobností  a  historických  období:
 
 1/    Zákon č. 23/ 1930 Sb.
          Národního shromáždění o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta
          Republiky  Československé    
T. G.  Masaryka.          
            
 2/    Zákon č. 35/ 1933 Sb.
     
Národního  shromáždění  o   zřízení   pomníků    Dr.  Aloisu  Rašínovi 
                                         
Dr. Milanu Rostislavu Štefánikovi. 
                  
 3/    Zákon č. 232/ 1935 Sb.
          Národního shromáždění  o  státní  poctě  prvnímu  presidentu
          Československé   republiky          
T. G.  Masarykovi.       
  
 4/    Dekret  č. 5/ 1945 Sb.II
          Presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních   jednání    
                                        z  doby  nesvobody 
( 1939 - 1945 ).
  
 5/    Nařízení  č. 31/ 1945 Sb.II
          Vlády Československé republiky, kterým se určuje     
                                  konec  doby  nesvobody
( 1939 -1945 ). 
        
 6/    Zákon č. 117/ 1990 Sb.
          Federální  shromáždění o zásluhách    M. R.  Štefánika 
 
 7/    Zákon č. 480/ 1991 Sb.
          Federálního shromáždění   o   době   nesvobody   ( 1948 - 1989 ).
 
 8/    Zákon č. 198/ 1993 Sb.
          Parlamentu České republiky   o   protiprávnosti komunistického
                             režimu a odporu proti němu  
( 1948 - 1989 ).
 
 9/    Zákon č. 292/ 2004 Sb.
          Parlamentu  České republiky  o  zásluhách   Edvarda  Beneše. 
     

  ..                             Doplňující informace: 
       1/ Ve  všech  výše uvedených ustanoveních je  pravopis  shodný  se  Sbírkou zákonů.
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;
           například  14. srpna 2005.
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.  
       5/ Nynější položka 8/
 byla doplněna v pátek 19.srpna 2005, v 5:50 hodin; o 6,5 hodin
           později od odeslání prvotního textu.